VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

NEODVISNI
KOMENTARJI
politični zapor

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine police:

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>

24.06.2016

Tema:

POLITIČNI ZAPOR

VESTNO

Vsebina

50. DAN - RMV17 - IZ POSEBNOSTI V OSEBNOST

09.08.2014

Rudi Klarič

IZ POSEBNOSTI V OSEBNOST

Spodobi se, da za tiste, ki mojih neodvisnih komentarjev ne berejo redno pojasnim, da jih pišem vsak dan v času, ko je Janez Janša - najbolj znani slovenski politični zapornik - v zaporu. 

Danes, 9.8.2014 - na 50. dan zapora Janeza Janše - mi je NSX prinesla magnetogram s posnetkom tajnega sestanka lobistov, pripadnikov SS (socialistične svobode), ki se je dogajal v kletnih prostorih sodišča na neznanem kraju, ob neznanem času ... Do posnetka je NSX prišla na dokaj tvegan način. Strica je prosila, naj gre mimogrede na servis po njen fotoaparat.

Dobro obveščenim je znano, da vsak boljši fotoaparat v zadnjem času lahko snema bodisi sliko ali zvok, lahko pa tudi oboje hkrati. Na servisu je nekoga, ki jo rad vidi, prosila, naj vključi samo snemanje zvoka, preden bo stricu izročil njen popravljeni aparat. Tako je stric prišel na servis, dal aparat v svojo torbo (od katere se nikoli ne loči) in odšel naravnost na sestanek. NSX je vedela, da se stric nikoli, pa naj gre na piknik, ohcet, sestanek SS ali na WC ... zares nikoli ne loči od svoje torbe (notri ima nabit samokres, relikvijo iz časa turških vpadov in novejši model revolverja, obvezno pa tudi rdečo knjižico – deponirano po vzoru botra). 

Posnetek traja 3 ure. Povzemam samo tistih nekaj minut, ki se tičejo mene:

Boter rutinsko: Sedaj pa o tem hudiču Klariču. Ali ima kdo kakšen predlog?

MG1 previdno: To, kar govori o vesti, bi se dalo uporabiti. 

L1-Ž strokovno: Razpolagamo s podatkom, da je možakar brez denarja. Njegov bogati brat doma in tudi pobratim v Avstraliji sta prepametna, da bi ga denarno podprla. Drugi, s katerimi se duži in sodeluje, pa so vsi po vrsti reveži. 

L2-M (po premisleku): “Vsakogar, ki nima denarja, se da kupiti.” (Po nadaljnem premisleku): “Vsakogar, ki ima denar, se da ubiti."

Boter (praktično): Ubijanja je bilo, za enkrat, dovolj. To je zastarel pristop. Koliko bi nas stalo, da pridemo do njegovega izuma?

L3-M (računajoč s kalkulatorjem): Če kupimo Prebujevalnico, nas bo to stalo s količinskim popustom, vključno s prevozom in namestitvijo, takole čez prst – med 30.000 in 40.000 evrov. 

Boter (prijetno presenečeno): To ni taka reč. In koliko časa človek potrebuje, da je čist? 

L-TN (strokovno): Po pripovedovanju moje agentke NSX bi vsak potreboval najmanj 20-krat po 45 minut za najbolj grobo čiščenje. Kdor pa bi v Prebujevalnici vzdržal naenkrat po eno uro, bi to trajalo 10-krat po eno uro. Potem nimaš več opaznega masla na glavi.

L1-Ž (previdno): Ali ni biti po eno uro naenkrat v zgoščenem energijskem polju čiste vesti nevarno? Lahko padeš v reakcijo ...

Boter (odločno): Nekaj malega je potrebno tudi tvegati. Necka bomo vrgli noter za eno uro pa bomo videli, kaj bo. 

Necko (navdušeo): To bo nekaj podobnega kot pranje denarja ... Koliko bom za pranje lastne glave dobil provizije ?

Ostalega, kar so govorili, ne morem napisati, da ne bi preveč osmešil organov nekdanje in sedanje državne nevarnosti. Že tako me skrbi, da bom obtožen in obsojen na dve leti zaradi neobjavljanja neznanih osebnih podatkov o neznanih osebah, kar kontinuirana sodna praksa (kadar gre Janeza Janšo, ali pa mene in meni slične), lahko šteje kot sovražni govor. 

Dovolj za danes o dvojni agentki NSX. Moji vesti na ljubo, moram posvetiti v še bolj črno temo.

KRITERIJI ZA VESTNO

Pomen vestne ravni odločanja je mogoče oceniti na treh ravneh: na živalski, osebni in osebnostni.

Živalska raven vestnosti ne obstaja. Živalim neposredna povezava z vestjo ni dostopna. Človek, če nima niti neposredne niti posredne povezave z vestjo, je živalsko inteligenten. Zato je (enako kot žival) žrtev brezvestnosti – sebičnosti in samoohranitvenega nagona lastne pameti. Na ravni brezvestnosti sta bili, na primer, vodeni nekdanja Sovjetska zveza in pokojna Jugoslavija. Brezvestnost vodilnih v tedanji državni upravi je temeljni razlog, zakaj je organizem SSSR in SFRJ tako nečastno in neslavno razpadel in propadel. V osamosvojeni, a moralno, etično in politično še ne prerojeni Slovenij, se brezvestnost nemoteno ohranja. Okuženi z energijskim poljem slabe vesti nekateri živalsko pametni ljudje še vedno kontinuirano verjamejo, da je škoda časa, truda in denarja za preštevanje kosti in dostojen pokop v času vladavine najpametnejših brezvestnosto umorjenih. 

Osebna raven vestnosti je človeku dostopna, če čim več časa nameni življenju in delovanju v energijskem polju tuje čiste vesti. Če državo vodijo osebe, ki so zelo prebrisane a povsem brezvestne, njim podrejeni živijo v energijskem polju namišljene čiste vesti vodilnih. Na primer: če v vrhovnem ali ustavnem sodišču prevladuje brezvestnost, zaposlenim na temeljnem sodišču ni dopustna niti osebna, kaj šele osebnostna raven vestnosti.

Osebnostno raven vestnosti omogoča le najvišja raven duhovne prebujenosti in posledična visoka stopnja prisebnosti. Če si resnična (in ne le namišljena) osebnost, ne moreš ravnati brezvestno. Četudi bi Tvoja pamet želela odločati na ravni brezvestnosti, ji tega - zavoljo visoke stopnje prisebnosti - ne dopustš. Osebnost postaneš, ko z lastno čisto vestjo v skupnosti ustvarjaš energijsko polje, ki pamet prisili ravnati po vesti za splošno blagostanje v Sloveniji. Ko si osebnost, podrejenim ne dopuščaš brezvestnega ravnanja.

UGOTOVITEV

Od 1059 oseb, na katere je Zavod Vest naslovil pobudo MELODIJA VESTI, smem po moji vesti samo petim osebam priznati vestno ravnanje. Število vestno delujočih oseb na vodilnih položajih v državni upravi RS je odločno premajhno, so preveč osamljeni. Ker imajo čisto vest, so v veliki nevarnosti. Ne smejo se javno izpostavljati. Morajo se skrivati, da lahko preživijo. Ne smem niti objaviti njihovih imen, ker obstaja tveganje, da bodo obtoženi in obsojeni na osnovi kontinuitete socialistične politične, tožilske in sodne prakse enako kot Janez Janša. 

Zavod Vest

RAZISKAVA ODZIVA VODILNIH OSEB V JAVNEM SEKTORJU DRŽAVNE UPRAVE V LETU 2012 NA POBUDO Z IMENOM MELODIJA VESTI

Odzivi splošno:

  • poslana pobuda: 1059 osebam = 100 %
  • odgovorov na pobudo: 96 oseb = 9,1 %
  • kršitev pravne obveznosti odgovora: 963 oseb = 90,9 %

Odzivi z oceno VESTNO:

  • poslana pobuda: 1059 osebam = 100 %
  • ocena VESTNO: 5 oseb od 1059 oseb = 0,47 %
  • brezvestni odgovori: 1054 oseb = 99,53 %

Med 1054 brezvestnih oseb štejem tudi tiste, ki na pobudo Zavoda Vest niso odgovorili. S tem, da so se na mojo MELODIJO VESTI odzvali neodgovorno, so mi zelo jasno sporočili, da se jim niti sanja ne, kaj je to č‡ista vest, ki je predpogoj za vsako osebnost.

OPOMBA

V prihodnjih dneh bom raziskoval in kasneje tudi objavljal, kaj pomeni zatečeno stanje vesti vodilnih v državni upravi za zdravje, srečo in uspešnost Slovenije kot celote. Zaključujem pa tudi že obdelavo podatkov iz raziskave Zavoda Vest o stanju vesti med slovenskimi pravnicami in pravniki in izsledke pripravljam za objavo.

Moja raziskava STANJA VESTI V RS je potekala na osnovi konstruktivne pobude z imenom MELODIJA VESTI, naslovljene na 1059 vodilnih oseb javnega sektorja državne uprave. Oba dokumenta (pobuda in seznam naslovov) lahko presodiš, če se obrneš na e-naslov: zavodvest@siol.net.

NASLOV ZA DONACIJE:

Zavod Vest, Podgozd 5, 1292 Ig

SI56 3000 0000 9206 209

Sberbank d.d., Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana

Avtor neodvisnih komentarjev se kot ustanovitelj Zavoda Vest zavezujem, da bom vsako donacijo namenil za afirmacijo čiste vesti, človečnosti, moji vesti podrejene (zdrave) pameti in za razkrinkavanje brezvestnega delovanja državne uprave in sodstva v Sloveniji.

Odkritja te raziskave in priporočila o ukrepih za vestno ravnanje bodo javna, in v kolikor mi bodo sredstva Zavoda Vest to dopuščala, dostopna celotnemu človeštvu.

Prednost pri prevodih v svetovne jezike bodo imeli tisti narodi, ki bodo na navedeni transakcijski račun prispevali najmanj toliko, kolikor znašajo stroški prevoda v njihov jezik.

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2021 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.