VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

NEODVISNI
KOMENTARJI
politični zapor

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine police:

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>

24.06.2016

Tema:

POLITIČNI ZAPOR

PAMET

Vsebina

49. DAN - RMV16 - PAMET V SLOVENIJI

08.08.2014

Rudi Klarič

PAMET V SLOVENIJI

Danes mi je NSX poročala o neverjetni novici. Stvar me je tako pretresla, da se je ne upam objaviti kar na hitro. Zadevo moram prespati. 

Namesto o neverjetni novici danes poročam o odzivu vodilnih v državni upravi RS na mojo pobudo MELODIJA VESTI. Odziv sem ocenil glede na tri ravni pameti: živalsko, osebno in osebnostno raven.

KRITERIJI ZA PAMET

Pomen pametne ravni odločanja je mogoče oceniti na treh ravneh: na živalski, osebni in osebnostni.

Živalska raven pameti je podrejena ukazom vesoljne pameti. Vesoljni računalnik (narava) z vključevanjem nagonov vodi pamet vsake živali. Če se živalska pamet upre ukazom vesoljnega računalnika, jo narava obsodi na prezgodnjo smrt z boleznijo, ponesrečenostjo ali samomorom.

Osebno raven pameti premore človeška pamet pod pogojem, da je vsaj za spoznanje bistroumnejša od živalske. Opremljena je z zavestjo, ki človeku omogoča, da se zaveda, kaj počne. Namesto narave osebo vodi čustvena inteligenca. Vladavina čustvene inteligence ima za posledico, da pamet osebe ne služi več naravi telesa niti duhovnemu življenjskemu smislu. Osebna raven pameti svojeglavo služi predvsem sama sebi, svojim fiksnim idejam, navadam, običajem, vzgoji, kulturi, ideologiji, veri, politiki, znanosti, svoji ali tuji sebičnosti in predvsem – samoljubju ...

Osebnostna raven pameti ne more biti niti sebična niti samoljubna. Ko dosežeš duhovno prebujeno stopnjo osebnosti oziroma prisebnosti, zavestno uporabljaš svojo duhovno moč. Svojo pamet pripraviš do tega, da po eni strani služi nadnaravnemu smislu človeštva, po drugi strani pa tudi naravi lastnega telesa. Družbe ne izbiraš čustveno, pač pa trajnostno smiselno. Čustvena inteligenca Ti služi, nisi več njena žrtev. Hrano, obleko, družbp in bivališče za svoje telo ne izbiraš čustveno, pač pa tako, da organizem deluje zdravo in podaljšaš življenjsko dobo Tvojega telesa. 

UGOTOVITEV

Od vseh 1059 vodilnih v državni upravi, na katere je Zavod Vest naslovil pobudo MELODIJA VESTI, jih je večina (963 oseb) pametnih na živalski ravni.

Teh 90,9 odstotkov torej nima razloga, zakaj bi odgovorili na mojo pobudo, saj jih bo za ignorantsko ravnanje do mene nagradila socialistična sodna praksa, mene pa kaznovala. Če jih bom prijavil za kršitev zakonske obveznosti, jih bo visoko sodišče vseh 963 pomilovalo, mene pa zasmehovalo. Postopek bo trajal (zaokroženo) 25 let. Imel bom strahovite sodne stroške. Na moj račun bodo bogatele lepe odvetnice in simpatični odvetniki. Po tridesetih letih sodnih postopkov mi bo Evropsko sodišče, v katerem bo soodločal nelustrirani pripadnik Zveze komunistov Slovenije prisodilo simbolično odškodnino za sojenje v nerazumnem roku, vendar niti centa odškodnine za povzročeno škodo z utemeljitvijo, da tovrstne odškodniine niso prisodili tudi nekemu Turku.

Med 96-imi, ki so odgovorili na mojo pobudo, je 34 oseb tako pametnih, da odgovarjajo mojemu kriteriju osebne ravni pameti. Kaj je s preostalimi 62-imi, bom moral še ugotoviti. Morda se med njimi skriva kakšna osebnost. Da lahko preživi, se mora vsekakor (v izogib Petrovemu načelu) zelo spretno potuhniti, da je aparat ne odkrije.

Verjetnost, da med vodilnimi v državni upravi RS naletiš na pamet, ki je podrejena osebnostni ravni odločanja, je skorajda nična. Prav tako kot je nična verjetnost, da med tistimi tetami in strici v ozadju, ki so deponirali partijske izkaznice, naletiš na osebnost. Resnična osebnost vsekakor ne bi deponirala članstva v mreži slovenskih komunistovi. Namesto tega bi se javno pokesala za svojo pripadnost dokazano zločinski organizaciji. Sama bi se lustrirala zaradi zgodovinskega dejstva, da je osebno sodelovala pri načinu vodenja, ki je Slovenijo v času od 1945 do 2014 pripeljal do popolnega gospodarskega in moralnega zloma.

Težko ocenim, ali je bolje, da naletiš na enega od onih na živalski ravni pameti ali na katerega od teh, ki Te bodo na sodišču in v celotni javni upravi osebno obravnavali bodisi ljubeče ali sovražno (odvisno, ali si “njihov” ali “naš”).

Iz danes objavljenega dela moje raziskave izhaja, da je med vodilnimi v državni upravi (od 1059 oseb) tudi 62 takih, ki niso niti živalsko niti osebno pametni. Več o nadaljnjem iskanju šivanke v slovenskem skednju slame pa v mojem jutrišnjem neodvisnem komentarju.

Zavod Vest

RAZISKAVA ODZIVA VODILNIH OSEB V JAVNEM SEKTORJU DRŽAVNE UPRAVE V LETU 2012 NA POBUDO MELODIJA VESTI

Odzivi splošno:

  • poslana pobuda: 1059 osebam = 100 %
  • odgovorov na pobudo: 96 oseb = 9,1 %
  • kršitev pravne obveznosti odgovora: 963 oseb = 90,9 %

Odzivi z oceno PAMETNO:

  • vsi odgovori na pobudo: 96 oseb = 100 %
  • ocena PAMETNO: 34 oseb od vseh odgovorov = 35,42 %
  • ostali odgovori: 62 oseb = 64,58 %

V prihodnjih dneh bom raziskoval in kasneje tudi objavljal, kaj pomeni zatečeno stanje vesti pri vodilnih v državni upravi za zdravje, srečo in uspešnost Slovenije kot celote. Ukvarjam pa se že tudi z obdelavo podatkov o stanju vesti med slovenskimi pravnicami in pravniki. 

OPOMBA

Moja raziskava STANJA VESTI V RS je potekala na osnovi konstruktivne pobude z imenom MELODIJA VESTI, naslovljene na vodilne osebe javnega sektorja državne uprave. Oba dokumenta (pobuda in seznam naslovov) lahko presodiš, če se obrneš na e-naslov: zavodvest@siol.net.

Morebitni znesek donacije za podporo mojim raziskavam v okviru Zavoda Vest lahko nakažeš bodisi s sklenitvijo donatorske pogodbe, v kateri je donirani projekt natančneje opredeljen po Tvojem izboru, ali pa neposredno s plačilnim nalogom UPN/SEPA (namen CHAR) na transakcijski račun:

Zavod Vest, Podgozd 5, 1292 Ig

SI56 3000 0000 9206 209

Sberbank d.d., Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana

Avtor neodvisnih komentarjev se zavezujem, da bo Zavod Vest vsako donacijo namenil za afirmacijo čiste vesti, človečnosti, zdrave kmečke pameti in za razkrinkavanje škodljivega delovanja vseh vrst brezvestnega delovanja državne uprave in sodstva v Sloveniji.

Odkritja te raziskave in priporočila o ukrepih za vestno ravnanje bodo javna, in v kolikor mi bodo sredstva Zavoda Vest to dopuščala, dostopna vsemu svetu.

Prednost pri prevodih v svetovne jezike bodo imeli tisti narodi, ki bodo na navedeni transakcijski račun prispevali najmanj toliko, kolikor znašajo stroški prevoda v njihov jezik.

e-pošta: zavodvest@siol.net

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2021 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.