VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

NEODVISNI
KOMENTARJI
politični zapor

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine police:

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>

24.06.2016

Tema:

POLITIČNI ZAPOR

RAZISKAVA

Vsebina

34. DAN - RMV1 - RAZISKAVA MELODIJA VESTI •

24.07.2014

Rudi Klarič

VRH LEDENE GORE

Ker me vse več tistih, ki redno spremljajo moj neodvisni komentar, sprašuje, kako to, da se mi je slovensko sodstvo tako zamerilo, sem seveda dolžan odgovorno odgovoriti.

Slovensko sodišče se mi ni z ničimer zamerilo. Iz lastnih izkušenj, z vrsto sodnih postopkov pa ugotavljam, da je sodišče po preizkušeni socialistični sodni praksi v vseh mojih izkušnjah prednostno iskalo načine, kako bi delovalo v korist škodljivca in ne v korist oškodovanca. Ob tem pa tudi iz ostalih javno dostopnih podatkov ugotavljam, da omenjena ustanova v mojih sodnih postopkih praviloma deluje po načelu sodne prakse, ki ji je leta 1991 potekel pravni in moralni rok trajanja.

Iz slovenske ustave izhaja, da so vse vodilne osebe v državnih oziroma javnih ustanovah dolžne pri svojem delu ravnati vestno. Zato sem se leta 2012 odločil, da bom v letu 2013 kot raziskovalni novinar opravil novinarsko raziskavo o stanju vesti v Sloveniji. Letos mi je uspelo (ob pomoči vestnega dela direktorice Zavoda Vest) za objavo pripraviti podobo o stanju vesti v nekaterih javnih dejavnostih v RS.

Raziskava Zavoda Vest potrjuje, da je brezvesten način vodenja državnih oziroma javnih ustanov približno enak kot v slovenskem sodstvu. Vendar porazen odnos do vesti v slovenskem sodstvu ni posledica splošnega poraznega gospodarskega in moralnega stanja v Sloveniji. Resnica je obratna. Porazno stanje v državi je posledica brezvestnega načina delovanja slovenskega sodstva.

Kljub vzvišeni porogljivosti tistih, ki mislijo drugače, si upam objaviti svoje mnenje.

Če bi vodilne sodnice in sodniki leta 1991 tako hitro spremenili miselnost, kot so jo njihove predhodnice in predhodniki (brez najmanjšega odlašanja) leta 1945, bi bila danes Slovenija brez vsakih težav na ravni Švice ali Švedske.

Porazno stanje vesti, ki ga dokazuje moja raziskava, ne izhaja iz poraznega stanja v slovenski politiki, gospodarstvu, morali ... Našteto je le posledica načrtnega ohranjanja brezvestnega stanja sodne prakse v slovenskem sodstvu.

Janez Janša, ki je po mojem mnenju politični zapornik, ni edini primer poraznega načina delovanja slovenskega sodstva. Obsodba za nedokazano dejanje, za katerega je pravomočno obsojen, je le vrh ledene gore.

UVODNI PODATKI

Zavod Vest je v sklopu raziskovanja stanja vesti v Sloveniji opravil več novinarskih raziskav, ki so zajele razna področja, pomembna za javnost.

Opis pristopa:

vsi vodilni predstavniki določene dejavnosti so prejeli uradni dopis, v katerem Zavod Vest sporoča vsem enako informacijo oziroma za vse enako uradno javno pobudo.

Dopis je bil vsem poslan po elektronski pošti istočasno, z minimalnim tehničnim zamikom. Tako so vodilne osebe informacijo oziroma pobudo prejele praktično istočasno, da bi lahko odgovorile v čimbolj enakih vremenskih, astroloških, političnih in časovnih razmerah.

Uradne osebe so bile dolžne odgovoriti na pobudo oziroma informacijo v skladu z 18. členom Uredbe o upravnem poslovanju (v nadaljevanju: Uredba).

18. člen 

(Odgovarjanje na prejete dopise) 

(1) Organ mora odgovoriti na vse dopise, ki jih prejme v fizični ali elektronski obliki, razen če so šikanoznega značaja. Organ mora na dopis odgovoriti najkasneje v 15 dneh po prejemu le-tega, če je iz dopisa razviden naslov pošiljatelja. Za zahtevnejše zadeve mora organ v tem roku izdati vsaj obvestilo o nadaljnjem ukrepanju/postopanju in realnem roku. 

(2) Organ mora odgovarjati tudi na dopise v elektronski obliki, ki so prejeti preko enotnega državnega portala.

Če mi bo TELEKOM SLOVENIJE tehnično omogočil objavo mojega neodvisnega komentarja tudi jutri (nikoli ne moreš vedeti), si lahko prebereš hudo imeniten rezultat prvega dela raziskave.

Morebitni znesek donacije za podporo mojim raziskavam izvora in pomena zgoščenega energijskega polja čiste vesti lahko nakažeš bodisi s sklenitvijo donatorske pogodbe, v kateri je donirani projekt natančneje opredeljen po Tvojem izboru, ali pa neposredno s plačilnim nalogom UPN/SEPA (namen CHAR) na transakcijski račun:

Zavod Vest, Podgozd 5, 1292 Ig

SI56 3000 0000 9206 209

Sberbank d.d., Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana

Avtor neodvisnih komentarjev se zavezujem, da bo Zavod Vest vsako donacijo namenil za afirmacijo čiste vesti, človečnosti, zdrave kmečke pameti in razkrinkavanje škodljivega delovanja vseh vrst brezvestnega delovanja sodstva v Sloveniji.

Odkritja te raziskave in priporočila o ukrepih za vestno ravnanje bodo javna, in v kolikor mi bodo sredstva Zavoda Vest to dopuščala, dostopna vsemu svetu.

Prednost pri prevodih v svetovne jezike bodo imeli tisti narodi, ki bodo na navedeni transakcijski račun prispevali najmanj toliko, kolikor znašajo stroški prevoda v njihov jezik.

Moje raziskave lahko podpreš tudi z nakupom shematične upodobitve vloge in pomena vesti za človeštvo z imenom Pogled SEM&VEM (dostopno v slovenščini in angleščini).

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2021 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.