VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

NEODVISNI
KOMENTARJI
politični zapor

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine police:

24.06.2016
1. DAN - STRICI •

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>

24.06.2016

Tema:

POLITIČNI ZAPOR

MORALA NAJMANJŠIH DELCEV

Vsebina

94. DAN - VESOLJE IV. - NESEBIČNOST

22.09.2014

Rudi Klarič

NESEBIČNOST

Da bi Ti prihranil pošiljanje vprašanj in čakanje na moj odgovor, bom v prihodnjih neodvisnih komentarjih (z naslovi od VESOLJE I. do VESOLJE XII.) objavil imena 72 miselnih skrbnikov - nekateri jih pojmujejo kot “angele varuhe”, ki imajo nalogo podpirati plemenitost in nadarjenost oseb, ki so se rodile v času, za katerega so “varuhi” zadolženi. Vsakdo v enem od teh dvanajstih neodvisnih komentarjev lahko najde svoj rojstni datum. Danes objavljam imena miselnih skrbnic in skrbnikov za spodnjemu opisu pripadajoče nadarjenosti:

POČUTJE – ZDRAVJE – RAZISKAVE – POMOČ DRUGIM – SOČUTJE

Moj namen je predvsem pomagati, da v Tvoji pameti odkriješ zgoraj navedene prirojene naravne nadarjenosti in jih koristno uporabiš. Te lastnosti so v Tvoji miselnosti samodejno poudarjene, če sodi Tvoj rojstni datum v katero od spodaj navedenih datumskih skupin in seveda, če je Tvoja duhovna prebujenost na dovolj visoki ravni. Urjenje za duhovno prebujanje priporočam tudi najodgovornejšim v slovenskem sodstvu, da nam in sebi ne bi ve荠delali sramote in škode. Za zgoraj naštete nadarjenosti so po babilonskem oziroma starohebrejskem verovanju odgovorne naslednje skrbnice (s končnico -ah) in skrbniki (s končnico -el):

Anauel (31. januar4. februar)  Aladiah (6.10. maj)  – Caliel (16.21. junij) – Seheiah (7.12. avgust)  Veuliah (24.28. oktober) – Hahasiah (3.7. december) 

Navedeni so v veliko pomoč pri zdravju. Bdijo nad delom zdravnic in zdravnikov, zdravilk in zdravilcev, pomagajo pri raziskavah in ozdravitvah. Kdor je zaskrbljen za svoje zdravje ali za zdravje koga od bližnjih, svojega skrbnico ali skrbnika uporabi tako, da na svojo prošnjo pomisli v stanju globoke zbranosti, prisebnosti in popolnrga zaupanja v skrbnico ali skrbnika. Na ime svojega “angela varuha” se obrne s prošnjo, v katero vdahne vso svojo naklonjenost, spoštovanje in svoje nagnjenje do ljubljene osebe. Te spodbudnice in spodbudniki sočustvovanja so blizu vsakomur, ki trpi. Če si rojena ali rojen pod varstvom katerega od njih, imaš nadpovprečno dobrosrčno, sočustvujočo pamet, ki je sposobna brezpogojne ljubezni. Vedno imaš prijazno besedo za vsakogar, ki trpi. Vsakdo vselej lahko računa nate, naj bo za moralno ali nesebično materialno pomoč, za katero v nobenem primeru ne terjaš povračila.

Podporo naštetih skrbnic in skrbnikov za druge ali zase, zlasti kadar potrebuješ zdravje, lahko prikličeš, četudi je datum Tvojega rojstva izven okvira navedenih datumov. To storiš tako, da pogledaš seznam in intuitivno začutiš, s katerim od imen si lahko v določenem trenutku najbolje pomagaš glede na skupne navedene zmožnosti, ki jih ima vsako od naštetih imen. Učinek je optimalen samo v primeru, da predhodno že samostojno narediš vse, kar je v Tvoji duhovni moči za samozdravljenje Tvojega organizma. V tem primeru se Tvoja možnost za dosego uspeha pomnoži. Če ne premoreš dovolj duhovne prebujenosti in za svoje hotenje predhodno ne narediš nič, je zmnožek Tvojega hotenja in pomoči skrbnikov iz Vesolja oziroma narave - nič.

Če (na primer) novoimenovani predsednik slovenske vlade misli, da se bo slovensko sodstvo uredilo, očistilo in pozdravilo samo od sebe, potem bo sodna praksa še naprej ostala nespremenjena, vlada bo v rekordnem času postala zmedena, umazana in bolna, o končni usodi Janeza Janše in ostalih žrtev brezvestne sodne prakse pa bo moralo odločiti šele Evropsko sodišče za človekove pravice.

vir fotografije je vesoljski teleskop HUBBLE – NASA

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2021 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.