VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

AVTORSKA DELA
RUDIJA KLARIČA

PISAVA:  A-  A•  A+

24.06.2016

Tema:

RUDI KLARIČ - PONUDBA

POGLED Sem&vem - IZREZ

Vsebina

TISKANA ORODJA - pogled

12.01.2015

Rudi Klarič

PONUDBA AVTORSKIH DEL

STVARITEV IN STORITEV

PRISTOPA

Sem&vem®

POVEZAVA>RUDI KLARIČ - POT DO PREBUJEVALNICE

CONNECTION > RUDI KLARIČ - THE WAY TO AWAKENING ROOM

 Pogled Sem&vem®

shematski prikaz pristopa

Shematski prikaz mojega pristopa Sem&vem® sem izdelal na pobudo moje življenjske sopotnice Ester. Nekoč sem jo vprašal: imaš morebiti kakšno posebno željo za rojstni dan? S tem nisem kaj dosti tvegal, Esterine želje so vselej bolj simbolične. Vzela si je nekaj sekund in razložila: nariši mi shemo, kako deluje metoda Sem&vem®. Tako je nastal shematski prikaz mojega pristopa - Pogled Sem&vem®.

V naslednjih letih sem ga po malem izboljševal in končno izdelal takega, kakršen danes je.

Lahko si ga kupiš v namizni izvedbi, ali pa v okvirju in ga obesiš na primerno steno.

Nekateri mislijo, da je drag. Jaz vem, da je dragocen in kot tak - neprecenljiv.

Primeren je tudi za na stranišče. Tam sediš in nemoteno lahko strmiš v pogled, kolikor časa hočeš, dokler Te seveda lakota, žeja ali katera od višjih sil ne vrže iz prestola. 

Ko kupiš moj POGLED, dobiš skupaj z njim tudi navodila za uporabo:

Pogled Sem&vem®

navodila za uporabo

Pogled Sem&vem®

Omogoča, da poustvarjaš in soustvarjaš energijsko polje visoke duhovne moči bodisi pri Tebi doma ali na Tvojem delovnem mestu. Koristno je, če se pri uporabi zavedaš, da krepitev duhovne moči ni nekaj, kar bi bilo mogoče opraviti mimogrede. Za uporabo Pogled-a za urejanje in čiščenje lastne pameti se najbolje izuriš na urjenjih, ki jih vodi avtor Pogled-a Rudi Klarič, v dvorani Prebujevalnici na Podgozdu.

ENERGIJSKE BESEDE

Pogled vsebuje vestno izbrane, smiselno razporejene energijske besede. Posvečanje pozornosti tem besedam pripomore k Tvojemu duhovnemu prebujanju, krepitvi Tvoje duhovne moči, spodbujanju naravne in vestne medsebojne uglašenosti Tvojega telesa, krepitvi odpornosti organizma, prebujanju ustvarjalnosti in pospeševanju Tvojega osebnostnega razvoja.

VRSTNI RED

Besede v Pogled-u niso prednostno namenjene urejanju Tvojih odnosov z drugimi. Pri uporabi Pogled-a gre najprej za urejanje in čiščenje lastne miselnosti. Šele potem, ko urediš in očistiš odnos med Tabo, Tvojo pametjo in Tvojim organizmom, zmoreš kakovostno in bolj učinkovito urejati odnose z drugimi.

NADZAVEST - ZAVEST - PODZAVEST

Nadzavest Ti omogoča nadnaraven (človečen) način uporabe Tvoje zavesti in telesa. Če v Tvojo zavest z nadzavestne ravni vztrajno dovajaš življenjsko sporočilo Tvoje ali tuje čiste vesti, bo delovala bolje urejeno, bolj čisto in nadnaravno smiselno. Vselej, ko v Tvojo zavest iz podzavesti vdrejo čustveno pogojena miselna stanja, lastnosti in navade, začne Tvoja zavest skupaj s celotno pametjo oziroma duševnostjo delovati moteno. Celoten um izgubi povezavo s čisto naravo. Posledice tega so bolezni, nezgode pri delu, športu, v prometu, zabavi ali nesrečnost.

ZVESTOBA - NEZVESTOBA

Ko se v Pogled-u posvečaš besedama zvestoba ali nezvestoba, se moraš zavedati, da ne opisujeta čustvenega razmerja med partnerjema. Beseda zvestoba v Pogled-u služi razumevanju vestnega (in ne čustvenega) odnosa med partnerji. Na to v slovenski besedi z-vest-oba opozarja osrednji del besede: vest. Beseda zvestoba opozarja na pomen notranje zvestobe – torej duhovne moči. Gre tudi za vesten odnos med Tabo kot duhovnim bitjem in Tvojim telesom. Predpogoj za to pa je, da imaš vestno urejeno in očiščeno celotno pamet in ne samo zavestni del.

NAJVEČJI UČINEK

Energijsko polje čiste vesti v življenjskem prostoru in v svojem telesu dosežeš tako, da posvečaš Pogled-u pozornost po vsaj nekaj minut, najmanj enkrat dnevno. Učinek bistveno povečaš, če Pogled-a ne uporabljaš samo doma, pač pa tudi v svojem delovnem okolju, kjer si na steno obesiš Pogled. Z dosledno redno uporabo se bo prostor, v katerem se posvečaš vsebini Pogled-a, navzel zgoščenega energijskega valovanja čiste vesti in čiste narave. Delo in življenje v takem prostoru bo vse bolj prijetno in trajnostno koristno.

UGLAŠEVANJE

Za uglaševanje moraš v svoji glavi zagotoviti sproščeno, umirjeno, prisebno in povsem nečustveno stanje brez vsakih misli. Pogled brezskrbno usmeriš na katerokoli besedo Pogled-a in ob tem sprostiš celotno telo. Največji energijski učinek dosežeš, kadar se besedam v Pogled-u posvečaš v za telo najbolj udobnem položaju (stoje, sede ali leže). Ohranjati moraš sproščenost v glavi in v vseh delih organizma. Uglaševanje poteka tako, da se v telesno sproščenem stanju, brez vsakih misli, osredotočaš na pomen ene ali več izbranih besed toliko časa, da poglobljeno razumeš pomen besede.

ENERGIJSKO POLJE

Ko se zaveš osrečujočega pomena izbrane besede za Tvoje zdravje in življenjski uspeh, zaznaš pomiritev in prijetnost po vsem telesu. Potem sproščeno zapri oči in ne misli. Tvoje telo preplavi notranji mir, enostavnost, prijetnost, brezskrbnost, sreča. Zaradi Tvoje prebujenosti in prisebnosti se pod vplivom zunanje moči, ki prihaja iz Pogled-a, v telesu krepi energijsko polje čiste vesti in čiste narave. Z vajo lahko v nekaterih delih telesa začutiš mravljince, toploto, iglice, ščemenje ... Uživaš, ko čutiš, kako se prebuja in krepi naravna samozdravilna in varovalna moč organizma.

USTVARJALNOST

Pri začetnem privajanju in poskusnih urjenjih naj bo s posluhom izbrana beseda ena sama. Sčasoma nadgradiš popolno sproščenost telesa s poglobljenim raziskovanjem pomena posameznih besed. Ustvarjalnosti se posvečaj šele potem, ko dosežeš, da je Tvoje zdravje zadovoljivo, potem lahko več časa sproščaš telo in posvečaš pozornost besedam z odprtimi očmi. Osredotočaš se zdaj na eno, potem na drugo besedo in zaznavaš njihovo medsebojno sozvočje. Leva in desna možganska polovica se začneta miselno dopolnjevati. Pri tem začutiš pogum in ustvarjalni nemir, ki je vsekakor nekaj povsem drugega kot živčnost. Prebuja se Tvoja ustvarjalnost.

POGLOBLJENO RAZUMEVANJE

V stanju brez misli Te posluh za čisto vest in občutek za čisto naravo nezmotljivo vodita do besed, ki so za Tvoje zdravje, varnost in ustvarjalnost v tistem trenutku ključnega pomena. Pri tem je zlasti pomembno razumevanje, medsebojno spoštovanje in dopolnjevanje med levimi nadnaravnimi in desnimi naravnimi vsebinami oziroma besedami v Pogledu. Vsak poskus globljega razumevanja dopolnjevanja med besedami bo na nadzavestni, zavestni in podzavestni ravni bistril, urejal, čistil in ostril Tvojo miselnost. Na ta način v Tvoji pameti krepiš posluh za čisto vest ter občutek za čisto naravo.

POMEN IN VREDNOST

Če zmoreš zaznati, sprejeti in spoštovati pomen in vrednost življenjskega sporočila čiste vesti in čiste narave, je Pogled zate neprecenljiv. Služi kot učinkovito dopolnilno orodje pri Tvojem duhovnem prebujanju in krepitvi Tvoje notranje (duhovne) moči. Najbolj se obnese za preventivo. V primeru bolezni je potrebno uporabiti tudi druga orodja. Pogled je samo eno od vrste orodij pristopa Sem&vem®.

ČISTA VEST

čista vest človeku omogoča človečnost;

prisega tistih, ki vodijo državo, v vsakem primeru pomeni zavezo, da bodo ravnali po svoji vesti; prisega ne zavezuje samo voditeljev države, pač pa tudi vse, ki so jim v državnih službah podrejeni;

• •

nevestno ravnanje pri vodenju države ali posamezne enote države je zločin proti človečnosti;

• • •

največjo moralno in materialno škodo v zgodovini človeštva je povzročila pamet, kadar ni imela povezave s čisto vestjo;

• • • •

če Tvoja pamet misli, da ima čisto vest, si ne moreš škoditi, če vsebino in način njenega delovanja preveriš s pomočjo tuje čiste vesti;

• • • • •

oseba, ki misli, da ima lahko čisto vest, ne da bi jo čistila vsak dan, živi v miselni zmoti

• • • • • •

MISELNA SPODBUDA

Z nakupom vsakega orodja pristopa Sem&vem® pospešuješ razvoj novih del čiste vesti.

OPOZORILO

Z izdelavo in uporabo nedovoljenih kopij Pogleda oviraš razvoj pristopa in škodiš ne samo sebi pač pa tudi drugim.

PRIPOROČILO

NAVODILA ZA UPORABO SO KLJUČ DO TVOJEGA USPEHA

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2020 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.