VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

NEODVISNI
KOMENTARJI
politični zapor

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine police:

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>

24.06.2016

Tema:

OČIŠČENJE

SIMBOL BREZVESTNOSTI

Vsebina

ZVEZA KOMUNISTOV

05.11.2013

Rudi Klarič

ZVEZA KOMUNISTOV

25. 6. 2008 sem dobil na e-naslov rudi.k@siol.net naslednje vprašanje:

_______________________________________________________________________________

Zdravo,

stavek pri neodvisnem komentarju se glasi:

Moji NEODVISNI komentarji ne bi vsebovali čiste vesti in bi zatorej bili brez višjega smisla, če bi bil kdajkoli član ZK.

ZAKAJ?

Ali to pomeni, da ne moreš imeti čiste vesti, če bi bil kdajkoli član ZK?

Ali lahko s pomočjo pristopa očistim ZK iz duše?

_______________________________________________________________________________

Res sem zapisal: Moji NEODVISNI komentarji ne bi vsebovali čiste vesti in bi zatorej bili brez višjega smisla, če bi bil kdajkoli član ali somišljenik ZK.

Ta moja definicija poudarjeno velja za vse, ki imajo s svojim delom in nastopi omembe vreden vpliv na javnost (v politiki, novinarstvu, zdravstvu, sodstvu ...).

Kdor je bil in je po duši ostal član ZK ali somišljenik, se lahko – kar zadeva mene – mirno še naprej čuti člana oziroma pripadnika. V tem primeru bo imel sam morebitne koristi ali škodo od tega, javnost pa z njegovo miselnostjo ne bo posebno ogrožena.

Je pa izjemno koristno, če se vsakdo, četudi ni javni delavec, odloči, da bo imel čisto vest.

S pravilno uporabo mojega pristopa se lahko popolnoma razbremeniš duševnega bremena, ki Ti ga je povzročilo morebitno članstvo v katerikoli teroristični oziroma zločinski organizaciji.

Seveda pa je pri tem potrebno najprej iz duše izčistiti domišljavost. Ta zelo razširjena lastnost namreč svoji žrtvi vztrajno zagotavlja, da ji ni potrebno prihajati na urjenja na Podgozd, ker da je sama dovolj pametna, da se očisti.

Moj pristop ni namenjen podpori Tvoje pameti. Pamet je namre荠tista, ki v Tvoji duševnosti in telesu povzroča največje motnje, dokler si ne okrepiš notranje moči. Moj pristop je namenjen Tebi.

Notranjo moč si lahko okrepiš le z vztrajnim urjenjem in predvsem z vestnim načinom urjenja. Prav temu pa v prvi vrsti služi moj pristop.

Samostojno domače, ljubiteljsko urjenje je nekaj takega, kot če bi športnik dejal: ne potrebujem trenerja, se bom kar sam izuril. Dokler tak športnik nima nikakršne konkurence, bi še šlo. Vendar, danes je čas tekmovalnosti. Vsakdo si prizadeva za vsak dan večjo uspešnost. Uspešen razvoj mimo izkušenega vaditelja je prepočasen. Zaostajaš v razvoju. 

Kakšno sploh je tekmovanje brez konkurence. In kam pripelje življenje brez tekmovalnosti?

Tja, kjer je danes ZKS.

In kje je danes ZKS?

Ponovno v ilegali. In prej ko slej vlada na ilegalen način.

Najprej bi si morala vsekakor očistiti svojo vest.

Mimo urjenja za krepitev notranje moči in vztrajnega, globokega čiščenja zavesti ji bo čista vest še naprej povsem nedostopna.

Domnevam, da v Tvoji moči ni očistiti vest ZKS.

Verjamem, da je Tvoje poslanstvo predvsem in najprej, da si s pomočjo tuje čiste vesti urediš in očistiš lastno zavest. Potem, ko bo Tvoja zavest urejena in očiščena, ne bo več motenj, ki Ti preprečujejo povezavo z lastno čisto vestjo.

fotografije so iz osebnega filmskega in foto arhiva rudija klariča

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2020 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.