VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

AVTORSKA DELA
RUDIJA KLARIČA

PISAVA:  A-  A•  A+

24.06.2016

Tema:

RUDI KLARIČ - PONUDBA

Z MOJO KAMERO PO SVETU

Vsebina

DVD NOSILCI - RAZNE FILMSKE IN VIDEO VSEBINE

12.01.2015

Rudi Klarič

PONUDBA AVTORSKIH DEL

STVARITEV IN STORITEV

PRISTOPA Sem&vem® 

 

POVEZAVA>RUDI KLARIČ - POT DO PREBUJEVALNICE

CONNECTION > RUDI KLARIČ - THE WAY TO AWAKENING ROOM

> cenik DVD vsebin

DVD NOSILCI

VSEBINE

NA PRIBLIŽNO

300 DVD NOSILCIH

OPOMBE: 

 • na tem seznamu DVD nosilcev je navedenih le manjši del mojih vsebin

 • odlomki nekaterih vsebin, ki so dostopne na DVD nosilcih, so vključeni tudi v multimedijske predstave kabin Prebujevalnic

 • vsebine, ki sem jih ekskluzivno izdelal za Prebujevalnice, niso dostopne na DVD nosilcih

NAMEN: 

Na DVD  nosilcih bodo sčasoma dostopna vsa moja (ohranjena) avtorska dela v izvirni prvobitni vsebini in obliki. Na ta način si prizadevam zagotoviti dostop do tistih mojih slikovno-zvočnih stvaritev na filmskem in video mediju, ki omogočajo ogled moje raziskovalne življenjske poti.

Vse v spodnjem seznamu navedene vsebine so mi bile v pomo荠pri razvoju pristopa Sem&vem®, ki me je pripeljal do izuma Izoliranega multimedijskega prostora z uporabniškim imenom Prebujevalnica®.  Za izdelavo programov, ki so namenjeni za uporabo v Prebujevalnicah, sem uporabil tudi odlomke iz spodaj navedenih del.

Med dela, ki so navedena v spodnjem seznamu, sodi tudi 106 mojih filmov, ki sem jih izdelal za RTV SLO - nekdanjo RTV Ljubljana.

Zaradi povsem brezvestnega odnosa sedanje RTV SLO do mene in mojih del niti eden od teh 106 filmov doslej še ni bil digitaliziran. Prav tako RTV SLO za nobenega od mojih filmov, katerih izvirnike ima v posesti, od mene doslej še ni odkupila materialnih pravic, ki jih imam na teh delih.

Zavoljo takega poslovanja RTV SLO niti eno od 106 avtorskih del v okviru TV programov dotičnega javnega zavoda sploh ni in ne more biti dostopno javnosti. Dostopnost del, katere ima v arhivu, pa je dotični javni zavod dožan zagotoviti javnosti po Zakonu o RTV SLO, ki mu izrecno nalaga spoštljiv odnos do avtorjev in dosledno upoštevanje Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP). Z opisanim brezvestnim in protipravnim odnosom RTV SLO na organiziran način krši 5. in 6. člen Zakona o RTV SLO.

Zaradi opisanega kontinuiranega odnosa dotičnega javnega zavoda do mene in mojih del, lahko javnosti ponudim le nekatere od teh 106 mojih filmov in še te le v obliki delovnih kopij. Javni zavod namreč doslej niti za enega od mojih filmov, ki jih ima v posesti, ni zagotovil odnosa, ki bi ga moral zagotoviti po zakonu o RTV SLO, ZASP in Ustavi RS. V odnosu do mene osebno in do mojih avtorskih del javni zavod krši svojo uradno (od vlade RS zapriseženo) obveznost vestnega ravnanja v interesu Slovenije in prav tako zapriseženo učinkovito zagotaljanje temeljnih človekovih pravic po uradni dolžnosti.

Kot avtor si prizadevam, da bi lahko bilo vse več od spodaj navedenih naslovov in pripadajočih vsebin, v izvirni izvedbi, dostopnih na DVD nosilcih.

Podrobnejši podatki za nekatere vsebine so dostopni na dodatnem seznamu na levi strani zaslona zgoraj. Vse moje vsebine so dela čiste vesti. 

 

NASLOVI FILMOV 

SO NAVEDENI KRONOLOŠKO

PO LETU IZDELAVE

(seznam je v izdelavi - še ni popoln)

 

 

 

 

 

 

 

 • 1967 - JUTRO V PRAGI, VEČER V STOCKHOLMU – 43’25”
 • 1968 - ŠPANIJA, VIDEL SEM TE VČERAJ – 29’12”
 • 1968 - SREČANJE NA EKVATORJU – 19’41”
 • 1968 - SUDAN  – 22’49”
 • 1968 - UGANDA  – 16’08”
 • 1969 - VEJE V VETRU – 29’15” - za ta moj film so poklicni raziskovalci učinkovitosti medijev izmerili najvišje pokazatelje odzivnosti v meritvah mednarodnega raziskovalnega projekta o učinkovitosti medijev na spremembo miselnosti
 • 1969 - VSE OB SVOJEM ČASU - LENINGRAD - MOSKVA – 28’04” - za ta film sem prejel negativno oceno filma (o stanju v tedanji Sovjetski zvezi si ne bi bil smel dovoliti kritične ocene) in posledično opozorilo s strani vodstva slovenskih komunistov 
 • 1970 - ČLOVEK OKVIR ČLOVEKU – 28’59”
 • 1970 - KAIRO DANES – 23’08”
 • 1970 - KENIJA I. – 41’04”
 • 1970 - KENIJA II. – 36’49”
 • 1970 - KENIJA III. - 38’08”
 • 1970 - POGREB NASERJA – 15’00”
 • 1970 - SMER NORDKAPP – 19’38”
 • 1970 - TROMSOE – 24’18”
 • 1970 - ZAKAJ NAZAJ – 28’30” - zaradi omembe brezvestnih sodnih dachavskih procesov na slovenskem sodišču mi je tedanji generalni direktor RTV Ljubljana Milan Merčun ukazal, da iz filma izrežem dva odstavka besedila, ki omejata Dachavske procese, če hočem obdržati službo; to sem tudi storil, vendar sem v znak protesta umaknil svoj podpis iz tako okrnjenega filma
 • 1970 - ZAMBIJA – ELEKTRARNA NA REKI KAFUE – 25’46”
 • 1971 - 100 ŽENSK NA TRIGLAV – 20’24”
 • 1971 - ČLOVEK IN DELO – 40’53” - TV Ljubljana je prepovedala objavo tega mojega filma v celoti, dovoljena ni bila niti delna objava, ker je vsebina podpirala miselnost svobodomiselnega Staneta Kavčiča; RTV SLO ima film Človek in delo vse do danes skupaj s 106 ostalimi mojimi filmi v svojem zaporu in ga še nikoli ni objavila
 • 1971 - EN DAN V MILANU – 21’29” za ta film sem prejel prvo nagrado na mednarodnem tekmovanju TV avtorjev v Milanu
 • 1971 - MLADI MLADIM I. – SREČANJA – 42’30”
 • 1971 - MLADI MLADIM II. – 41’15”
 • 1971 - PEVSKI ZBORI – CELJE – 44’00”
 • 1971 - TAŠKENT – 26’33” - v tem filmu pripovedujem o miselnosti v azijskem delu Sovjetske zveze - Uzbekistanu - TV Ljubljana ga je prepovedala za objavo v Sloveniji in tedanji Jugoslaviji - prodala pa ga je švicarski nacionalni TV (v Sloveniji TVS tega filma še nikoli ni predvajala, skupaj s 106 mojimi filmi ga ima v svojem zaporu)
 • 1971 - TUNIS – 30’11”
 • 1972 - AVTOCESTA VRHNIKA - POSTOJNA – 21’37”
 • 1972 - GORSKE NESREČE - 21'57”
 • 1972 - HITRA CESTA – 76’19”
 • 1972 - KOLO ŽIVLJENJA – 22’59” - VSEBINE: • RUMENA PODMORNICA • LJUBI-LJUBI-LJUBI •  PUŠKA ŠTEVILKA 503  • KOLO ŽIVLJENJA • BILI SO DNEVI • CESTE POJO • KDO VE KAM • 
 • 1972 - LETETI – 20’34” - za ta film sem prejel najvišje strokovno priznanje mednarodne zveze poklicnih filmskih ocenjevalcev C.I.D.A.L.C. na festivalu dokumentarnega  filma v Reimsu - Francija (TV Ljubljana je prepovedala objavo filma v celoti, ker kljub ukazu vodstva nisem hotel iz filma izrezati posnetka Staneta Kavčiča, ki je v Planici odprl to - prvo svetovno prvenstvo v smuških poletih)
 • 1972 - S ČOLNOM NA DUNAJ – I. DEL – 41’07”
 • 1972 - S ČOLNOM NA DUNAJ – II. DEL – 50’52”
 • 1972 - SLIKE IZ KMEČKE OHCETI I. DEL – 27’35”
 • 1972 - SLIKE IZ KMEČKE OHCETI II. DEL – 37’46”
 • 1973 - ČLOVEK BREZ MEJA - NIZ 23 FILMOV > ČBM
 • 1974 - AVTOCESTA POSTOJNA – RAZDRTO – 21’37”
 • 1974 - POMORSKA IMPRESIJA - 21'22”
 • 1976 - AVTOCESTA HOČE – ARJA VAS – 42’39”
 • 1977 - KIDRIČEVI NAGRAJENCI - 33'52"
 • 1977 - 1983 - 1992 - ZGODOVINA SLOVENK IN SLOVENCEV V FILMSKIH FRESKAH - v nizu 14 dokumentarnih filmov v 12. delu tega niza, ocenjujem vlogo zveze komunistov kot zaviralko razvoja v Sloveniji; člani Zveze komunistov PIP TV Ljubljana so zaradi 12. filma niza sprejeli sklep o prepovedi objave vseh mojih preteklih in bodočih filmov na nacionalni TV. Vsa vodstva RTV SLO omenjeno prepoved dosledno izvajajo vse do danes, kratkočasna izjema je bil le čas, ko je bil generalni direktor RTVS Rudi Šeligo, takrat je RTV SLO prvič in zadnjič objavila 12. film tega niza). Zapisnik ZK PIP TV LJUBLJANA, v katerem je naveden sklep, je ohranjen in dostopen vsakomur, ki ga zanima.
 • 1978 - AVTOCESTA LJUBLJANA – VRHNIKA – 31’26”
 • 1978 - LAHKA KONJENICA – 27’07”
 • 1978 - PRIMER ASFALTNE BAZE - 39'01”
 • 1978 - SCT PRENOVA LETALIŠČA BRNIK
 • 1979 - ZAŠČITA PODTALNICE – 14’00”
 • 1979 - ZLATA ČELADA – 12’45”
 • 1980 - ČAS BOLEČINE IN PONOSA (POGREB TITA) – 20’35”
 • 1980 - SIP ŠEMPETER 25 LET - 28'03"
 • 1981 - KAKO TEČE ČAS V OBČINI ŽALEC – 44’19”
 • 1981 - SLIKAR ADI ARZENŠEK - 10'46”
 • 1982 - BUDNICA – 21’34”
 • 1983 - HMEZAD – 24’36”
 • 1983 - TERME PORTOROŽ - 13'20"
 • 1984 - BLIŽNJICA – igrana filmska burleska - 25’09”
 • 1984 - KAMPIRATI V SLOVENIJI – 17’09”
 • 1985 - AGROS OD SETVE DO ŽETVE – 28’08”
 • 1985 - AGROS-85 OD SETVE DO ŽETVE – 49’31”
 • 1985 - AVTOCESTA LJUBLJANA – NAKLO – 15’00”
 • 1986 - DEŽELA OB REKI MURI – DEŽELA TREH SRC – 20’51”
 • 1987 - SLIKARKA LIZA LIK - 15'35"
 • 1988 - M CLUB - 6'15"
 • 1990 - GIBANJE – ŠPORT KOT PRVINA KAKOVOSTI ŽIVLJENJA – 13’59”
 • 1991 - SLIKAR KONRAD PETERNELJ SLOVENEC – 18’05”
 • 1992 - QI GONG - ŠOLA QI GONG METODE WAI AIPING - NIZ 40 ENOT
 • 1994 - ROGLA - ZREČE - UNIOR TURIZEM - 8’00”
 • 1995 - KAKO BITI ZDRAV IN ZMAGOVATI - NIZ 200 ENOT po 30 minut
 • 2005 - KAKO BITI ZDRAV IN ZMAGOVATI - NIZ 9 POVZETKOV po 25 minut
 • 2006 - VEST - 25'00" - PRVI FILM IZ NIZA PO VESTI O VESTI - izdelavo filma mi je omogočilo Ministrstvo za kulturo RS na razpisni osnovi v času, ko je vlado RS vodil Janez Janša
 • 2006 - NEODVISNI KOMENTAR - 21 VSEBIN v trajanju po cca 10 minut - izdelavo niza mi je omogočilo Ministrstvo za kulturo RS na razpisni osnovi v času, ko je vlado RS vodil Janez Janša
 • 2006 - POTUJ Z MANO - 26'00” - NIZ 62 ENOT V TRAJANJU PO 26'00” - ta moj niz je objavljala TV PIKA v času, ko jo je vodil Stane Grah
 • 2009 - VAROVALNI NAČIN ŽIVLJENJA - NIZ SEDMIH ENOT - izdelavo tega niza o mojem pristopu Sem&vem® je podprl ZZZS na razpisni osnovi
 • 2009 - MISELNE SPODBUDE NA GEA TV - niz treh TV oddaj po 26'00”

 

 

 

 

 

 

fotografije so iz osebnega filmskega in foto arhiva rudija klariča 

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2020 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.