VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

NARAVNIK 2021
NARAVA IN VEST

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine police:

19.07.2020

Tema:

NARAVNIK 2021

NARAVNIK 2021

Vsebina

NARAVNIK 2021–UVODNIK

Rudi Klarič

vsebinski urednik Naravnika

25.07.2020

NARAVNIK® 2021

Da bi lahko Naravnik® 2021 natisnili v čim višji nakladi, kar lahko zniža stroške tiska in s tem prodajno ceno, se obračam nate s prošnjo, da Naravnik® 2021 priporočiš vsem, ki za večanje ugleda in dobronamernosti svoje dejavnosti potrebujejo povezavo z vsebinsko kakovostnim izdelkom čiste vesti. Za lažjo odločitev, da me podpreš s Tvojim priporočilom nakupa Naravnika za osebno ali poslovno novoletno darilo, objavljam mojo predstavitev Naravnika 2021.

UVODNIK VSEBINSKEGA UREDNIKA

SPOROČILO MOJE VESTI

Nov razvojni korak Naravnika je dosežek sporočila moje vesti, da se moram še bolj potruditi. Zato sem si letos še bolj prizadeval, da bi imele osebe, ki že 15 let cenijo in uporabljajo moj Naravnik® (in tudi tiste, ki ga bodo šele začele uporabljati) od njega še več informacijske podpore za zdravje svojega telesa, večji in lažji delovni uspeh in hitrejši osebnostni razvoj. Zato letošnji Naravnik® ponuja bistveno več preglednosti in rokovniškega prostora. Priporočam ga vsaki osebi, ki si prizadeva uskladiti svoje osebno življenjsko poslanstvo z vesoljno naravo in njenimi zakoni.

PLES SONČEVIH IN LUNINIH DVANAJSTIN

Danes že večina oseb (ne glede na spol, vero, raso, kulturo, materin jezik …) ve, da naša okrogla Zemlja vsako leto v približno 365 dneh obkroži Sonce. Gledano z Zemlje ima torej naše Sonce na približno 30 dni v ozadju po eno od dvanajstih informacijskih dvanajstin Vesolja.

Podobno kot kroži Zemlja okoli Sonca, kroži Luna okoli Zemlje. Vendar Luna obkroži Zemljo v približno 30 dneh, kar pomeni, da ima ta naša bleda spremljevalka velik vpliv, saj Zemlji posreduje informacije o po približno dva in pol dneva trajajočem vplivu posamezne od dvanajstih informacijskih dvanajstin Vesolja. 

Smiselna uporaba življenjskega sporočila narave o času, ko je informacijska podpora Vesolja za nek namen največja, posamezni osebi bistveno zmanjša verjetnost zmot, okužb, ponesrečenosti, domišljavosti … Vsakodnevni izračun informacijskega in energijskega vpliva gibanja Zemlje, Lune in planetov okoli našega Sonca je za človeka neprecenljiv.

Oseba, ki uporablja Naravnik®, razpolaga z natančnimi informacijami o optimalnem času za oddih in sproščanje raznih delov telesa; o uživanju primernih količin vode in hrane; naravni izbiri in kombiniranju živil; o obdobjih, v katerih so naravne razmere najugodnejše za razna dela v poslovanju, bivališču, okolju.

V navodilih za uporabo Ti Naravnik® omogoča razumevanje za zdravje in življenjski uspeh odločilnih naravnih zakonitosti in s tem tudi za njihovo optimalno uporabo.

POMEN SPOLNOSTI

Temeljni informacijski pogoj za obstanek vsega živega na Zemlji je upoštevanje načela jin-jang – privlačnosti in odbojnosti, poenostavljeno rečeno – spolnosti. Oseba, ki ima v zavesti ali podzavesti zmeden (nesmiseln in nenaraven) odnos do spolnosti, bo svoje življenje vsekakor gradila na nenosilni podlagi. Višja bodo njena stremljenja, bolj se bo zdravje njenega organizma pogrezalo v miselno zamočvirjeno nenosilno čustveno podlago.

Dovolj visoka raven duhovne prebujenosti je predpogoj za razumevanje pomena spolnosti, ne samo za razmnoževanje, pač pa tudi za osebno zdravje in ustvarjalnost. Dokler ne dosežeš zadostne ravni osebne duhovne prebujenosti, potekajo Tvoji spolni odnosi (ne glede na spol telesa) bodisi nagonsko ali pa čustveno zmedeno.

Pri živali gibanje, dihanje, izbira hrane, spanje, spolne dejavnosti, druženje … vse poteka nagonsko. Žival nima dragocene zmožnosti duhovnega prebujanja, ki človeškemu rodu omogoča višanje osebne ravni zavesti, prisebnosti, ustvarjalnosti, nadnaravnosti.

Posledice nizke ravni Tvoje osebne duhovne prebujenosti so uničujoče. Na nizki ravni zavesti se Tvoje osebne nadnaravne moči zlahka polasti Tvoja pamet z njenim samoljubjem, prevzetnostjo, sebičnostjo, domišljavostjo, škodljivimi navadami, čustvenimi zasvojenostmi …

Na visoki ravni Tvoje duhovne prebujenosti Tvoja pamet začne smiselno služiti predvsem Tebi in Tvojemu življenjskemu poslanstvu v korist Tvojega osebnostnega razvoja in razvoja človeštva. Spolnih odnosov in partnerstva ne gradiš več na čustveni podlagi in trhlih temeljih. Razkrinkaš in presežeš prikrito podzavestno uničujočo domišljavost Tvoje pameti.  

POMEN NARAVNIKA

Živimo v času, v katerem povzroča strahovlada zastraševanj in drugih čustvovanj v podzavestnem delu pameti sočasno domiselnost in domišljavost. Posledično se porajajo nevarna miselna protislovja. Zaradi domišljavosti in posledičnih protislovij so osebni občutki zmedeni, varljivi, nezanesljivi. Osebna izbira časa, hrane, pijače, družbe, dela, spolnih odnosov, partnerstva poteka pretirano čustveno, živčno, nenaravno in vse bolj nesmiselno. Postajaš lahka žrtev “kurje slepote”, ki se je v duhovnem spanju sploh ne zavedaš. Ko duhovno zaspiš, postaneš kokoš nesnica, ovca za striženje, molzna krava, delovni konj, pes čuvaj, za bikoborbo vzgojen bik …

Naravnik® Te po eni strani spodbuja k duhovnemu prebujanju, po drugi pa tudi k razumevanju in spoštovanju naravnih zakonitosti. Sčasoma nisi več žrtev zahrbtno delujočih zmot, ki izhajajo iz okvarjene genske dednine, posledice zmotnega, protislovnega načina mišljenja in življenja predhodnic in predhodnikov Tvojega telesa in lastnosti Tvoje pameti.

Začneš se vse bolj zavedati, da nisi niti pamet niti telo, marveč da oboje imaš. Tvoje telo in pamet varuješ, čistiš, neguješ, izboljšuješ in duhovno prebujeno – trajnostno smiselno – uporabljaš.

Z duhovnim prebujanjem se osrečujoče dvigaš iz ravni orwellovske živalske farme. Zavestno zmoreš krepiti Tvojo telesno in duševno odpornost proti okužbam – proti biološkim in miselnim virusom – kar je za zdravje, čas in denar danes še posebej dragoceno.

POVEZAVA > RUDI KLARIČ - POT DO PREBUJEVALNICE

 

 

fotografije so iz osebnega filmskega in foto arhiva rudija klariča 

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2021 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.