VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

NEODVISNI
KOMENTARJI
politični zapor

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine police:

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>

24.06.2016

Tema:

POLITIČNI ZAPOR

BREZVESTNOST

Vsebina

52. DAN - RMV18 - BREZVESTNOST •

11.08.2014

Rudi Klarič

SANJSKI SVET FILOZOFIJE

Ko je Thomas Jefferson, ameriški politik, politični filozof, agronom, vrtnar, arhitekt, etimolog, matematik, kriptograf, inšpektor, paleontolog, pisatelj, odvetnik, izumitelj in violinist, pred več kot 200 leti pripravil in predlagal ameriško deklaracijo o neodvisnosti, so se mu mnogi pravniki in politiki posmehovali. Trdili so, da so človekove pravice sicer zanimiva teorija, a bodo vedno ostale samo v sanjskem svetu filozofov.

Enak odnos imajo danes duhovno najbolj zaostali slovenski sodniki, pravniki in politiki do človekovih pravic, vloge vesti in slovenske “pisateljske” ustave.

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je beseda brezvestnost le zelo skromno opisana.

BREZVESTNOST je nekaj tako grozljivega, tako strašnega, da niti kot misel niti kot beseda niti kot dejanje ne bi smelo obstajati.

V Sloveniji ta beseda označuje vladavino tiste vrste zločinske miselnosti, ki ji najbolj pristoja rdeča barva.

BREZVESTNOST si je v naši lepi deželi v letih od 1945 do danes pridobila domovinsko pravico.

Na BREZVESTNOSTI sta še vedno utemeljeni današnja politična in sodna praksa, ki ju dokazujejo mnogi z brezvestnimi sojenji (in mimo njih) obsojeni, oropani, umorjeni, a (zahvaljujoč vesti in vestnosti duhovno prebujenih Slovenk in Slovencev) ne tudi pozabljeni.

KRITERIJI ZA BREZVESTNO

Brezvestno raven odločanja je mogoče oceniti na dveh ravneh: na živalski in osebni. Na osebnostni ravni pa brezvestnost ni mogoča

Živalska (osnovna) raven brezvestnosti je podrejena ukazom vesoljne pameti. Vesoljni računalnik (narava) z vključevanjem nagonov, na čustveni pogon vodi pamet vsake živali. Kadar se živalska pamet upre ukazom vesoljnega računalnika, jo narava obsodi na prezgodnjo smrt z boleznijo, ponesrečenostjo ali samomorom.

Osebno raven brezvestnosti premore vsaka človeška pamet pod pogojem, da je vsaj za spoznanje bistroumnejša od živalske. Človeška pamet je praviloma močnejša od živalske zato, ker je opremljena z zavestjo, ki inteligentnemu človeku omogoča, da se zaveda, kaj počne. Namesto narave človekovo zavest vodi čustvena inteligenca. Vladavina čustvene inteligence ima za posledico, da pamet ne služi naravi telesa niti duhovnemu življenjskemu smislu. Osebna raven čustveno-inteligentne pameti služi predvsem sama sebi, svojim fiksnim idejam, navadam, običajem, vzgoji, kulturi, ideologiji, veri, politiki, znanosti, svoji ali tuji sebičnosti in predvsem – samoljubju ... Izraz čustvena inteligenca v bistvu pomeni, da pameti ne vodijo čisti računi niti čista narava, pač pa čustva.

Osebnostna (duhovna) raven odločanja ni niti sebična niti samoljubna ... ni niti nagonska niti čustvena. Ko dosežeš duhovno raven osebnosti, s svojo duhovno močjo izpolnjuješ in vodiš Tvojo zavest. Na ta način svojo pamet pripraviš do tega, da po eni strani služi nadnaravnemu smislu človeštva, po drugi strani pa naravi lastnega telesa. Načinov mišljenja, govora in delovanja ne izbiraš niti nagonsko niti čustveno, pač pa vestno in zatorej trajnostno smiselno. Družbo, partnerstvo, hrano, obleko in bivališče za svoje telo izbiraš tako, da organizem deluje zdravo in podaljša življenjsko dobo Tvojega telesa. 

UGOTOVITEV

Od vseh 1059 vodilnih v državni upravi, na katere je Zavod Vest naslovil pobudo MELODIJA VESTI, jih večina (963 oseb) ni odgovorila zato, ker so duhovno neprebujeni in zatorej namesto njih odloča samo njihova sebilčna, samoljubna, svojeglava ... pamet.

Med 96-imi osebami, ki so odgovorile na mojo pobudo, je 59 oseb na tak način premetenih, da ustrezajo mojemu kriteriju osebne brezvestne ravni pameti.

Kaj je s preostalimi 37-imi, bom moral še ugotoviti. Morda se med njimi skriva kakšna osebnost. Da lahko preživi, se mora vsekakor (v izogib Petrovemu načelu) zelo spretno skrivati.

Verjetnost, da med vodilnimi v državni upravi RS naletiš na pamet, ki je podrejena osebnostni ravni duhovno prebujenega človeka, je skorajda nična. Prav tako kot je nična verjetnost, da med tistimi tetami in strici v ozadju, ki so deponirali partijske izkaznice, naletiš na osebnost. Resnična osebnost vsekakor ne bi deponirala knjižice. Namesto tega bi se javno pokesala za svojo pripadnost zločinski organizaciji. Sama bi se lustrirala zaradi zgodovinskega dejstva, da je osebno sodelovala pri načinu vodenja, ki je Slovenijo v času od 1945 do 2014 pripeljal najprej do moralnega, potem pa še do gospodarskegazloma.

Težko ocenim, ali je bolje, da naletiš na enega od onih, ki na vodilnih položajih v državni upravi delujejo na osnovni ravni sebične, samoljubne, svojeglave ... pameti, ali na katerega od teh, ki se odločajo na ravni čustveno inteligentne zavesti in Te bodo osebno obravnavali bodisi ljubeče ali sovražno (odvisno, ali si “njihov” ali “naš”). Oboje je zate in za njih porazno.

Moja raziskava kaže, da imaš v kakršnemkoli poslu z vodilnimi v javni upravi približno takšne možnosti, kot če sežeš v vrečo polno kač. Če imaš velikansko srečo iz nje izvlečeš belouško ... pa še ta je kača. 

Še največ možnosti imaš, kadar se pogovarjaš z nižjimi uslužbenkami in uslužbenici javne uprave. Med njimi tu in tam naletiš na resnično osebnost.

Zavod Vest

RAZISKAVA ODZIVA VODILNIH OSEB V JAVNEM SEKTORJU DRŽAVNE UPRAVE V LETU 2012 NA POBUDO Z IMENOM MELODIJA VESTI

Odzivi splošno:

  • poslana pobuda: 1059 osebam = 100 %
  • odgovorov na pobudo: 96 oseb = 9,1 %
  • kršitev pravne obveznosti odgovora: 963 oseb = 90,9 %

Odzivi z oceno BREZVESTNO:

  • vsi odgovori na pobudo: 96 oseb = 100 %
  • ocena BREZVESTNO: 59 oseb od vseh odgovorov = 61,46 %
  • ostali odgovori: 37 oseb = 38,54 %

Vsekakor bom še nekoliko raziskoval in kasneje tudi objavljal, kaj pomeni zatečeno stanje vesti pri vodilnih v državni upravi za zdravje, srečo in uspešnost Slovenije kot celote. Ukvarjam pa se tudi z obdelavo podatkov o stanju vesti med slovenskimi pravnicami in pravniki. Težko pa verjamem, da tovrstni podatki - razen mene - še koga zanimanjo.

OPOMBA

Moja raziskava STANJA VESTI V RS je potekala na osnovi konstruktivne pobude z imenom MELODIJA VESTI, naslovljene na vodilne osebe javnega sektorja državne uprave. Oba dokumenta (pobuda in seznam naslovov) lahko presodiš, če se obrneš na e-naslov: zavodvest@siol.net

 

 

 

fotografije so iz osebnega filmskega in foto arhiva rudija klariča 

Na vrh
 

 

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2021 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.