VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

AVTORSKA DELA
RUDIJA KLARIČA

PISAVA:  A-  A•  A+

24.06.2016

Tema:

RUDI KLARIČ - PRIREDITVE

ČE HOČEŠ - TI POMAGAM

Vsebina

PRIREDITVE - DVORANE PREBUJEVALNICE

12.01.2015

Rudi Klarič



PONUDBA AVTORSKIH DEL,

STVARITEV IN STORITEV

PRISTOPA Sem&vem® 

POVEZAVA > RUDI KLARIČ - POT DO PREBUJEVALNICE

CONNECTION > RUDI KLARIČ - THE WAY TO AWAKENING ROOM

DVORANE PREBUJEVALNICE - PRIREDITVE Sem&vem®

NAMEN: S prireditvami Ti olajšam razumevanje miselnih vzrokov za Tvoje življenjske, delovne, podjetniške, zdravstvene in osebne težave. V kolikor nimaš nikakršnih težav, lahko moje prireditve uporabiš najprej za vajo zaznavanja, potem pa tudi soustvarjanja energijskega polja čiste vesti in čiste narave, potem pa tudi za doseganje in uporabo višje ravni duhovne prebujenosti in višje stopnje prisebnosti. 

Višja raven duhovne prebujenosti in višja stopnja prisebnosti Ti omogoča:

 • KAKOVOSTNO GLOBINSKO SPROŠČANJE ORGANIZMA 
 • VESTNO SPODBUJANJE NARAVNEGA SAMOZDRAVLJENJA TELESA
 • DOSEGANJE VIŠJE STOPNJE PRISEBNOSTI ZA MANJ POŠKODB PRI DELU, VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU IN V ŠPORTU
 • TRAJNOSTEN NAČIN VAROVANJA ZDRAVJA
 • PREPOZNAVANJE IN ONEMOGOČANJE MISELNIH VZROKOV ZA TVOJE ZDRAVSTVENE IN VSE DRUGE ŽIVLJENJSKE TEŽAVE 
 • KREPITEV NEODVISNOSTI OD ZLONAMERNIH IN NENAMERNIH ŠKODLJIVIH ENERGIJSKIH IN MISELNIH VPLIVOV OKOLJA
 • POSPEŠEVANJE DUHOVNEGA PREBUJANJA IN OSEBNEGA RAZVOJA
 • POSPEŠENO SPREMINJANJE IZ OSEBE V OSEBNOST
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Dosežki uporabe prireditev Sem&vem® so:

BISTVENO BOLJŠE POČUTJE

NARAVNO OKREPLJENO ZDRAVJE

VIŠJA RAVEN DUHOVNE PREBUJENOSTI

POSPEŠITEV OSEBNEGA RAZVOJA

VIŠJA STOPNJA PRISEBNOSTI

KAKOVOSTNO ŽIVLJENJE

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

PRIREDITVE POTEKAJO:

 • Redno po urniku: govorne, miselne in filmske prireditve v dvorani Prebujevalnici na Podgozdu
 • Na osnovi dogovora: govorne, miselne in filmske prireditve v primernih prostorih
 • Pomladna in jesenska enotedenska srečanja v posebej za pristop Sem&vem® izbranih energijsko ustreznih prostorih in okoljih

CENIK VSTOPNIC ZA DVORANO PREBUJEVALNICO NA PODGOZDU > CENIK

 fotografije so iz osebnega filmskega in foto arhiva rudija klariča 

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2022 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.