VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

NEODVISNI
KOMENTARJI
politični zapor

PISAVA:  A-  A•  A+

24.06.2016

Tema:

brez podpisa

PARADA BREZVESTNOSTI

Vsebina

LUSTRACIJA

06.12.2013

Rudi Klarič

LUSTRACIJA

Moja vest mi pravi: ni pomembno, ali je neka pobuda podpisana ali ne. Bistveno je, ali je nepodpisani predlog za razvoj skupnosti koristen ali škodljiv.

Za pobudo, ki mi jo je poslala nepodpisana oseba (morebiti celo osebnost), smatram, da je vredna moje in Tvoje pozornosti.

Nekoliko skrajšana anonimka pravi takole:

“Slovenija se je znašla v gospodarskih, političnih in moralnih težavah predvsem zato, ker so še naprej vplivni neodgovorni člani zločinske organizacije in njihovi somišljeniki. Namesto da bi se umaknili, si domišljajo, da bo Slovenije brez njih konec. Pretekla in sedanja politična pripadnost jim omogoča pot do vplivnih položajev in nezasluženih pokojnin.”

“Predlagam, naj iz vodilnih položajev in služb v sodstvu, policiji, bančništvu, politiki, novinarstvu, znanosti, kulturi, pravosodju, zdravstvu ... takoj prostovoljno odstopijo vsi, ki so bili leta 1990 še člani ZKS ali javni in tajni pripadniki tedanje notranje uprave SRS.”

“Naj se jim ne sodi, ker je škoda časa. Umaknejo se naj nazaj v ilegalo, iz katere se je njihova zločinska organizacija nekoč na terorističen način pojavila.”

“Za vsako skupnost je samo koristno, če ima v podzemlju nekoliko umazanije oziroma mafije. Vplivna v javnosti pa ne bi smela več biti.”

Kot urednika bi me pekla vest, če ne bi objavil tako prisrčne in lahkoverne pobude, četudi ni podpisana. Višek lahkovernosti je v pričakovanju, da se bo zver sama prostovoljno umaknila od svojega plena.

Vendar pa je tudi res, da so se nekateri prav zares svojevoljno odločili izstopiti in so s tem dokazali, da so duhovno prebujeni. Zato: moje iskrene čestitke vsem, ki ste sicer bili v dobri veri lahkoverni člani zločinske organizacije, pa se od leta 1990 naprej niste več oklepali niti oblasti niti tujega premoženja.

Še večje priznanje in spoštovanje pa moja vest sporoča vsem, ki ste se že pred letom 1990 sami od sebe duhovno prebudili in izstopili iz organizacije, ki po pravnih standardih duhovno prebujenega dela človeštva velja in bo vedno veljala – za zločinsko. 

 

 

fotografije so iz osebnega filmskega in foto arhiva rudija klariča 

 

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2020 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.