VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

NEODVISNI
KOMENTARJI
politični zapor

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine police:

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>

24.06.2016

Tema:

POLITIČNI ZAPOR

ZA MIR V DRUŽINI IN DOMOVINI

Vsebina

93. DAN - VESOLJE III. - DOMOVINA

21.09.2014

Rudi Klarič

DOMOVINA

Danes bom odgovoril na vprašanje glede vesoljnega skrbnika za rojene na dan 20. marec. Ker je za naslednje podatke pomemben samo določen dan oziroma datum, ne pa tudi letnica, podatki za spodaj navedene dneve veljajo za vsako leto, ne glede na letnico rojstva. Spodaj navedene kakovosti oziroma nadarjenosti, so bile Janezu Janši v poglavitno pomoč pri obrambi slovenske samostojnosti in sem jih opisal že na predvečer njegovega rojstnega dneva. Da bi ostalim prihranil čakanje, objavljam tudi datume za vse ostale (ne glede na letnico rojstva), ki imajo zatorej poudarjeno vesoljsko podporo za naslednje nadarjenosti oziroma plemenite lastnosti, kot so:

DRUŽINA – DOM – SOŽITJE

Po vrstnem redu vprašanj objavljam skupine datumov, po katerih lahko najdeš svojega “angela varuha”, glede na datum Tvojega rojstva. S tem najdeš tudi v nadaljevanju navedene naravno poudarjene dobre lastnosti svoje pameti. Izvori oziroma skrbnice (s končnico ah) in skrbniki (s končnico el) v naslovu navedenih nadarjenosti oziroma vrednot po babilonskem oziroma starohebrejskem izročilu so:

Mumiah (16.20. marec)  Cahetel (26.30. april)  Nelchael (2.6. julij) Chavaquiah (13.17. september)  Rehael (4.8. oktober)  Mihael (18.22. november) 

Kot ljudje, tudi rojstne skrbnice in skrbniki izhajajo iz božanskih družin. Vsakdo nosi s seboj nekaj nadarjenosti in bremen prednikov – staršev, starih staršev ... Imenovani “angeli varuhi” so Ti v pomo荠pri reševanju družinskih sporov, težav s starši, brati, sorodniki nasploh. Na ta način Ti pomagajo krepiti dom. Za rojene v navedenih datumskih obdobjih je dogajanje med domačimi stenami temelj za vse ostale življenjske uspehe in dejavnosti. Tvoj rojstni “angel varuh” Te podpira v Tvojem duhovnem prizadevanju, da bi doma in v domovini vladala mir in sožitje. Na pomoč priskoči, ko Ti kdo od bližnjih povzroča bolečino, četudi bližnji to stori največkrat nehote in nevede. Tvoja naravna nadarjenost Ti je v pomo荠pri iskanju načina, da izboljšaš odnose z njim. Kdor je rojen pod zaščito te plemenitosti, si je z njo lahko najbolj v pomoč, če pri pomembnih odločitvah prisluhne svojim bližnjim. Skratka – rojeni v zgoraj navedenih datumskih obdobjih živijo najbolj srečno, če si prizadevajo za mir v družini in domovini. Iz tega miru bodo izhajali vsi njihovi življenjski uspehi in dosežki na vseh drugih področjih. Bolj si bodo prizadevali za srečo v družini, bolj bodo lahko v pomoč tudi domovini.

Podporo zgornjih lastnosti oziroma nadarjenosti, zlasti kadar v neki stvari potrebuješ trdne družinske temelje, lahko prikličeš, četudi je datum Tvojega rojstva izven obsega navedenih datumov. To storiš tako, da pomisliš na katero od imen navedenih skrbnic ali skrbnikov. Preprosto pogledaš seznam in intuitivno začutiš, s katerim od imen si lahko v določenem trenutku najbolje pomagaš glede na njihove zgoraj navedene skupne zmožnosti. Učinek je optimalen samo v primeru, da predhodno že samostojno narediš vse, kar je v Tvoji moči za harmonijo v Tvojem družinskem krogu. V tem primeru se Tvoja možnost za dosego uspeha pomnoži. Če ne premoreš dovolj visoke ravni duhovne prebujenosti in zatorej za svoje plemenito hotenje predhodno v Tvoji družini ne narediš nič plemenitega, je zmnožek Tvojega hotenja in pomoči iz Vesolja malo ali celo nič vreden. 

Če bo (na primer) predsednik Vrhovnega sodišča RS o zahtevi za varstvo zakonitosti in človekovih pravic Janeza Janše odločal na ravni duhovnega spanja, odločitev Vrhovnega sodišča ne bo imela trajnostnega pomena. Bo zanesljivo ničvredna.

vir fotografije je vesoljski teleskop HUBBLE – NASA

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2020 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.