VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

NEODVISNI
KOMENTARJI
politični zapor

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine police:

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>

24.06.2016

Tema:

POLITIČNI ZAPOR

RAZUMEVAJOČE = 0,09 %

Vsebina

45. DAN - RMV12 - RAZUMEVAJOČE •

04.08.2014

Rudi Klarič

TA SPLETNA STRAN JE VSE BOLJ OBISKANA

V času objavljanja mojih neodvisnih komentarjev na temo JANEZ JANŠA POLITIČNI ZAPORNIK obišče mojo spletno stran vsak dan približno 100 meni neznanih oseb. Mesečno je obiskov približno 3000. Obiskovalke in obiskovalci so si v juliju 18.748-krat vključili razne na moji spletni strani dostopne vsebine. Spletno stran pa so vključili 59.666-krat. Obisk je v porastu.

To spletno stran lahko nemoteno in z občutkom zadovoljstva obiskujejo samo osebe, ki si prizadevajo, da bi imele vsaj za silo čisto vest. Tem so moji neodvisni komentarji lahko v veliko pomoč. Ko bodo moja dela prevedena v tuje jezije, bo obiskovalk in obiskovalcev vse več in svet bo vse bolj dovzeten oziroma razumevajo荠za to, kar Ti sporočam.

V današnji raziskavi sem usmeril svojo pozornost v oceno, koliko RAZUMEVANJA zmorejo vodilne javne uslužbenke in uslužbenci v državni upravi RS v odnosu do pobude MELODIJA VESTI.

KRITERIJI ZA RAZUMEVAJOČE

Razumevajoč odnos je mogoče oceniti na treh ravneh: na živalski, osebni in osebnostni ravni.

Živalsko razumevajočo raven ima vsakdo. Če živali ponudiš hrano, bo pokazala zanimanje. Če žival navadiš, da ji hrano prineseš vsak dan ob določeni uri, bo razumela, da bo nekaj dobila, če bo ob pravem času na pravem mestu.

Osebno razumevajoča raven izhaja iz duševne ali spolne privlačnosti. Več skupnih interesov imata osebi, večja je privlačnost med njunima pametima in bolj sta sta pameti druga do druge razumevajoči. Osebno razumevajoča raven izhaja izključno samo iz koristoljubja (egoizma).

Osebnostno razumevajoča raven izhaja iz visoke ravni duhovne prebujenosti in posledične visoke stopnje prisebnosti. Pobuda MELODIJA VESTI izhaja iz energijskega polja čiste vesti. Zato se lahko nanjo razumevajoče odzovejo samo ljudje, ki nimajo slabe vesti. Takih, ki nimajo slabe vesti, pa je (zaradi kontinuitete vladavine zločinske politične in sodne prakse v RS) med vodilnimi v slovenskem javnem sektorju državne uprave razmeroma malo. 

UGOTOVITEV

Od vseh 1059 vodilnih oseb v javnem sektorju državne uprave, na katere je Zavod Vest naslovil pobudo MELODIJA VESTI, je ena sama oseba poslala odgovor, ki ga lahko po zgoraj opisanih kriterijih ocenim kot odgovor, ki je osebnostno razumevajoč. Vsi ostali odgovori in tudi neodgovori na mojo MELODIJO VESTI dokazujejo bodisi živalsko ali osebno raven razumevanja. Ne dosegajo osebnostne ravni razumevanja. So izključno na koristoljubni (torej egoistični) ravni.

Zavod Vest

RAZISKAVA ODZIVA VODILNIH OSEB V JAVNEM SEKTORJU DRŽAVNE UPRAVE V LETU 2012 NA POBUDO MELODIJA VESTI

Odzivi splošno:

  • poslana pobuda: 1059 osebam = 100 %
  • odgovorov na pobudo: 96 oseb = 9,1 %
  • kršitev pravne obveznosti odgovora: 963 oseb = 90,9 %

Odzivi z oceno RAZUMEVAJOČE:

  • ocena RAZUMEVAJOČ ODZIV: 1 oseba od naslovljenih 0,09 %
  • ostali: 1058 oseb 99,91 %

OPOMBA

Moja raziskava STANJA VESTI V RS je potekala na osnovi konstruktivne pobude z imenom MELODIJA VESTI, naslovljene na vodilne osebe javnega sektorja državne uprave. Oba dokumenta (pobuda in seznam naslovov) lahko presodiš, če se obrneš na e-naslov: zavodvest@siol.net

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2021 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.