VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

NEODVISNI
KOMENTARJI
politični zapor

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine police:

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>

24.06.2016

Tema:

POLITIČNI ZAPOR

VLADAVINA NARAVE IN VESTI

Vsebina

72. DAN - RMV31 - ODZIV DVD: 7. OD OSMIH

31.08.2014

Rudi Klarič

VLADAVINA PRAVA JE VELIKANSKI NESMISEL

Pravo obstaja zato, da bi Človeku in človeštvu služilo, in ne, da bi mu vladalo.

Izraz vladavina prava je enak nesmisel, kot če bi nekdo v trenutni zmedenosti zapisal: vladavina pravnic in pravnikov.

Pravo, pravnice in pravniki lahko legitimno vladajo samo v primeru, da jih za vladanje pravnomočno izvoli ljudstvo. Izvoli pa jih zato, ker oceni, da so vredni zaupanja kot človečno oziroma vestno delujoči, in ne zato, ker so pravnice ali pravniki. Če predsednik vlade ali minister vlada kot pravnik, je krivoprisežnik. Zaprisežena zaveza, da bo ravnal vestno, mu narekuje prednostno varovanje človekovih pravic in ne prednostno varovanje prava. Pravo je v odnosu do človekovih pravic subsidiarno, torej mora služiti Človeku, človečnosti in človekovim pravicam. Pravo pravičnosti ni nadrejeno. Služiti ji mora.

Vladavina prava je izraz, ki izhaja iz domišljavosti brezvestno delujoče samovoljne in samoljubne pameti. Izhaja iz birokratsko in ideološko delujoče (na primer fašistične, nacistične, komunistične miselnosti), ki si je domišljala in si v Sloveniji še vedno domišlja, da lahko Človeku, človečnosti in človeštvu določa, omejuje alI kroji smisel življenja.

Sodišče in pravo je vredno spoštovanja samo v primeru, da deluje vestno in da v vsakem sodnem postopku dosledno izkazuje in dokazuje prednostni interes za učinkovito varovanje temeljnih človekovih pravic. 

V skladu s prisego voditeljev države mora delovati tudi slovensko sodišče. Prisega predsednika vlade in predsednika države zavezuje tudi sodišče, ki je enako kot oba imenovana dolžno spoštovati ustavni red in ravnati po vesti. Prisega ne določa zgolj spoštovanja vesti. Povsem jasno in nedvoumno zahteva ravnanje, torej delovanje po vesti. 

Sodišče, ki razsoja na osnovi brezvestne oziroma zločinske sodne prakse, deluje v nasprotju z javno prisego najvišjih predstavnikov države ljudstvu, ki jih je izvolilo in jih plačuje.  Tako sodišče je potrebno vzgoje in izobraževanja o pravičnosti, vestnosti in človečnosti. Sodnice in sodniki, ki se protivijo praktični spremembi svoje prakse iz brezvestne v vestno, so vredni prezira in zaničevanja. Morajo biti lustrirani.

Sodišče, ki o tem, kaj je vest, nima pojma, bi se moralo pustiti o tem poučiti. Za ponujeno priložnost bi moralo biti hvaležno in do ponudnika spoštljivo. Ignorantski odnos do MELODIJE VESTI dokazuje, da ignorant o vesti zares nima pojma. Odgovor na pobudo MELODIJA VESTI, ki ga objavljam danes, me opogumlja, da vztrajam.

Danes: sedmi odziv od osmih (nelektorirano):

OBČINA DOMŽALE

JOŽE PETARKA, dipl. varnostni inženir, višji svetovalec I, za vodenje upravnih postopkov s področja dela oddelka za investicije in odločanje po pooblastilu

Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale

Spoštovani,

Prebral sem vašo pobudo o projektu melodija vesti. Pobuda oz. vaše ugotovitve so mi zelo blizu, saj sem tudi sam razmišljal o odsotnosti vesti na vseh področjih socialno - družbenega življenja v svetu in seveda pri nas. Vladavina prava je po mojem spoznanju tehnicizem, ki nima naravne osnove in zato ima malo skupnega z realnim življenje.

Prosim vas, če mi lahko pošljete DVD z vsebino melodija vest – uvod.

Hvala in Lp,

VEST MI PRAVI

Kdor si bo pazljivo (in dovoljkrat) ogledal moj DVD MELODIJA VESTI – UVOD, bo polagoma dojel razliko med pojmoma spoštovati in ravnati, med vlogo vesti in etike.

Morda pa bi (kljub varčevanju za vsako ceno) državna uprava ob primerni duhovni prebujenosti njenih najvišjih predstavnikov zbrala toliko sredstev, da bi za potrebe slovenskega sodstva in pravosodja kupila DVD MELODIJA VESTI – UVOD. Čas, ko je bila za 1059 vodilnih uslužbenk in uslužbencev državne uprave moja MELODIJA VESTI dostopna brezplačno, se je namreč – iztekel.

Zavod Vest

RAZISKAVA ODZIVA VODILNIH OSEB V JAVNEM SEKTORJU DRŽAVNE UPRAVE V LETU 2012 NA POBUDO Z IMENOM MELODIJA VESTI (e-pošta: zavodvest@siol.net)

Odzivi splošno:

  • poslana pobuda: 1059 osebam
  • odgovor: POŠLJITE MI BREZPLAČNI DVD – MELODIJA VESTI – UVOD: 8 (osem) oseb od 1059-ih

 

 fotografije so iz osebnega filmskega in foto arhiva rudija klariča 

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2020 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.