VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

MISELNE
SPODBUDE

PISAVA:  A-  A•  A+

03.10.2016

Tema:

MOČ MISLI

PREBUJEVALNICA

Vsebina

OSEBNA MISELNA PREOBRAZBA

3.8.2016

Rudi Klarič

OSEBNA MISELNA PREOBRAZBA

Ko se rodiš, se sčasoma vse bolj zavestno soočaš s podedovanimi načini mišljenja Tvoje pameti. 

Od Tvoje osebne miselne preobrazbe - zavestne spremembe podedovane miselnosti, je v veliki meri odvisno, kateri geni bodo vključeni in kateri izključeni.

S pomočjo koherentrno delujočega miselnega energijskega polja čiste vesti in čiste narave lahko preobraziš malodušno miselnost v velikodušno, bolno telo v zdravo.

Uporabnice in uporabniki pristopa Sem&vem® praktično dokazujejo, da je mogoče z redno uporabo miselnega energijskega polja čiste vesti in čiste narave, bistveno lažje in hitreje spremeniti zdravju in osebnostnemu razvoju škodljivo miselnost.

Za silo si lahko pomagaš tudi z uporabo del čiste vesti na DVD nosilcih. Prostor v katerem posvečaš Tvojo pozornost orodjem pristopa, na primer DVD vsebinam z oznako delo čiste vesti, bo z vztrajno in dosledno uporabo orodij mojega pristopa postajal vse bolj pozitivno energijsko delujoč.

Pomemben je Tvoj ODNOS: za najhitrejši učinek moraš moje DVD vsebine uživati v skladu z navodili za uporabo: samostojno, prisebno, v stanju brez vsakih misli. Med gledanjem moraš biti v duhovno prebujenem in prisebnem stanju, s kar se le da sproščenim telesom.

Sčasoma začne prostor, v katerem se posvečaš življenjskemu sporočilu mojih del čiste vesti, delovati podobno kot moja dvorana Prebujevalnica na Podgozdu ali kabina Prebujevalnica v PTC Diamant v ljubljanskem BTC-ju, le da energijsko polje v Tvojem prostoru ne bo tako zgoščeno, kot v Prebujevalnicah.

Življenje in delo si moraš urediti tako, da nameniš dovolj vztrajnosti, torej časa, za osebno miselno preobrazbo v energijskem polju čiste vesti in čiste narave.

Tvoj trajnostni življenjski uspeh je odvisna od zmnožka:

čas x prostor x vest x miselnost x narava

Če je ena od teh enot 0, je dosežek 0. Poenostavljeno povedano:

Tvoj trajnostni življenjski uspeh torej izhaja iz zmnožka

ČAS x PROSTOR x VEST x MISELNOST x NARAVA

delo ciste vesti

 fotografije so iz osebnega filmskega in foto arhiva rudija klariča

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2020 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.