VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

NEODVISNI
KOMENTARJI
politični zapor

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine police:

24.06.2016
1. DAN - STRICI •

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>

24.06.2016

Tema:

POLITIČNI ZAPOR

VEST - le kaj bi to bilo?

Vsebina

13. DAN - ILUSTRACIJA LUSTRACIJE •

03.07.2014

Rudi Klarič

LAHKOVERNOST

Nekaj bralk in bralcev mojih neodvisnih komentarjev me je vprašalo, kaj je to lustracija. Poskusil bom razložiti in ponazoriti oziroma ilustrirati.

Še vedno obstajajo (deponirani) člani oziroma goreči pripadniki organizacije, ki si je leta 1945 v Sloveniji na nedemokratičen (terorističen) način prilastila vso oblast - zakonodajno, sodno in izvršno. Vladajoča edina politična stranka si je na protipraven način prilaščala osebno lastnino drugih. Vzpostavila je brezvestno diktaturo proletariata. Tiskala je denar (imenovan dinar) brez kritja. Organizirano je podkupovala. Posameznike, ki se jih je organizacija bala, je obtoževala, obsojala brez dokazov. Sama sebi je dovolila kogarkoli umoriti brez obtožnice in sodbe ... Drugače misleče je zapirala v psihiatrične ustanove, četudi je bila njihova norost edinole v tem, da so svoji vesti dajali prednost pred vero v partijo in njeno ideologijo.

V demokratični ureditvi bi vestno delujoče sodišče nemudoma odločilo, da vodilni pripadniki opisane zločinske organizacije ne morejo delati v državnih bankah, v policiji, na sodišču, ne morejo kandidirati za vodilna mesta v državi ...

Zgodovinska dejstva dokazujejo, da sta bili Zveza komunistov propadle Jugoslavije in njene socialistične republike Slovenije zločinski organizaciji.

Mreža komunistov je počela vse, kar zmore vsaka mafija, le da je vse to počela bolje organizirano, bolje opremljeno, bolje oboroženo in v bistveno večjem obsegu. S krivičnim načinom sojenja in obsojanja je vladajoča mreža zapirala, internirala, mučila in morila svoje politične nasprotnike oziroma drugače misleče in tudi svoje člane, če so se ji kakorkoli zamerili. Ta kriminalna organizacija je žrtve mučila in morila na okrutne načine, jih odmetavala v kraška brezna, opuščene rudniške jaške ali zagrebla na neznanih krajih brez označbe. Uničila je družbeno moralo in gospodarstvo tako, da je bilo mogoče državo ohranjati samo še z naraščajočim zadolževanjem. Drugače misleče je s pomočjo organiziranih (v mrežo vključenih) novinarjev in urednikov v medijih blatila, diskreditirala, šikanirala, očrnila s spletkarjenjem in lažiranjem.

Zakaj slovensko sodišče po osamosvojitvi na osnovi nove ustave ni prepovedalo in onemogočilo vidnim in nevidnim članom te organizacije nadaljnje zločinske prakse? Samo zato, ker je prvi predsednik države (do osamosvojitve Slovenije je bil predsednik zveze komunistov) dosegel, da so na vseh, zlasti pa na višjih stopnjah sodišča na položajih lahko ostali s slabo vestjo bogato obdarjeni pripadniki predhodno opisane mreže. Samo zato so bile povsem onemogočene tudi tiste sodnice in sodniki na nižjih ravneh, ki so bili po osamosvojitvi pripravljeni razsojati, ne le pravno neoporečno, pač pa tudi vestno. Tega pa niso mogli, ker sta Vrhovno in Ustavno sodišče učinkovito izvajali življenjski interes predsednika države - ohranjati podedovano sodno prakso.

Če bi bila po osamosvojitvi Slovenije izvedena lustracija, deponirani predsednik s kriminalom obremenjene mreže ne bi mogel postati predsednik Slovenije. Če bi bil predsednik Slovenije pokojni Jože Pučnik (kasneje mu je odpovedalo srce), pripadniki inkriminirane mreže ne bi smeli več opravljati vodilnih del v bančništvu, gospodarstvu, politiki, izobraževanju, zdravstvu, policiji, sodstvu ... Tako pa v Sloveniji še naprej opravljajo odgovorne funkcije, ne da bi slutili, kaj je to čista vest.

Ni še dovolj raziskano, kdo je najbolj odgovoren za to, da v Sloveniji lustracije ni bilo. Vsekakor pomemben del odgovornosti pripada Evropski skupnosti, ki za članstvo Slovenije in prevzem evra ni postavila pogoja, da države ne smejo več upravljati tisti, ki so jo zločinsko vodili, si prisvojili tujo lastnino, nakradeno zapravili in državo pripeljali v stečaj.

Moja vest mi pravi, da je poglavitni vzrok za to, da v Sloveniji še ni opravljena lustracija - lahkovernost.

Jože Pučnik in Janez Janša - vodilna slovenska osamosvojitelja - sta čiste vesti verjela, da se bodo zločinci sami od sebe pokesali, doživeli soočenje s svojo slabo vestjo in posledično katarzo; se svojim žrtvam - živim in mrtvim - iz srca opravičili, nehali ovirati in mučiti ljudi čiste vesti; se zadovoljili s pokojnino in se prostovoljno odrekli položajem, ki bi jim omogočali skušnjavo po nadaljnjem zločinskem ravnanju ...

Malokdo se že zaveda, kako ogromno moralno in materialno škodo povzročajo Sloveniji neskesani in nelustrirani (neizločeni) člani zločinske mreže.

Edino resnično pogumno in učinkovito zdravilo za slovenske banke, šolstvo, gospodarstvo, tožilstvo, sodstvo, politiko ... se imenuje LUSTRACIJA.

Volil bom Janeza Janšo oziroma njegovo SDS v upanju, da bo dokončala osamosvajanje Slovenije tako, da bo vestno pripravila in uveljavila ZAKON O LUSTRACIJI.

 fotografije so iz osebnega filmskega in foto arhiva rudija klariča 

 
Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2020 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.