VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

NEODVISNI
KOMENTARJI
politični zapor

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine police:

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>

24.06.2016

Tema:

POLITIČNI ZAPOR

NEODLOČNOST

Vsebina

38. DAN - RMV5 - NEODLOČNOST •

28.07.2014

Rudi Klarič

SKRIVNOST KOHERENCE

Moja raziskava STANJA VESTI V RS je potekala na osnovi dobronamerne pobude z imenom MELODIJA VESTI, naslovljene na vodilne osebe javnega sektorja državne uprave. Oba dokumenta (pobuda in seznam naslovov) si lahko ogledaš in ju presodiš, če se obrneš na e-naslov: zavodvest@siol.net

Vsebino današnjega neodvisnega komentarja posvečam tistemu delu vodilnih oseb v državni upravi, ki so v odzivu pokazale in dokazale svojo NEODLOČNOST. Neodločnost je nihanje, valovanje in tehtanje miselnosti glede na razlike vrednotenja v levi in desni polovici možganov.

Zdravniški krogi Te lahko poučijo, da ima vsak fiziološko neprizadeti človek fizično povsem ločeno desno in levo polovico možganov. Enako kot ima, na primer, ločeno delujočo, vendar s spletom živčevja povezano tudi desno in levo roko.

Če se desna in leva polovica možganov medsebojno dopolnjujeta in sodelujeta s skupnim smislom, taki možgani delujejo koherentno. To pomeni, da taki možganski polovici delujeta medsebojno dopolnjujoče, uravnovešeno in posledično tudi odločno. To, da deluješ odločno, pa ne pomeni, da Tvoja odločnost oziroma pamet deluje tudi vestno oziroma trajnostno smiselno. Zločinska zveza, na primer, lahko deluje zelo odločno, ljudstvu pa s svojim brezvestnim delovanjem povzroča neizmerno gospodarsko, moralno in politično škodo.

V primeru, da si desna in leva polovica možganov med seboj nasprotujeta ali celo tekmujeta za prevlado, nastopi neuravnovešenost, ki ima za posledico neodločnost. Neodločnost je znak, da kot osebnost oziroma duhovno bitje sicer nisi žrtev ne desne niti leve polovice možganov, a ju tudi ne nadzoruješ niti obvladuješ. V stanju neodločnosti je Tvoja ranljivost velika. Zlahka postaneš žrtev energijskega polja miselnosti okolja. Če Te obdaja rdeče energijsko miselno polje, Tvojo čisto vest oziroma osebnostno modrost v trenutku neodločnosti zlahka preplavi rdečica slabe vesti, četudi si brez vsake krivde.

Na kratko: Slovenija je v nesporni gospodarski, politični in moralni krizi zato, ker desnica in levica nista v koherentnem stanju. Ne sodelujeta. Desna in leva polovica slovenske pameti se med seboj nenehno prepirata, sovražita in spletkarita duga proti drugi.

V enem od komentarjev sem zmagovitemu Miru Cerarju (kot nekoč prej tudi Borutu Pahorju) predlagal, naj se nekoliko poučita o pomenu koherence za srečo, zdravje in trajnostni uspeh njiju in vseh, ki ju plačujemo.

Tako kot nekdaj levo mislečemu Pahorju, sem tudi levo mislečemu Cerarju predlagal, da poiščeta skupni jezik z od ljudstva najbolj podpiranim predstavnikom desno mislečih slovenskih možganov. Na moje sporočilo ne pri Borutu ne pri Miru ni bilo pozitivnega odziva. Prav nasprotno. Levi del možganov se morebiti stiha povsem neopazno a privoščljivo nasmiha, ker je večinski predstavnik desnega dela slovenskih možganov v političnem zaporu.

Koherenca je sedaj tudi za Mira kot nekdaj za Boruta španska vas. Če pa možganske koherence ni, v duševnosti tako motene osebe slej ko prej nastopijo osebne, zdravstvene, denarne in druge težave. Takisto velja za ljudstvo, če izvoli in plačuje voditelje, ki nimajo pojma o nujnosti dopolnjevanja desne in leve polovice možganov.

Kdor vsaj skromno spremlja slovensko politiko od leta 1945 naprej, mora priznati, da je leva polovica slovenskih možganov v mirnem času (po drugi svetovni vojni) mučila, izganjala in tudi pomorila več pripadnikov desne polovice kot fašistični in nacistični okupator skupaj v vsem času njune okupacije slovenskega naroda.

Izvor slovenske sedanje gospodarske revščine in politične neustvarjalnosti je torej nedvomno v levi strani slovenske glave. Le-ta bi se morala javno spokoriti, prikloniti umorjenim in njihovim somišljenikom in nehati organizirano iskati in uveljavljati pravne, politične in denarne načine, kako čim bolj škoditi desni polovici slovenskih možganov.

Neizpodbitno zgodovinsko dejstvo je, da desna polovica slovenskih možganov nad pripadniki leve polovice po letu 1945 ni zagrešila nikakršnega, zlasti pa ne množičnega hudodelstva. Prav tako je neizpodbitno dejstvo, da je večinski predstavnik desne polovice slovenskih možganov v zaporu, medtem ko od osamosvojitve (ki jo je zapornik izvedbeno vodil) ni bilo sojeno niti enemu samemu pripadniku zločinske organizacije, zaradi česar lahko z nemotenim ohranjanjem socialistične politične in sodne prakse lobirajo (nekateri pa tudi kradejo) enako kot prej.

Opisano torej dokazuje, da v slovenski vladavini socialističnega prava ni niti najmanjše sledi neodločnosti. Leva polovica slovenskih možganov se je dokopala do oblasti in je odločena še naprej ostati na oblasti za vsako ceno in na vsak način.

In kakšno zvezo ima vse to z rezultatom moje raziskave?

Od vseh 1059 vodilnih oseb v slovenski državni upravi, ki sem jim poslal pobudo MELODIJA VESTI, je najbolj brezobzirno stopnjo odločnosti pokazalo 963 oseb (90,9 %), ki so v svoji arogantnosti prekršile svojo pravno obveznost, da mi odgovorijo. Od 96 oseb, ki so odgovorile, je pokazalo odločno opredeljenost ohraniti ignorantski odnos do moje pobude 84 oseb (87,50 %).

Rezultat je optimističen: moja raziskava je pokazala, da je 12 od 1059 vodilnih oseb državne uprave neodločenih. Pri teh dvanajstih osebah možgani delujejo tako, da ne prevladuje niti desna niti leva polovica možganov. To poraja notranjo potrebo po tehtanju, opredeljevanju in povzroča neodločnost.

V takem stanju pa so možgani lahka žrtev moči energijskega polja miselnosti, ki jih obdaja. Kakšno energijsko polje obdaja modrino oziroma modrost neodločenih, si lahko ogledaš na zgornji podobi s podnaslovom NEODLOČNOST.

Predlagam Ti, da s klikom sliko povečaš in vanjo nekaj časa strmiš v stanju brez misli. Potem utegneš dojeti, da koherenco med obema možganskima polovicama lahko uporabiš ustvarjalno oziroma vestno (modro) samo, če bi Te obdajalo nevtralno (belo) polje. V energijskem polju slabe vesti (rdeče polje), pa sta obe možganski polovici obkroženi, ogroženi in okuženi z zgodovinsko dokazano zločinsko brezvestnostjo.

Eno misliš, drugo govoriš, nekaj tretjega moraš početi. Neodločnost, tehtanje, opredeljevanje v energijskem polju miselne rdečice ne more prinesti trajnostnega uspeha.

Mimo urjenja v zgoščenem energijskem polju čiste vesti in čiste narave postaneš lahka žrtev okolja, kakršno pač je. Kako prideš do tovrstnega urjenja, lahko zveš kar na tej spletni strani, če vključiš POVEZAVO > PREBUJEVALNICA

 

 

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2021 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.