VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

NEODVISNI
KOMENTARJI
politični zapor

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine police:

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>

24.06.2016

Tema:

POLITIČNI ZAPOR

ŽIVALSKA FARMA V NARAVI

Vsebina

74. DAN - RMV33 - PRAVO-SODSTVO I.

02.09.2014

Rudi Klarič

VRHOVNO SODIŠČE RS

Zgodovinsko dejstvo je, da v sodnih postopkih v Sloveniji do leta 1991, ko je bila sprejeta nova ustava RS, sodišču ni bilo potrebno razsojati vestno, niti varovati človekovih pravic. 

Sodišče, ki še tudi po letu 1991 razsoja na osnovi brezvestne sodne prakse, krši javno prisego najvišjih predstavnikov države. S tako sodno prakso zasvojeno sodišče je dolžno izkazati in dokazati zanimanje za iskanje načinov, s katerim si bo najlažje in najhitreje povrnilo zaupanje ljudstva, v imenu katerega sodi.

V demokratični ureditvi ima vsakdo pravico kritično ocenjevati iz časa vladavine terorizma podedovano sodno prakso. Vestna rešitev iz slepe ulice zatorej ne more biti v prezirljivem odnosu sodišča do Janeza Janše in tistih, ki se moramo brezpogojno podrejati sodbam brezvestne sodne prakse. 

V naslednjih dneh bom tistemu delu javnosti, ki ga zanimajo moji neodvisni komentarji, na voljo z novimi podatki. S posebno pozornostjo bom podrobno predstavil del moje raziskave o pomenu vesti v slovenskem sodstvu, pravosodju, tožilstvu in izobraževanju na področju prava.

Zaničljiv odnos večine naslovljenk in naslovnikov do pobude, da poglobljeno razmislijo o pomenu njihove vesti za zdravje, srečo in trajnostni življenjski uspeh Slovenije, dokazuje, da se izvora in pomena vesti premalo zavedajo. Brez vesti pa bo življenje v Sloveniji in slovenskem sodstvu še naprej potekalo na ravni živalske farme.

Osrečuje me dejstvo, da je tudi v avgustu naraščalo število tistih, ki redno obiskujete mojo spletno stran. 

VEST MI PRAVI

Vest mi pravi, naj začnem z objavljanjem podatkov o odzivu 200 najvišjih predstavnikov slovenskega pravnega sistema na pobudo z imenom MELODIJA VESTI. Pobudo je Zavod Vest naslovil tudi na aktualnega predsednika Vrhovnega sodišča.

Omenjeni naslovljenec je kršil ustavo in zakonodajo, ki nalagata spoštljiv odnos in odgovor do vsake legitimno poslane pobude (če ni šikanoznega značaja) v zakonitem roku 15 dni.

Pa ni samo predsednik Vrhovnega sodišča RS opustil obveznosti spoštovanja zakonitega roka in svoje uradne dolžnosti odgovora. Velika večina od naslovljencev, ki jim je bila dne 6. 6. 2012 poslana pobuda, po več kot dveh letih še ni odgovorila.

Vseh 200 naslovljenk in naslovljencev je dolžno odgovoriti na pobudo oziroma informacijo Zavoda Vest v skladu z 18. členom Uredbe o upravnem poslovanju.

18. člen

(Odgovarjanje na prejete dopise)

(1) Organ mora odgovoriti na vse dopise, ki jih prejme v fizični ali elektronski obliki, razen če so šikanoznega značaja. Organ mora na dopis odgovoriti najkasneje v 15 dneh po prejemu le-tega, če je iz dopisa razviden naslov pošiljatelja. Za zahtevnejše zadeve mora organ v tem roku izdati vsaj obvestilo o nadaljnjem ukrepanju/postopanju in realnem roku.

(2) Organ mora odgovarjati tudi na dopise v elektronski obliki, ki so prejeti preko enotnega državnega portala.

Kakšne možnosti ima torej zahteva Janeza Janše po varovanju zakonitosti, če pa  celo omenjeni organi, ki jim je bila poslana pobuda, takorekoč kolektivno ne spoštujejo ustave in zakona?

Če se hočeš seznaniti z vsebino pobude MELODIJA VESTI, ki je bila poslana tudi na naslov predsednika Vrhovnega sodišča RS, a nanjo po dveh letih še vedno ni odgovoril, lahko brez vsakih obveznosti prideš do nje, če na e-naslov: zavodvest@siol.net pošlješ naslednje sporočilo:

Prosim, da mi na moj e-naslov pošljete vsebino pobude z naslovom MELODIJA VESTI, ki je bila dne 6. junija 2012 poslana 200 vodilnim osebam sodstva, pravosodja, tožilstva in izobraževanja na področju prava v Sloveniji.

zavodvest@siol.net

 fotografije so iz osebnega filmskega in foto arhiva rudija klariča 

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2020 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.