VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

NEODVISNI
KOMENTARJI
politični zapor

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine police:

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>

24.06.2016

Tema:

POLITIČNI ZAPOR

IZVOR INTUICIJE

Vsebina

95. DAN - VESOLJE V. - SPOLNI ODNOS

23.09.2014

Rudi Klarič

SPOLNI ODNOS

V skupini neodvisnih komentarjev (z naslovi od VESOLJE I. do VESOLJE XII.) objavljam imena 72 “angelov varuhov”, ki imajo nalogo podpirati plemenitost in nadarjenost oseb, ki so se rodile v času, za katerega so posamezni “varuhi” zadolženi. V moji razlagi ne gre za angele v verskem smislu, pač pa za visoko inteligenten sistem v vesoljskem računalniku. Le-ta na intuitiven način spodbuja in krepi naravno nadarjenost tistih oseb, ki si prizadevajo za višjo stopnjo duhovne prebujenosti in višjo kakovost svojega življenja. Upoštevajoč svoj rojstni datum lahko v spodnjem opisu najdeš poudarjene nadarjenosti lastne pameti za:

SPOLNA – LJUBEZENSKA – PARTNERSKA NAGNJENJA

Moj namen je pomagati, da v Tvoji pameti odkriješ zgoraj navedena prirojena naravna nagnjenja, ki Ti omogočajo podjetno in dobičkonosno življenje, če se jih zavedaš in jih koristno uporabiš. Ta nagnjenja so v Tvoji pameti naravno poudarjena, če sodi Tvoj rojstni datum v katero od spodaj navedenih datumskih skupin. Seveda pa ni nič lažjega kot dobro stvar pokvariti. To zmore vsaka pamet. Nekaj takega je uspelo tudi vodilnim v slovenskem sodstvu. V času brezpogojne ljubezni do Tita in partije so namreč razvili in v sodno prakso zasejali tako visoko stopnjo prezira in sovražnosti do svobodne podjetnosti in dobička, da še danes povzroča nepopravljivo škodo. Podpornice in podporniki spolnih, ljubezenskih in partnerskih nagnjenj so po babilonskem oziroma starohebrejskem verovanju naslednje skrbnice (s končnico -ah) in skrbniki (s končnico -el):


Jabamiah (6.10. marec)  Lelahel (15.20. april)  Nithhaiah (23.27. julij) – Yehuiah (3.7. sept.)  Haamiah (29. sept.3. okt.)  Nithael (17.21. december) 

Spolni odnosi so najbolj zapleteni in najtežje rešljivi odnosi med duhovnimi bitji na Zemlji. So zmnožek nagonske, čustvene in duhovne ravni človeka. 

Zaradi nizke stopnje duhovne prebujenosti zatrti spolni nagoni in želje pameti koga lahko občasno tako trpinčijo in morijo, da se zavest take osebe umakne v samostan, ali pa v stanje osebnega samoljubja in samozadostnosti. Posledica je, da zavestni del pameti povsem izgubi intuitivno povezavo z vesoljno naravo in inspirativno povezavo z vestjo.

V pameti take osebe postane spolnost zavestno zaničevana in zatrta, prerase jo plevel fanatične brezpogojne ljubezni ali brezpogojnega sovraštva.

Pomanjkanje prisotnosti duha (prisebnosti) in nezmožnost za enostavno medsebojno razumevanje na duhovni ravni je temeljni razlog za zmedene spolne, ljubezenske in partnerske zveze.

Zgoraj našteti skrbniki torej lahko "ponudijo roko" pri prizadevanju, da bi po intuitivni poti našli odgovor in naravno pojasnilo v zvezi s tem.

Škodljivo pa bi bilo prositi podpornike iz Vesolja, da bi Ti pomagali kogarkoli spolno, čustveno ali partnersko osvojiti proti njegovi volji.

S spretno uporabo (zlorabo) čustvovanja lahko celo proti volji izbrene osebe dosežeš, da se Ti bo ta oseba približala. A potem bo še hitreje zbežala od Tebe ali pa se bo odnos tako skrhal, da bo Tvoja težava še večja.

Skrbnice in skrbniki nimajo namena ustvariti odnosa, samo pomagajo Ti odpreti s trmoglavostjo, predsodki in strahovi zapahnjena vrata.

Kdor je rojen pod zaščito skrbnice ali skrbnika za urejanje spolnih in ljubezenskih oziroma tovrstnih partnerskih odnosov in zmore svoji vesti odgovorno uporabiti pomoč Vesolja, doživlja izjemno lepe in čiste spolne, ljubezenske in partnerske zveze. 


Kadar potrebuješ pomoč na področju spolnih, ljubezenskih in partnerskih odnosov, jo lahko prikličeš, četudi je datum Tvojega rojstva izven okvira navedenih datumov. To storiš tako, da pogledaš seznam in v stanju osredotočenosti samo na hotenje rešiti Tvojo težavo, intuitivno začutiš, s katerim od imen si lahko v določenem trenutku najbolje pomagaš glede na skupne zmožnosti, ki jih imajo našteta imena. Učinek je smiseln samo v primeru, da predhodno že samostojno narediš vse, kar je v Tvoji duhovni moči za kakovosten in obojestransko svoboden ljubezenski, spolni oziroma partnerski odnos z izbrano osebo. Samo v takem primeru se Tvoja možnost za dosego uspeha z uporabo izbranega imena pomnoži. Če ne premoreš dovolj duhovne prebujenosti in za svoje hotenje na duhovni ravni predhodno ne narediš nič, je zmnožek Tvojega hotenja in pomoči iz Vesolja v najboljšem primeru nič. Se pa lahko zgodi tudi, da je zmnožek negativen.

Če bo sodna praksa ostala še naprej nepodjetna in neustvarjalna (impotentna ali prepotentna), bodo odnosi sodišča do ljudstva ostali še naprej brezvestni in nenaravni, o usodi Janeza Janše in ostalih žrtev protiustavne sodne prakse pa bo v okviru sodstva RS odločeno nepravično in po načelu neskončnega nepotrebnega odlašanja.

 

 

MOJA VEST TI PRAVI:

Če se hočeš brezplačno seznaniti z vsebino pobude MELODIJA VESTI, ki jo je Zavod Vest poslal na naslov predsednika Vrhovnega sodišča RS, a nanjo le-ta tudi po preteku vseh zakonitih rokov, ki ga zavezujejo, ni še popolnoma nič odgovoril, pošlji na e-naslov: 

zavodvest@siol.net

naslednje sporočilo: 

Prosim, da mi po e-pošti pošljete vsebino pobude MELODIJA VESTI. 

vir fotografije je vesoljski teleskop HUBBLE – NASA

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2020 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.