VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

NEODVISNI
KOMENTARJI
politični zapor

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine police:

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>

24.06.2016

Tema:

POLITIČNI ZAPOR

STVARITEV

Vsebina

101. DAN - VESOLJE XI. DOMIŠLJIJA IN USTVARJALNOST

29.09.2014

Rudi Klarič

DOMIŠLJIJA IN USTVARJALNOST

V skupini neodvisnih komentarjev (z naslovi od VESOLJE I. do VESOLJE XII.) objavljam imena 72 “angelov varuhov”, ki imajo nalogo podpirati plemenitost in nadarjenost oseb, ki so se rodile na dan, za katerega so posamezni “varuhi” zadolženi. V moji razlagi ne gre za angele v verskem smislu, pač pa za visoko inteligenten sistem v naravi – vesoljskem računalniku. Le-ta na intuitiven način spodbuja in krepi naravno nadarjenost tistih, ki si z uporabo lastne duhovne prebujenosti prizadevajo za višjo kakovost svojega življenja. Vsakdo, ki izboljša kakovost svojega življenja, izboljša tudi kakovost življenja človeštva.

Moj namen je pomagati, da v Tvoji pameti lažje in hitreje odkriješ Tvoje prirojene zmožnosti za razumevanje vrednot, kot so:

UMETNOST – DOMISELNOST – PREŽIVETJE – NADARJENOST – ZAUPANJE

Če sodi Tvoj rojstni datum v katero od spodaj navedenih datumskih skupin, je nadarjenost Tvoje pameti za razumevanje in uporabo zgoraj navedenih vrednot v Tvoji pameti poudarjena. Viri in podporniki za uporabo teh vrednot so po babilonskem oziroma starohebrejskem verovanju naslednje skrbnice (s končnico -ah) in skrbniki (s končnico -el):

Harahel (11.–15. januar) – Vehuiah (21.–25. marec) – Lauviah (11.–15. maj) – Reiyel (13.–17. avgust) – Sehaliah (3.–7. november) – Nanael (13.–16. december)

Navedeni skrbniki podpirajo umetnice in  umetnike. Pomagajo, da ne sprejmeš vsakdanjosti in rutine, omogočajo Ti nove zamisli. Pripravljeni so Ti pomagati, ko začutiš, da si v ustvarjalni krizi. Vedi pa, da Ti imenovani skrbniki ne bodo pomagali, če želiš doseči samo slavo, samoljubje in samopoveličevanje. Bodo pa Ti v pomo荠vsakokrat, ko čutiš potrebo, da sprostiš svojo ustvarjalnost za preživetje. Pomagajo Ti zaupati v nadarjenosti, ki so Ti na razpolago. Kdor je rojen pod njihovim varstvom, je nadpovprečno ustvarjalna ali  ustvarjalen, nenavadna ali nenavaden in živi vsak trenutek z drugačno domišljijo in drugim pogledom kot drugi, nikoli pa banalno. Zmoreš ustvarjati čudovite stvari – le zaupanje v vrednost svoje posebnosti moraš imeti.

Kadar potrebuješ pomoč za boljše razumevanje poslanstva umetnosti, lahko prikličeš izbrano ime, četudi je datum Tvojega rojstva izven okvira navedenih datumov. To storiš tako, da si ogledaš seznam in intuitivno začutiš, s katerim od imen si lahko v določenem trenutku najbolje pomagaš pri porajanju zamisli. Učinek je optimalen samo v primeru, da predhodno že samostojno narediš vse, kar je v Tvoji duhovni moči za vzbujanje svoje domišljije in ohranjanje svoje ustvarjalnosti. 

O zahtevi Janeza Janše za varstvo zakonitosti Vrhovno sodišče RS odloča že več kot sto dni. Zanima me, koliko časa bo odločalo Ustavno sodišče in koliko časa Evropsko sodišče za človekove pravice.

vir fotografije je vesoljski teleskop HUBBLE – NASA

MOJA VEST TI PRAVI:

Če se hočeš brezplačno seznaniti z vsebino pobude MELODIJA VESTI, ki jo je Zavod Vest poslal na naslov predsednika Vrhovnega sodišča RS, a nanjo le-ta tudi po preteku dveh let še ni popolnoma nič odgovoril, pošlji na e-naslov: 

zavodvest@siol.net

naslednje sporočilo: 

Prosim, da mi po e-pošti pošljete vsebino pobude MELODIJA VESTI. 

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2020 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.