VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

MISELNE
SPODBUDE

PISAVA:  A-  A•  A+

26.06.2019

Tema:

AVTORSKA PRAVICA

AVTORSKA PRAVICA ZA REŠETKAMI

Vsebina

AVTORSKA (NE)SVOBODA

sobota, 1. julij, 2019
Rudi Klarič
 
AVTORSKA (NE)SVOBODA
 
SAMOUMEVNA, POVSEM NESPORNA
IN SODNO UGOTOVLJENA DEJSTVA
  1. RTV Slovenija ima v njenem arhivu več kot 100 mojih avtorskih filmskih vsebin. Dotični javni zavod ima te filmske vsebine v povsem monopolni uporabi, četudi mi zanje ni plačal mojih legitimnih materialnih avtorskih pravic.
  2. V minulih 30 letih sodno že večkrat pravnomočno ugotovljene in priznane materialne avtorske pravice, ki jih imam na dotičnih filmskih vsebinah, so moje življenjsko delo in temeljni del mojega premoženja.
  3. Od plačila mojih materialnih avtorskih pravic so odvisne moja avtorska svoboda, neodvisnost, samostojnost, je odvisen razvoj moje ustvarjalnosti. Odnos RTV Slovenija, do mojih avtorskih pravic dokazuje, da v RS nimam zagotovljene – z Ustavo RS in v EU zajamčene – svobode ustvarjanja.
  4. Sodno pravnomočno ugotovljen zlonameren odnos vodstva RTV Slovenije do mene mi dokazuje popolno odsotnost vesti pri vodilnih osebah RTV Slovenije. Zame ni dvoma, da so bile duhovno speče prav vse osebe, ki so vodile ljubljansko RTV leta 1983, ko mi je bil zaradi filmske stvaritve, v kateri sem napovedal neizbežni konec enopartijskega monopola v Sloveniji, prepovedan vstop v javno RTV hišo. Še bolj pa so duhovno speče, če že ne duhovno mrtve tiste osebe, ki so vodile in vodijo TV Slovenijo po novi ustavi. 
  5. “Dosežek” popolne odsotnosti vestnega ravnanja v dotičnem javnem zavodu je kontinuirano, naklepno, zlonamerno oviranje moje ustvarjalnosti. In ne samo to. Posledica neodkupa mojih materialnih avtorskih pravic je tudi dejstvo, da je preko sto mojih avtorskih vsebin, ki jih ima v svojem arhivskem zaporu RTV Slovenija, v vsaki in v prav vseh vsebinah TV Slovenije na legalen način povsem nedostopna za javnost. Kadar je katera od mojih vsebin vključena v vsebino TV Slovenije, pa je moje ime vselej naklepno zamolčano.
  6. Do spremenjenega odnosa do mene in do plačila mojih materialnih avtorskih pravic bi mi lahko pomagale samo uradne osebe čiste vesti bodisi z javno obsodbo sodno že dokazanega in po uradni dolžnosti pregonljivega ravnanja RTV Slovenije, bodisi s civilnim, uradnim, inšpekcijskim ali s kazenskim pregonom odgovornih oseb. 
  7. Neizpodbitno je, da so svoboda ustvarjanja, samostojnost in neodvisnost vsake avtorice in avtorja neposredno odvisne od vsaj poštenega in pravočasnega plačila njenih ali njegovih materialnih avtorskih pravic. Zato moj namen ni samo dobiti odškodnino za organizirano oviranje mojega ustvarjalnega delovanja, pač pa tudi precendenčni judikat.
  8. Če bo slovensko sodstvo glede avtorske svobode kdaj imelo resen namen spoštovati Ustavo RS in varovati človekove pravice brez nepotrebnega odlašanja, bo morala sodna praksa tudi v Sloveniji začeti priznavati izjemno visoke odškodnine in občutne zaporne kazni za neizpodbitno že dokazano dolgoletno nemoralno, neetično in tudi kaznivo ravnanje odgovornih oseb. Gre za začetek takšne sodne prakse, ki bo uporabna za trajnostno učinkovito sodno varstvo svobode, samostojnosti in neodvisnosti avtorskega ustvarjanja v Republiki Sloveniji.
  9. Interpretacija in uporaba zakonodaje s strani Javnega zavoda RTV Slovenija in njegove pravne službe s poglavitnim namenom zaviranja (ne samo moje) ustvarjalnosti z organiziranim kršenjem človekovih pravic, brez dvoma dokazuje protidržavno delovanje, ki nasprotuje javnemu interesu v današnjemu času.
  10. Kdor hoče človečnemu duhu ustave in slovenski ustvarjalnosti pomagati, mora po uradni in vestni dolžnosti prednostno usmeriti razmišljanje v iskanje najbolj učinkovitih načinov za spoštovanje in varovanje ustvarjalskih pravic. Povsem brezvestno, če že ne zločinsko, je prednostno iskanje pravnih in upravnih možnosti za čim večje omejevanje, zaničevanje in zlorabljanje ustvarjalnosti. Prav to brezumnost pa Ustavi RS navkljub – verjamem, da ne samo v mojem primeru – kontinuirano v medsebojnem zavezništvu nadvse prizadevno (z mojim denarjem) počno Javni zavod RTV Slovenija, njegov ustanovitelj Republika Slovenija – Ministrstvo za kulturo, in slovensko sodstvo. Koliko časa še?

delo ciste vesti

 fotografije so iz osebnega filmskega in foto arhiva rudija klarič8

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2024 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.