VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

AVTORSKA DELA
RUDIJA KLARIČA

PISAVA:  A-  A•  A+

24.06.2016

Tema:

RUDI KLARIČ - TISK

POGLED Sem&vem - IZREZ

Vsebina

TISKANA ORODJA - pogled

27.05.2021

Rudi Klarič

PONUDBA AVTORSKIH DEL,

STVARITEV IN STORITEV

PRISTOPA

Sem&vem®
 

 Pogled Sem&vem®
shematski prikaz pristopa
Shematski prikaz mojega pristopa Sem&vem® sem izdelal na pobudo moje življenjske sopotnice Ester. Nekoč sem jo vprašal: imaš morebiti kakšno posebno željo za rojstni dan? S tem nisem kaj dosti tvegal, Esterine želje so vselej bolj simbolične. Vzela si je nekaj sekund in razložila: nariši mi shemo, kako deluje metoda Sem&vem®. Tako je nastal shematski prikaz mojega pristopa –  Pogled Sem&vem®V naslednjih letih sem ga po malem izboljševal in končno izdelal takega, kakršen danes je. Lahko si ga kupiš v namizni izvedbi, ali pa v okvirju in ga obesiš na primerno steno. Nekateri mislijo, da je drag. Jaz pa vem, da je dragocen in kot tak – neprecenljiv. Primeren je tudi za na stranišče. Tam sediš in nemoteno lahko strmiš v Pogled Sem&vem®, kolikor časa hočeš, dokler Te seveda lakota, žeja ali katera od višjih sil ne vrže iz prestola.  Ko kupiš moj POGLED, dobiš skupaj z njim tudi navodila za uporabo:
 
Pogled Sem&vem®
navodila za uporabo
 
POGLED Sem&vem®
Omogoča, da poustvarjaš in soustvarjaš energijsko polje visoke ravni duhovne prebujenosti in posledične duhovne moči in prisebnosti bodisi pri Tebi doma ali na Tvojem delovnem mestu. Koristno je, če se pri uporabi zavedaš, da višanje ravni duhovne duhovne prebujenosti ni nekaj, kar bi bilo mogoče opraviti mimogrede. Za uporabo Pogleda za urejanje in vestno čiščenje lastne pameti, celotne duševnosti in sočasno spodbujanje samodejne naravne odpornosti in samozdravljenja telesa se najbolje izuriš na mojih urjenjih globinskega sproščanja organizma, ki jih vodim, v dvorani Prebujevalnici v Podgozdu. Urjenja potekajo v energijskem polju medsebojno usklajenega – koherentnega – življenjskega sporočila oziroma srečanja duhovnega bistva čiste vesti in čiste narave.
 
ENERGIJSKE BESEDE
Pogled Sem&vem® vsebuje vestno izbrane, smiselno razporejene energijske besede. Posvečanje pozornosti tem besedam pripomore k Tvojemu duhovnemu prebujanju, krepitvi Tvoje duhovne moči, spodbujanju naravne in vestne medsebojne uglašenosti Tvojega telesa, krepitvi odpornosti organizma, prebujanju ustvarjalnosti in pospeševanju Tvojega osebnostnega razvoja na zahtevni življenjski poti od osebe do osebnosti.
 
VRSTNI RED
Besede v Pogledu niso prednostno namenjene urejanju Tvojih odnosov z drugimi. Pri uporabi Pogleda gre najprej za urejanje in čiščenje lastne miselnosti. Šele potem, ko urediš in očistiš odnos med Tabo, Tvojo pametjo in Tvojim organizmom, zmoreš kakovostno in bolj učinkovito urejati odnose z drugimi.
 
NADZAVEST – ZAVEST – PODZAVEST
Nadzavest Ti omogoča nadnaraven (človečen) način uporabe Tvoje zavesti in telesa. Če v Tvojo zavest z nadzavestne ravni vztrajno dovajaš življenjsko sporočilo Tvoje ali tuje čiste vesti, bo delovala bolje urejeno, bolj čisto in nadnaravno smiselno. V času duhovnega spanja oziroma na nizki ravni Tvoje duhovne prebujenosti v Tvojo zavest iz podzavesti samovoljno vdirajo čustveno pogojena, protislovna miselna stanja, slabe lastnosti in navade. Posledično začne Tvoja zavest skupaj s celotno duševnostjo delovati moteno. Pamet izgubi povezavo s čisto naravo. Posledice tega so bolezni, nezgode pri delu, športu, v prometu, zabavi in posledična žalost, zagrenjenost, z eno besedo nesrečnost.
 
ZVESTOBA - NEZVESTOBA
Ko se v Pogledu posvečaš besedama zvestoba ali nezvestoba, se moraš zavedati, da ne opisujeta čustvenega razmerja med partnerjema. Beseda zvestoba v Pogledu služi razumevanju vestnega (in ne čustvenega) odnosa med partnerji. Na to v slovenski besedi z-vest-oba opozarja osrednji del besede: vest. Beseda zvestoba opozarja na pomen notranje zvestobe – gre torej za duhovno zvestobo – za po vesti usklajen smisel življenja. Gre tudi za za>vesten odnos med Tabo kot duhovnim bitjem in Tvojim telesom. Predpogoj za to pa je, da imaš z vestjo urejeno, usklajeno in očiščeno celotno pamet in ne samo za>vestni del. Resnična zvestoba je torej mogoča edinole, če je vsaj ena od oseb duhovno prebujena. Če obe osebi duhovno spita, bo prej ko slej prišlo do nezvestobe.
 
NAJVEČJI UČINEK
Energijsko polje čiste vesti v življenjskem prostoru in v svojem telesu dosežeš tako, da posvečaš Pogledu pozornost po vsaj nekaj minut, najmanj enkrat dnevno. Učinek bistveno povečaš, če Pogleda ne uporabljaš samo doma, pač pa tudi v svojem delovnem okolju, kjer si na primerno steno v delovnem prostoru obesiš Pogled. Z dosledno redno uporabo se bo prostor, v katerem se posvečaš vsebini Pogleda, navzel zgoščenega energijskega valovanja bistva čiste vesti in čiste narave. Delo in življenje v takem prostoru bo zate vse bolj prijetno in trajnostno koristno.
 
UGLAŠEVANJE
Za uglaševanje moraš v svoji glavi zagotoviti sproščeno, umirjeno, prisebno in povsem nečustveno stanje brez vsakih misli. Svoj pogled brezskrbno usmeriš na katerokoli besedo Pogleda in ob tem sprostiš celotno telo. Največji energijski učinek dosežeš, kadar se besedam v Pogledu posvečaš v za telo najbolj udobnem položaju (stoje, sede ali leže). Ohranjati moraš sproščenost v glavi in v vseh delih organizma. Uglaševanje poteka tako, da se v telesno sproščenem stanju, brez vsakih misli, osredotočaš na pomen ene ali več izbranih besed toliko časa, da poglobljeno razumeš pomen besede.
 
ENERGIJSKO POLJE
Ko se zaveš osrečujočega pomena izbrane besede za Tvoje zdravje in življenjski uspeh, zaznaš pomiritev in prijetnost po vsem telesu. Potem sproščeno zapri oči in ne misli. Tvoje telo preplavijo notranji mir, enostavnost, prijetnost, brezskrbnost, sreča, življenjski pogum. Zaradi Tvoje prebujenosti in prisebnosti se pod vplivom zunanje moči, ki prihaja iz Pogleda, v telesu krepi energijsko polje bistva čiste vesti in čiste narave. Z vajo globinskega sproščanja organizma – notranjega nasmeha –  lahko v nekaterih delih telesa začutiš mravljince, toploto, iglice, ščemenje ... Uživaš, ko čutiš, kako se prebuja in krepi naravna samozdravilna in varovalna moč organizma.
 
USTVARJALNOST
Pri začetnem privajanju in poskusnih urjenjih naj bo s posluhom izbrana beseda ena sama. Sčasoma nadgradiš popolno sproščenost telesa s poglobljenim raziskovanjem pomena posameznih besed. Ustvarjalnosti se posvečaj šele potem, ko dosežeš, da je Tvoje zdravje zadovoljivo, potem lahko več časa sproščaš telo in posvečaš pozornost besedam z odprtimi očmi. Osredotočaš se zdaj na eno, potem na drugo besedo in zaznavaš njihovo medsebojno sozvočje. Leva in desna možganska polovica se začneta (s) miselno dopolnjevati. Pri tem začutiš pogum in ustvarjalni nemir, ki je vsekakor nekaj povsem drugega kot živčnost. Prebuja se Tvoja ustvarjalnost.
 
POGLOBLJENO RAZUMEVANJE
V stanju brez misli Te posluh za čisto vest in občutek za čisto naravo nezmotljivo vodita do besed, ki so za Tvoje zdravje, varnost in ustvarjalnost v tistem trenutku ključnega pomena. Pri tem je zlasti pomembno razumevanje, medsebojno spoštovanje in dopolnjevanje med levimi nadnaravnimi in desnimi naravnimi vsebinami oziroma besedami v Pogledu. Vsak poskus globljega razumevanja dopolnjevanja med besedami bo na nadzavestni, zavestni in podzavestni ravni bistril, urejal, čistil in ostril Tvojo miselnost. Na ta način v Tvoji pameti krepiš posluh za čisto vest ter občutek za čisto naravo.
 
POMEN IN VREDNOST
Če zmoreš zaznati, sprejeti in spoštovati pomen in vrednost življenjskega sporočila čiste vesti in čiste narave, je Pogled Sem&vem® zate neprecenljiv. Služi kot učinkovito dopolnilno orodje pri Tvojem duhovnem prebujanju in krepitvi Tvoje notranje (duhovne) moči. Najbolj se obnese za preventivo. V primeru bolezni je potrebno uporabiti tudi druga orodja. Pogled je samo eno od vrste orodij pristopa Sem&vem®.
 

ČISTA VEST

  • čista vest človeku omogoča človečnost;

  • prisega tistih, ki vodijo državo, v vsakem primeru pomeni zavezo, da bodo ravnali po svoji vesti; prisega ne zavezuje samo voditeljev države, pač pa tudi vse, ki so jim v državnih službah podrejeni;

  • nevestno ravnanje pri vodenju države ali posamezne enote države je zločin proti človečnosti;

  • največjo moralno in materialno škodo v zgodovini človeštva je povzročila pamet, kadar ni imela povezave s čisto vestjo;

  • če Tvoja pamet misli, da ima čisto vest, si ne moreš škoditi, če vsebino in način njenega delovanja preveriš s pomočjo tuje čiste vesti;

  • oseba, ki misli, da ima lahko čisto vest, ne da bi svojo za>vest čistila vsak dan, živi v miselni zmoti

 

MISELNA SPODBUDA

Z nakupom vsakega orodja pristopa Sem&vem® pospešuješ razvoj novih del čiste vesti.

 

OPOZORILO

Z izdelavo in uporabo nedovoljenih kopij Pogleda oviraš razvoj pristopa in škodiš ne samo sebi pač pa tudi drugim.

 

PRIPOROČILO

NAVODILA ZA UPORABO SO KLJUČ DO TVOJEGA USPEHA

 

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2022 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.