VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

NEODVISNI
KOMENTARJI
politični zapor

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine police:

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>

24.06.2016

Tema:

POLITIČNI ZAPOR

BLIŽNJICA ALI DALJŠNICA?

Vsebina

61. DAN - RMV22 - NEZASLIŠANA TOPOUMNOST


V obdobju od 20.6.2014 do 12.12.2014 je bil v zaporu Janez Janša. Po presoji moje vesti, je bil žrtev nepravičnega, brezvestnega, zločinskega, političnega načina sojenja. V protest proti brezvestni sodni praksi sem v času njegovega zapora vsak dan napisal in na svoji spletni strani objavil po en Neodvisni komentar. Janez Janša je bil - na osnovi odločitve Ustavnega sodišča RS - dne 12.12.2014 osvobojen za čas do sprejetja končne odločitve. V svojih komentarjih sem pisal o tedanjih dogodkih, o stanju vesti v Sloveniji, pripovedoval sem po-vesti in odgovarjal na vprašanja. V vsebinski enoti POLITIČNI ZAPOR si lahko prebereš vseh 175 komentarjev na temo sodne brezvestnosti in tudi komentarje, ki sem jih dodal kasneje. Nekateri odgovori na vprašanja so vključeni tudi v enoto ODGOVORI na spletni strani 
Sem&vem® v okviru okna VSEBINE PRISTOPA. Leta 2015 je slovensko sodišče - namesto, da bi v zadevi vestno razsodilo - brezvestno dopustilo, da je postopek zastaral. S tem je opustilo svojo strokovno, poklicno, etično in ustavno obveznost, da prizna svojo krivdo in rehabilitira po krivem obsojenega in je vztrajalo pri kontinuiteti brezvestne sodne prakse.

dopolnilo včerajšnjega sporočila 

29.05.2015

Rudi Klarič

NEZASLIŠANA TOPOUMNOST

Kot rečeno včeraj, danes nadaljujem z objavo rezultatov raziskave stanja vesti vodilnih v državni upravi.

Od 1059 vodilnih v javnem sektorju državne uprave RS jih je 90,9 odstotka preprosto ignoriralo legitimno pobudo Zavoda Vest. 

Na pobudo MELODIJA VESTI je 23 oseb od 1059 v odgovoru zapisalo, da jih raziskovanje izvora in pomena vesti zelo zanima, a za kaj takega nimajo državnega denarja.

Ignoranca pobude s strani večine in sramotna izjava s strani večine tistih, ki so odgovorili, nazorno kažeta porazno moralno stanje v vodilni slovenski politiki, ki ima uničujoče posledice v gospodarskem stanju države.

Moja vest mi govori, da ima slovenska država več kot dovolj hrane, da nihče, niti en samcat otrok, ne bi smel biti lačen. In vendar obstajajo moralna, politična in dejanska dejstva, ki neizprosno dokazujejo, da žive v Sloveniji otroci in starši, ki so v času vladavine prava brezvestnosti prisiljeni stradati. 

Prav tako mi moja vest sporoča, da ima naša država dovolj denarja, da bi lahko vsaka oseba, ki ima v Sloveniji državljanske pravice (ne glede na versko, politično, kulturno, rasno, izobrazbeno, premoženjsko, ideološko ... pripadnost) od rojstva do smrti prejemala mesečno po 1000 Evrov državne pomoči, če bi za tako odločitev obstajalo enotno politično hotenje, politična odličnost in odločenost. Seveda pa bi se morala preživela revolucionarna miselnost v ta namen odreči ohranjanju ideološko porojene sodne prakse, ki temelji na podkupljivosti in kontinuirani kraji državnega denarja oziroma premoženja. Temu pa se (mimo lustracije) večina odločujočih v državni javni upravi - po 75 letih organizirane brezvestnosti - sama od sebe ne bo zmogla odreči. Ropali bodo - iz globoko v podzavest zakoreninjene navade - še tudi potem, ko bodo v pokoju.

Neodzivnost 90.9 odstotkov vodilnih in pisne izjave 23 oseb v vrhu slovenske javne uprave dokazujejo, da v Sloveniji za spoštovanje in udejanjanje vestnega ravnanja ni dopustno uporabiti državnega denarja.

Zaradi neodzivnosti in 23 izjav, ki uveljavljajo hudodelski način vodenja države, bi morala nemudoma ukrepati predsednik slovenske države in predsednik vlade.  Če ne moreta ukrepati, bi morala odstopiti.

Država, ki ima v svoji ustavi zapisano zapriseženo obveznost vestnega ravnanja, nima pa denarja za vestno ravnanje, je neozdravljivo bolna.

Slovenija ima torej v vrhu državne uprave osebe, ki raziskovanje izvora in spodbujanje pomena vestnega ravnanja sicer ocenjujejo kot izjemno pomembno dejavnost, a zanjo nimajo denarja. Pri tem jih niti najmanj ne zanima, ali gre morda za sto, tisoč, ali za milijardo Evrov.

Za spodbujanje vestnega ravnanja v Sloveniji preprosto - a priori - ni državnega denarja.

Najbolj zabavno pri tem je dejstvo, da za DVD z naslovom MELODIJA VESTI, ki ga je vodilnim v javni upravi RS neodplačno ponudil Zavod vest, tudi pri tistih, ki so odgovorili, da za vest nimajo denarja, ni bilo zanimanja. 

Edinole zavoljo svoje lastne brezvestnosti in posledične topoumnosti trenutno vodilne slovenske sodne in politične osebe ne bodo niti iskale niti našle niti zagotovile sredstva za praktično spodbujanje vestnega ravnanja. Samo zato na obzorju slovenske prihodnosti še ni videti odločenosti za vestno ravnanje, ki bi v Sloveniji edino lahko zagotovilo praktično varovanje in uveljavljanje človekovih pravic.

Izključno samo zavoljo vladavine politične in sodne brezvestnosti je bil Janez Janša pravnomočno (na dokazano brezvesten način) obsojen. In samo zato  je na tudi povsem enostavno, zgolj birokratsko odločitev in e slovenskega sodišča potrebno čakati leta ...

Zavod Vest

RAZISKAVA ODZIVA VODILNIH OSEB V JAVNEM SEKTORJU DRŽAVNE UPRAVE V LETU 2012 NA POBUDO Z IMENOM MELODIJA VESTI

Odzivi splošno:

  • poslana pobuda: 1059 osebam = 100 %
  • odgovorov na pobudo: 96 oseb = 9,1 %
  • kršitev pravne in etične obveznosti odgovora: 963 oseb = 90,9 %

Odzivi z vsebino NI DENARJA:

  • vsi odgovori na pobudo: 96 oseb = 100 %
  • odgovor - z izgovorom NI DENARJA: 23 od 96 odgovorov = 23,96 %
  • ostali odgovori - z drugačnimi izgovori: 73 oseb = 76,04 %

zavodvest@siol.net

 fotografije so iz osebnega filmskega in foto arhiva rudija klari

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2020 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.