VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

NEODVISNI
KOMENTARJI
politični zapor

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine police:

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>

24.06.2016

Tema:

POLITIČNI ZAPOR

DVOUMNOST

Vsebina

46. DAN - RMV13 - KONEC KOZLOVSKIH SODB ?

05.08.2014

Rudi Klarič

KONEC KOZLOVSKIH SODB ?

Uvodoma Ti sporočam, da je prva od treh Prebujevalnic, ki jih je v poslovno trgovskem centru Diamant v ljubljanskem BTC-ju zgradilo podjetje Zavest d.o.o., tehnično že pripravljena. V naslednjih tednih bo potekalo le še zaključno opremljanje tega v svetovnem merilu prvega IMP-ja (izoliranega multimedijskega prostora) za pospeševanje naravnega samozdravljenja človeškega in živalskega organizma. V tehničnem pogledu dobro kaže, da bi lahko bila že v jeseni prva javna Prebujevalnica poskusno odprta za uporabo. Vendar je vse odvisno od materialne podpore, na katero pa v tem trenutku ne morem računati. Če bi posnel romantični celovečerni film, napisal scenarij za srhljivko, v tujem jeziku spesnil in uglasbil čustveno solzivko ali bit koračnico ... bi se dušil v denarju. Za energijsko polje čiste vesti pa v moji domovini trenutno še ni take vrste zanimanja, ki bi bistveno pospešilo razvoj mojega pristopa. Sicer pa moje Prebujevalnice niso namenjene tistim, ki ki so sicer premožni, a duhovno še tako neprebujeni, da jih ne zanima trajnostni pomen življenja. Namenjene so Tebi, ki očitno že vsaj malo ceniš vrednost in smisel duhovne prebujenosti. Da se že zavedaš pomena duhovne prebujenosti in čiste vesti, sklepam po dejstvu, da v tem hipu prebiraš to moje sporočilo.

Ni dvoma, da čas, ki bo omogočil spoštovanje in uporabo energijskega polja čiste vesti, nezadržno prihaja. Po moji oceni trenutno v svetu še ne obstaja bolj prijetno, lažje in bolj učinkovito urjenje za višjo stopnjo prisebnosti, kot ga bo omogočala Prebujevalnica. Kolikor je meni znano, nikjer še ni mogoče tako enostavno in hkrati izjemno učinkovito krepiti naravno samozdravljenje telesa, varovanje zdravja, pospeševati osebnostni razvoj, zlasti pa dvigniti svojo prisebnost na višjo raven. 

In kakšno povezavo ima Prebujevalnica, na primer, z današnjo nogometno tekmo med izraelskim in slovenskim državnim prvakom ali, na primer, s slovenskim sodstvom in njemu pripadajočo sodno prakso? V obeh primerih (in v vseh ostalih primerih) bodo bolj zdravi, srečni in uspešni tisti, ki bodo pri odločanju bolj prisebni.

Ko bosta, na primer, slovenski šport in slovensko pravosodje opremljena s Prebujevalnicami, bodo imele športnice in športniki bistveno večje možnosti za uspeh. Tudi slovenske sodnice in tisti sodniki, ki bodo uporabljali “kopalnico za zavest” – Prebujevalnico, bodo lahko bistveno zmanjšali svoje samoljubje. Takrat bo slovensko sodstvo zmoglo bolj spoštovati in bolje varovati človekove pravice. Kozlovskih sodb, “izgrajenih” na miselni dediščini socialistične sodne prakse (kot je bila obsodba Janeza Janše), bo vse manj. Čast in resnična veličina v svetovnem merilu edinstvenega izročila slovenskega ustoličevanja bo ponovno vzpostavljena.

V današnji raziskavi sem usmeril svojo pozornost v oceno in pomen DVOUMNOSTI, dela vodilnih uslužbenk in uslužbencev v državni upravi RS v odnosu do pobude MELODIJA VESTI.

KRITERIJI ZA DVOUMNOST

Pomen dvoumnosti je mogoče oceniti na treh ravneh: na živalski, osebni in osebnostni ravni.

Živalska raven dvoumnosti je v naravi nizka. Narava – vesoljni računalnik –živali v hipu (brez vsakega odlašanja) nedvoumno oziroma enoumno izračuna, kaj se ji najbolj splača. Akcija sledi v trenutku. Žival napade ali pa zbeži. V dvoumnost pa često zapade domača žival: naj uboga svojo naravo ali gospodarja?

Osebna raven dvoumnosti izhaja iz podobnih razlogov kot pri domačih živalih. Leva polovica možganov bi sledila ideologiji ali čustvovanju nadrejene avtoritete, desna pa naravi. Kadar pamet sledi ideologiji, pride do enoumja in seveda ne more biti dvoumnosti.

Osebnostna raven dvoumnosti izhaja iz dileme: naj sledim svoji vesti in s svojimi mislimi, besedami, dejanji ustvarjam energijsko polje čiste vesti ali se brezpogojno podredim avtoriteti, ki odloča o mojem položaju in dohodku. Če imam moč nad lastno pametjo in jo prisilim, da ravna tako, da ostane moja vest čista, ni dvoma niti dvoumnosti. Če se podredim avtoriteti tuje pameti, delujem dvoumno in sem žrtev tuje pameti.

Dvoumnost je torej stanje, v katerem izbiram med čisto ali slabo vestjo. Če dvoumno stanje postane trajno, Tvoja zavest deluje vse bolj zahrbtno, hinavsko, negotovo, dvomeče ...

UGOTOVITEV

Od vseh 1059 oseb, na katere je Zavod Vest naslovil pobudo MELODIJA VESTI, jih je večina (963 oseb) povsem nedvoumno ignorirala svojo in mojo vest. Teh 90 odstotkov torej lahko izločim. Tisti, ki so odgovorili, so nedvomno na višji ravni zavesti. Zanimalo me je, koliko od teh, ki so se na mojo MELODIJO VESTI odzvali, je neodločnih.

Zavod Vest

RAZISKAVA ODZIVA VODILNIH OSEB V JAVNEM SEKTORJU DRŽAVNE UPRAVE V LETU 2012 NA POBUDO MELODIJA VESTI

Odzivi splošno:

  • poslana pobuda: 1059 osebam = 100 %
  • odgovorov na pobudo: 96 oseb = 9,1 %
  • kršitev pravne obveznosti odgovora: 963 oseb = 90,9 %

Odzivi z oceno DVOUMNO:

  • vsi odgovori na pobudo: 96 – 100 %
  • ocena DVOUMNO: 10 oseb od vseh odgovorov – 10 %
  • ostali odgovori: 86 oseb – 90 %

V prihodnjih dneh bom raziskoval, kaj pomenijo ugotovitve moje raziskave za zdravje, srečo in uspešnost Slovenije kot celote.

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2021 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.