VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

AVTORSKA DELA
RUDIJA KLARIČA

PISAVA:  A-  A•  A+

24.06.2016

Tema:

RUDI KLARIČ - PONUDBA

ČI GONG IN JIN JANG

Vsebina

DVD NOSILCI - ČI GONG

12.01.2015

Rudi Klarič

PONUDBA AVTORSKIH DEL

STVARITEV IN STORITEV

PRISTOPA Sem&vem® 

 

POVEZAVA>RUDI KLARIČ - POT DO PREBUJEVALNICE

CONNECTION > RUDI KLARIČ - THE WAY TO AWAKENING ROOM

> cenik DVD vsebin

DVD NOSILCI

NIZ ČI GONG

Število DVD nosilcev: 40

NAMEN: .

ŠOLA ČI GONG METODE

WANG AIPING

Moj pristop Sem&vem® združuje izvirna in razna obstoječa svetovljanska spoznanja in izkušnje med katere sodijo tudi veščine či gonga, ki jih je v Slovenijo prinesla kitajka Wang Aiping in jih objavila v kinu Šiška v Ljubljani. Z njenim soglasjem sem njena predavanja prevedel v slovenščino in jih opremil z vmesnimi napisi - svojimi komentarji. 

Vmesni napisi omogočajo tudi lažje in hitrejše razumevanje pristopa Sem&vem®, v katerega sem vključil tudi krepitev duhovne moči in spodbujanje samodejnega naravnega samozdravljenja in varovanja organizma v stanju brez misli. Sem&vem® je nadgradnja mojega razumevanja bistva transcedentalne meditacije in tistih dosežkov kognitivne znanosti, ki izhajajo iz razumevanja pomena miselnih procesov za zdravje organizma in osebni življenjski uspeh. 

Niz obsega 40 vsebin, ki so vse dostopne na spodaj navedenih DVD nosilcih. Nekaj vsebin je še v izdelavi.

Kdor tem vsebinam prisebno posveča pozornost, v prostoru in svojemu telesu soustvarja nečustveno miselno energijsko polje čiste vesti in čiste narave. Kadar vsebino spremljaš prisebno – v stanju brez misli – začutiš božansko prijetnost duhovnega življenjskega sporočila. Na tej ravni zmoreš moje slikovno-zvočne predstave uporabljati kot neprecenljivo orodje za samopomoč:

• spodbujanje samodejnega naravnega samozdravljenja organizma •

• pospeševanje lastnega osebnostnega razvoja •

 

VSEBINE QI GONG WAI

so dostopne na 40 DVD nosilcih

QI GONG WAI - DVD ŠT. 1:

ZAVEST - 10'00” - MODROST 15'30” - ZNANOST 11'30”

QI GONG WAI - DVD ŠT. 2:

MOČ 19'00” - USTVARJALNOST 20'30” - POT MORALE 14'30”

QI GONG WAI - DVD ŠT. 3:

USODA 13'30” - SREČA 14'30” - SPROŠČANJE 7'00”

QI GONG WAI - DVD ŠT. 4:

ZNAČAJ 30'30”

QI GONG WAI - DVD ŠT. 5:

ENERGIJSKO POLJE 8'30” - MOŽGANI 10'00” - MOJSTER 19'00”

QI GONG WAI - DVD ŠT. 6:

PLAZMA 14'45” - NERED 21'30” - POMOČ DRUGIM 12'20”

QI GONG WAI - DVD ŠT. 7:

KITAJSKA MEDICINA 12'30” - ZDRAVNIK IN MOJSTER 10'30”

- MISELNOST 10'45”

QI GONG WAI - DVD ŠT. 8:

SMER DAO IN FO 15'00” - KUNG FU 10'30” - SMER NU 08'30”

QI GONG WAI - DVD ŠT. 9:

URJENJA 27'10”

QI GONG WAI - DVD ŠT. 10:

NOTRANJE GIBANJE 17'40” - ZUNANJE GIBANJE 22'00”

QI GONG WAI - DVD ŠT. 11:

ZGODOVINA QI GONGA 24'00”

QI GONG WAI - DVD ŠT. 12:

RAZVOJ 11'20” - DUŠA IN TELO 09'45”

QI GONG WAI - DVD ŠT. 13:

ENERGIJSKE ZMOŽNOSTI 21'30”

QI GONG WAI - DVD ŠT. 14:

RAZUMEVANJE RAZSVETLJENJA 33'30”

QI GONG WAI - DVD ŠT. 15:

DIHANJE 17'30” - DIHALNE VAJE 13'15”

QI GONG WAI - DVD ŠT. 16:

PREHODNO OBDOBJE 28'45”

QI GONG WAI - DVD ŠT. 17:

ŠESTERNA METODA 14'00” - PREPOROD 26'50”

QI GONG WAI - DVD ŠT. 18:

MISELNE PREDSTAVE 25'35”

QI GONG WAI - DVD ŠT. 19:

RAST ZAVESTI 22'00”

QI GONG WAI - DVD ŠT. 20:

NADZOR ZAVESTI 24'30”

QI GONG WAI - DVD ŠT. 21:

URAVNOVEŠENOST 16'50” - POLOŽAJ STOJEČI 11'29”

QI GONG WAI - DVD ŠT. 22:

POLOŽAJ SEDEČI 28'40”

QI GONG WAI - DVD ŠT. 23:

POLOŽAJ LEŽEČI 22'45”

QI GONG WAI - DVD ŠT. 24:

JIN•JANG 32'15”

QI GONG WAI - DVD ŠT. 25:

SRCE 13'10” - JETRA 18'20”

QI GONG WAI - DVD ŠT. 26:

VRANICA 15'00” - PLJUČA 11'10”

QI GONG WAI - DVD ŠT. 27:

LEDVICE 24'00”

QI GONG WAI - DVD ŠT. 28:

SPOLNOST 24'35”

QI GONG WAI - DVD ŠT. 29:

ŽELODEC 12'20” - ŽOLČNIK - ČREVESJE - MEHUR 14'20”

QI GONG WAI - DVD ŠT. 30:

MISELNOST ORGANOV 27'00”

QI GONG WAI - DVD ŠT. 31:

PLJUČA - SRCE - ŽIVCI 21'00” (energijski kanali)

QI GONG WAI - DVD ŠT. 32:

ČREVESJE, PREBAVA 15'20” (energijski kanali)

QI GONG WAI - DVD ŠT. 33:

UTRIP 26'40” (e-kanali: mehur, žolčnik, ledvice, jetra, utrip, podplati)

QI GONG WAI - DVD ŠT. 34:

MASAŽE 24'00”

QI GONG WAI - DVD ŠT. 35:

PRAZNINA 28'00”

QI GONG WAI - DVD ŠT. 36:

ČUSTVOVANJE 21'10”

QI GONG WAI - DVD ŠT. 37:

MOTNJE 21'30”

QI GONG WAI - DVD ŠT. 38:

NOTRANJI MIR 22'00”

QI GONG WAI - DVD ŠT. 39:

v izdelavi

QI GONG WAI - DVD ŠT. 40:

v izdelavi

 

NAVODILO ZA SAMOPOMOČ

ZA SOUSTVARJANJE

ENERGIJSKEGA POLJA

ČISTE VESTI IN ČISTE NARAVE 

V TVOJEM PROSTORU IN TELESU

LAHKO UPORABIŠ KATEROKOLI

DVD VSEBINO PRISTOPA

Sem&vem®

ČE JE DVD IZDELAN NA TVOJE IME

•••

ko hočeš soustvarjati energijsko polje čiste vesti in čiste narave 

• moraš vsebino DVD-ja spremljati brez družbe • 

• v stanju brez misli •

• če hočeš o vsebini premišljevati •

• najprej ustavi predvajanje •

• zatem premišljuj o vsebini •

• po zaključenem premisleku ••• spremljaj predstavo naprej •

• nobene vsebine Ti ni treba spremljati v celoti • 

• trajanje sprejemanja določaj po občutku •

• potem opraviš globinsko sproščanje telesa •

• trajanje globinskega sproščanja določiš po občutku •

• občutek izostriš na prireditvah Sem&vem® •

• tam dobiš tudi odgovore na vprašanja •

POVEZAVA > URNIK DVORANE PREBUJEVALNICE

 

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2020 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.