VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

NEODVISNI
KOMENTARJI
politični zapor

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine police:

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>

24.06.2016

Tema:

POLITIČNI ZAPOR

Odvetnikova muza - Posnetek iz filmskega niza: Zgodovina Slovenk in Slovencev v filmskih freskah

Vsebina

113. DAN - ODVETNIKI 1

11.10.2014

Rudi Klarič

ODVETNIŠTVO IN MELODIJA VESTI

Zanimalo me je, koliko odvetnic in odvetnikov v Sloveniji zanima vloga in pomen vesti. Verjamem namreč, da vsakdo, ki ga vest resnično zanima, izkoristi vsako priložnost, da bi lahko poglobil svoje vedenje o nečem, na kar so po slovenski ustavi od leta 1991 naprej dolžni priseči vsi, ki so ljudstvu odgovorni za vodenje države. 

Zato je Zavod Vest na mojo pobudo 8. in 9. julija 2013 po elektronski pošti poslal na vse javno dostopne naslove odvetniških pisarn v Sloveniji naslednjo pobudo:

Spoštovani,

naša pobuda je del projekta MELODIJA VESTI, s katerim imamo namen ugotoviti, koga v RS zanima vest kot praktično uporabna vrednota v vsakdanjem življenju in delovanju.

Dejavnost Zavoda Vest prednostno obsega zagotavljanje in načrtno uporabo sredstev za:

  • raziskovanje izvora vesti v slovenskem in svetovnem merilu; 
  • preučevanje praktične vloge vesti in duhovne moči v vsakdanjem življenju in delovanju;
  • podpiranje zasnove in izvedbe del čiste vesti za načrtno ustvarjanje zgoščenega energijskega polja čiste vesti; 
  • preizkušanje učinkov energijskega polja del čiste vesti za spodbuanje naravne samozdravilne in varovalne moči telesa za varovanje zdravja; varnost pri delu, v športu in prometu; podporo osebnostnemu razvoju; prebujanje in spodbujanje trajnostno usmerjene podjetnosti in ustvarjalnosti.

Če vas sodelovanje z nami zanima in ste zato pripravljeni uporabiti in dejavno ali vsaj moralno podpreti naša prizadevanja, vas prosimo, da nam odgovorite na to sporočilo. Na morebitno vašo prošnjo vam bomo poslali brezplačni DVD nosilec z vsebino MELODIJA VESTI – UVOD in opis praktičnih koristi, ki bi jih lahko od sodelovanja z nami imeli na področjih samozdravljenja, varovanja zdravja in osebnostnega razvoja. 

UGOTOVITEV

POSLANO: skupno 1325 odvetnicam in odvetnikom

ODGOVORILO: 59 oseb

NI ODGOVORILO: 1266 oseb

ZANIMANJE ZA BREZPLAČNI DVD: 4 osebe od 1325 = 0,3 %

Tistih, ki jim dejavnost Zavoda Vest oziroma pojem vest ne pomeni prav nič zanimivega, je torej od 1325, 1266 odvetnic in odvetnikov.

Tistih, ki jim dejavnost Zavoda Vest oziroma pojem vest nekaj pomeni, je 59 odvetnic in odvetnikov od 1325 oseb.

Dejavnost Zavoda Vest in pojem vest resnično zanima le tiste štiri osebe od 1325-ih, ki so zaprosile, da jim Zavod Vest pošlje brezplačno DVD VSEBINO – MELODIJA VESTI – UVOD. Od teh štirih je ena oseba ženskega spola, tri osebe pa so moškega spola.

PAMET ME SPRAŠUJE

Ali ni grozljivo, da samo štiri od 1325 slovenskih odvetnic in odvetnikov zanima brezplačni DVD – MELODIJA VESTI?

MOJA VEST ODGOVARJA

Glede na obstoječ način vodenja sodne, zdravstvene in kulturniške prakse je odziv 59-ih oseb od 1325-ih in celo zanimanje štirih oseb za brezplačni DVD – MELODIJA VESTI dosežek, ki vzbuja utemeljeno upanje za oživitev vesti slovenskega odvetništva.

Nimam dovoljenja za objavo imen odvetnice in treh odvetnikov, ki so zaprosili za brezplačni DVD (in ga tudi prejeli). Odvetnice in odvetniki namreč niso del javnega sektorja državne uprave in Zavodu Vest niso dolžni odgovoriti na nobeno pobudo. Zato Ti tudi ne morem zaupati, ali je odvetnik Janeza Janše med tistimi, ki so se odzvali na MELODIJO VESTI. Bom pa jutri objavil nekaj najbolj značilnih vsebin odgovorov izmed tistih 59 oseb, ki so odgovorile. 

Potem pa bodo spet na vrsti pisma. Izbral bom seveda samo tista, za katera mi vest pravi, da jih moram objaviti.

fotografije so iz osebnega filmskega in foto arhiva rudija klariča 

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2020 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.