VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

AVTORSKA DELA
RUDIJA KLARIČA

PISAVA:  A-  A•  A+

24.06.2016

Tema:

RUDI KLARIČ - PRIREDITVE

ČE HOČEŠ - TI POMAGAM

Vsebina

PRIREDITVE - DVORANE PREBUJEVALNICE

12.4.2022

Rudi Klarič



PONUDBA AVTORSKIH DEL,

STVARITEV IN STORITEV

PRISTOPA Sem&vem®
 

DVORANE PREBUJEVALNICE - PRIREDITVE Sem&vem®

NAMEN: S prireditvami Ti olajšam razumevanje miselnih vzrokov za Tvoje življenjske, delovne, podjetniške, zdravstvene in osebne težave. V kolikor nimaš nikakršnih težav, lahko moje prireditve uporabiš najprej za vajo zaznavanja, potem pa tudi soustvarjanja energijskega polja čiste vesti in čiste narave, zatem pa tudi za doseganje in uporabo višje ravni duhovne prebujenosti in višje stopnje prisebnosti. 

Višja raven duhovne prebujenosti in višja stopnja prisebnosti Ti omogoča:

 • KAKOVOSTNO GLOBINSKO SPROŠČANJE ORGANIZMA 

 • VESTNOSPODBUJANJE NARAVNEGA SAMOZDRAVLJENJA TELESA

 • DOSEGANJE VIŠJE STOPNJE PRISEBNOSTI ZA MANJ POŠKODB PRI DELU, VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU IN V ŠPORTU

 • TRAJNOSTEN NAČIN VAROVANJA ZDRAVJA

 • PREPOZNAVANJE IN ONEMOGOČANJE MISELNIH VZROKOV ZA TVOJE ZDRAVSTVENE IN VSE DRUGE ŽIVLJENJSKE TEŽAVE 

 • KREPITEV NEODVISNOSTI OD ZLONAMERNIH IN NENAMERNIH ŠKODLJIVIH ENERGIJSKIH IN MISELNIH VPLIVOV OKOLJA

 • POSPEŠEVANJE DUHOVNEGA PREBUJANJA IN OSEBNEGA RAZVOJA

 • POSPEŠENO SPREMINJANJE IZ OSEBE V OSEBNOST

 •  

Dosežki uporabe prireditev Sem&vem® so:

BISTVENO BOLJŠE POČUTJE

NARAVNO OKREPLJENO ZDRAVJE

VIŠJA RAVEN DUHOVNE PREBUJENOSTI

POSPEŠITEV OSEBNEGA RAZVOJA

VIŠJA STOPNJA PRISEBNOSTI

KAKOVOSTNO ŽIVLJENJE

PRIREDITVE POTEKAJO:

 • Redno po urniku: govorne, miselne in filmske prireditve v dvorani Prebujevalnici na Podgozdu

 • Na osnovi dogovora: govorne, miselne in filmske prireditve v primernih prostorih

 • Pomladna in jesenska enotedenska srečanja v posebej za pristop Sem&vem® izbranih energijsko ustreznih prostorih in okoljih

 fotografije so iz osebnega filmskega in foto arhiva rudija klariča 

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2022 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.