VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

NEODVISNI
KOMENTARJI
politični zapor

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine police:

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>

24.06.2016

Tema:

POLITIČNI ZAPOR

PREVIDNOST

Vsebina

53. DAN - RMV19 - PREVIDNOST •

12.08.2014

Rudi Klarič

POSEBNO POJASNILO

Nekaj rednih bralk in bralcev mojih vsebin me je opozorilo, da se ob vključevanju povezav, ki so navedene v mojih neodvisnih komentarjih, pojavi napis, ki opozarja, da nekaj s to povezavo ni v redu. Poskusil bom ugotoviti izvor in zagotoviti odpravo te bodisi tehnične ali morebiti zlonamerne motnje. Če pomislim, kolikšno škodo je že povzročila zlonamerna brezvestnost človeštvu, potem tudi v tem primeru PREVIDNOST ni odveč. Prosim Te, da mi POGUMNO pomagaš z obvestilom o vsakem primeru pojavljanja motenj pri spremljanju vsebin na moji spletni strani na e-naslov:

cultura.europaea@siol.net 

 

PREVIDNOST JE MATI MODROSTI

V raziskavi stanja vesti v javnem sektorju državne uprave RS, sem posvetil posebno pozornost tudi iskanju tiste stopnje previdnosti, ki je v verskem pojmovanju previdnosti poznana kot “sveta previdnost” ali “božja previdnost”. Moji kriteriji za oceno previdnosti vodilnih v državni upravi pa so povsem posvetni.

KRITERIJI ZA PREVIDNOST

Pomen previdnosti raziskovalno ocenjujem na treh ravneh: na živalski, osebni in osebnostni.

Živalsko (osnovno) raven previdnosti vodi na brezvestni ravni delujo荠samoohranitveni nagon.

Osebno (čustveno) raven previdnosti usmerja količina strahu v zavesti posamezne osebe. Bolj povečan strah glede lastnega položaja, premoženja, varnosti ... okrepi previdnost v zavesti dotične osebe, manjša je zmožnost vestnega delovanja.

Osebnostna (duhovna) raven previdnosti ne temelji na strahu pred izgubo lastnega položaja, premoženja, varnosti ... pač pa na lastni vesti odgovornem odnosu do sočloveka, skupnosti in človeštva.

UGOTOVITEV

Od vseh 1059 vodilnih v državni upravi, na katere je Zavod Vest naslovil pobudo MELODIJA VESTI, je ena sama oseba odgovorila na tisti ravni odgovornosti, ki jo omenjam v duhovnem kriteriju za previdnost.

Vseh 1058 vodilnih uslužbenk in uslužbencev v javnem sektorju, ki še niso dojeli pomena previdnosti (in seveda tudi ostale) vabim, da si jutri v mojem neodvisnem komentarju preberete edini odgovor na visoki ravni duhovne previdnosti, ki v meni vzbuja nekoliko upanja.

Na osebnostni ravni je odgovornost do sočloveka, ljudstva, človeštva velika. Kdor ne doseže te ravni, ne bi smel zasedati vodilnega položaja niti v tajnem niti v javnem sektorju državne uprave.

Ob vsaj skromni duhovni prebujenosti niti obtožba, niti sodni proces, kaj šele obsodba na ravni dokazov, ki so javnosti dostopni v zvezi s sojenjem Janezu Janši, ne bi bila možna.

Po mojem mnenju je slovensko sodišče z uporabo socialistične sodne prakse povzročilo in še povzroča sebi, Sloveniji in vsemu svetu znanemu pravnomočnemu obsojencu merljivo denarno in neizmerno moralno škodo. 

Menim, da je predsednik vrhovnega sodišča v dotični zadevi odločal samo na osnovni in čustveni ravni PREVIDNOSTI. Kljub pravnomočni kandidaturi pravnomočnega obsojenca za poslanca (in njegovi kasnejši izvolitvi) je odšel na dopust. Na ta način je javnosti dokazal svoje na duhovni ravni izjemno NEPREVIDNO in nevestno ravnanje. Ustava RS pa mu zapoveduje ravnati vestno, torej na duhovni ravni PREVIDNOSTI.

 

fotografije so iz osebnega filmskega in foto arhiva rudija klariča 

Zavod Vest

RAZISKAVA ODZIVA VODILNIH OSEB V JAVNEM SEKTORJU DRŽAVNE UPRAVE V LETU 2012 NA POBUDO Z IMENOM MELODIJA VESTI

Odzivi splošno:

  • poslana pobuda: 1059 osebam = 100 %
  • odgovorov na pobudo: 96 oseb = 9,1 %
  • kršitev pravne obveznosti odgovora: 963 oseb = 90,9 %

Odzivi z oceno PREVIDNO:

  • vsi odgovori na pobudo: 96 oseb = 100 %
  • ocena DUHOVNO PREVIDNO: 1 oseba od 96 oseb = 1,04 %
  • ostali odgovori: 95 oseb = 98,96 %

Vzporedno raziskujem tudi, kaj pomeni zatečeno stanje vesti pri vodilnih v državni upravi za zdravje, srečo in uspešnost Slovenije kot celote. V Zavodu Vest že poteka tudi obdelava podatkov o stanju vesti med slovenskimi pravnicami in pravniki. 

OPOMBA

Moja raziskava STANJA VESTI V RS je potekala in še poteka na osnovi konstruktivne pobude z imenom MELODIJA VESTI, naslovljene na vodilne osebe javnega sektorja državne uprave. Oba dokumenta (pobuda in seznam naslovov) lahko pridobiš in ju samostojno presodiš, če se obrneš na e-naslov: zavodvest@siol.net

Morebitni znesek donacije za podporo mojim raziskavam v okviru Zavoda Vest lahko nakažeš bodisi s sklenitvijo donatorske pogodbe, v kateri je donirani projekt natančneje opredeljen po Tvojem izboru, ali pa neposredno s plačilnim nalogom UPN/SEPA (namen CHAR) na transakcijski račun:

Zavod Vest, Podgozd 5, 1292 Ig

SI56 3000 0000 9206 209

Sberbank d.d., Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana

Avtor neodvisnih komentarjev se zavezujem, da bo Zavod Vest vsako donacijo namenil za afirmacijo čiste vesti, človečnosti, zdrave kmečke pameti in za razkrinkavanje škodljivega delovanja vseh vrst brezvestnega delovanja državne uprave in sodstva v Sloveniji.

Odkritja te raziskave in priporočila o ukrepih za vestno ravnanje bodo javna, in v kolikor mi bodo sredstva Zavoda Vest to dopuščala, dostopna vsemu svetu.

Prednost pri prevodih v svetovne jezike bodo imeli tisti narodi, ki bodo na navedeni transakcijski račun prispevali najmanj toliko, kolikor znašajo stroški prevoda v njihov jezik.

 

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2021 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.