VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

NEODVISNI
KOMENTARJI
politični zapor

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine police:

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>

24.06.2016

Tema:

POLITIČNI ZAPOR

ARETACIJA V PRAGI

Vsebina

78. DAN - V RTV ZAPORU

06.09.2014

Rudi Klarič

ZAPORNIK

Doslej sem bil že trikrat zaprt. Prvič leta 1970 v Pragi. Drugi荠pa še v Kairu, istega leta. V obeh primerih so me prijeli s kamero v roki, ko sem opravljal svoj poklic.

Na Češkoslovaškem sem skozi kamero opazoval dva prometna policaja pri njunem delu, zalotil pa me je tretji. V Egiptu sem snemal v za snemanje prepovedanem delu glavnega mesta. Iz obeh zaporov me je presenetljivo hitro, še v istem dnevu, rešilo lokalno jugoslovansko veleposlaništvo. 

Tretji zapor sem imel priložnost doživeti kar doma, v Sloveniji. V tem primeru mi vse do danes še nihče ni učinkovito pomagal.

Kot je splošno znano že tisočletja, vsak vestno delujoči avtor v vsaki svoji stvaritvi pusti delček sebe. Tako sem tudi jaz v prav vsako svojo filmsko avtorsko delo vgradil svojo notranjo moč. 

Vsi moji filmi vsebujejo življenjsko sporočilo moje vesti. Zato vsi skupaj predstavljajo zgradbo in zgodbo mojega življenja.

Četudi so moja avtorska dela že od leta 1983 naprej v RTV zaporu, vseeno izžarevajo mojo vest. Ker pa so v zaporu, seveda njihov sijaj nikomur ni dostopen.

Moje filme si je RTV Slovenija prisvojila, ne da bi od mene odkupila moje pravice. Kako se mi je to lahko zgodilo?

Leta 1983 sem v besedilo svojega filma SVETOVNO PRVENSTVO zapisal natančno to, kar mi je sporočala moja vest. Namreč, da se je Zveza komunistov Slovenije izkazala kot goljufiva in ljudstvu nadvse škodljiva organizacija.

Mimo vsakega odlašanja sem se znašel v zaporu. Sodišču se sploh ni bilo potrebno ubadati z mano. Tedanja RTV Ljubljana mi je kar brez sodnega naloga samoiniciativno zaplenila vsa moja avtorska dela. Prepovedana je bila objava vseh mojih že narejenih in bodočih avtorskih del. Ohranjen je pisni dokument o tem sklepu. 

Ker mi je bil bliskovito prepovedan vstop v RTV hišo in je bilo urednikom prepovedano vsakršno sodelovanje z mano, sem ostal zunaj. Tisti del mene, ki sem ga vgradil v svoje filme, pa je ostal zaprt tam znotraj. Tako je ostal velik del mene v zaporu. To seveda za tisti čas ni bilo nič čudnega. Nekoliko bolj nenavadno pa je, da je ta del mene tudi po osamosvojitvi Slovenije in novi ustavi vse do današnjega dne ostal zaprt v zgradbi TVS.

Morda kdo misli, da me je v svoj bunker leta 1983 zaprla RTV Slovenija. Pomota. Še hujša zmota bi bila misel, da je RTVS glavni krivec, ker me ima v obliki mojih avtorskih del v svojem zaporu zaprtega še tudi po sprejetju nove ustave. RTVS ne odloča o tem. Je samo ječar, nič drugega. Zaresni vzrok za moj zapor je nekdanja in še vedno deponirana brezvestna slovenska sodna praksa.

Leta 1983 me je lahko neposredno zaprla komunistična RTV. Na tedanjem sodišču proti RTV-ju nisem imel nikakršnih možnosti. Imel sem neverjetno srečo, da so me kot kritičnega ocenjevalca komunistične države zaprli samo delno, v obliki mojih del.

Potem, ko je sodišču postalo jasno, da RTVS nima v lasti mojih pravic, bi me moralo leta 1991 osvoboditi. To bi lahko storilo tako, da bi RTVS prisililo, da mi izroči nosilce mojih avtorskih del ali pa odkupi moje pravice.

V kontinuiranih sodnih postopkih sem se na lastne oči lahko prepričal, da slovenske sodnice in sodniki, ki sem jih imel čast srečavati dobri dve desetletji, še danes dobijo ošpice (rdeče pike po celotnem telesu), če se morajo ubadati s čim tako nepomembnim, banalnim, da ne rečem pobalinskim, kot so človekove pravice. 

Če sem pravilno izračunal, je od decembra 1991, ko je bila v Sloveniji sprejeta nekomunistična ustava, do danes poteklo že skoraj celih 23 let, odkar sem v obliki mojih del zaprt v RTV bunkerju izključno samo zato, ker je gospod Milan Kučan deponiral svojo rdečo knjižico. Bistroumni pameti tega gospoda se niti sanja ne, kolikšno škodo je s svojo deponažo povzročila sama sebi, meni, slovenski sodni praksi in celotni Sloveniji. 

Nekoč se bo slovensko sodstvo opravičilo vsem, ki smo bili in smo še po krivem obsojeni. Državno pravobranilstvo bo moralo oškodovancem v celoti in vestno povrniti povzročeno škodo in izgubljeni dobiček. Verjamem, da bo med temi odškodovanci tudi Janez Janša.

Javno opravičilo in pravično povračilo povzročene škode je tudi osnovni predpogoj, da bo zaključena moralna, politična in gospodarska kriza v Sloveniji.

Četudi bo povračilo s komunistično sodno prakso povzročene škode težko breme za državo, pa se bo ljudstvu to v vsakem primeru bolj splačalo kot ohranjanje inkriminirane sodne prakse.

MOJA VEST TI PRAVI:

Če se hočeš seznaniti z vsebino pobude MELODIJA VESTI, ki je bila poslana tudi na naslov predsednika Vrhovnega sodišča RS, a nanjo še tudi po preteku dveh let ni utegnil odgovoriti, pošlji naslednje sporočilo: 

Prosim, da mi po e-pošti pošljete brezplačno vsebino vaše pobude MELODIJA VESTI 

na e-naslov:

zavodvest@siol.net

 fotografije so iz osebnega filmskega in foto arhiva rudija klariča 

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2020 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.