VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

NEODVISNI
KOMENTARJI
politični zapor

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine police:

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>

24.06.2016

Tema:

POLITIČNI ZAPOR

Iz filma PRAVO IN VEST

Vsebina

124. DAN - O VIRU ZLA 19

22.10.2014

Rudi Klarič

VEST JE BOŽANSKEGA IZVORA

Pisma, ki jih dobim kot odziv na moje Neodvisne komentarje, so zasebna. V vseh je prisotna težnja po uveljavitvi človečnosti. Vsi, ki zberejo dovolj poguma, da mi pišejo, se zavedajo nevarnosti, ki nam vsem skupaj in vsakomur posebej preti od tistih, ki dejavno podpirajo obstoječo brezvestno sodno prakso v Sloveniji. Zato ne objavljam imen avtoric in avtorjev odzivov na moje vsebine, četudi so pisma, ki jih prejemam, v veliki večini podpisana. Za objavo se ne odločam glede na to, ali je pismo podpisano ali ne, pač pa glede na vsebino. V vsebino pisem praviloma ne dovolim lektorskih posegov, razen kadar gre za očitno tehnično napako, ali pa če avtorica ali avtor to izrecno želita oziroma dovolita.

PISMO ŠTEVILKA 19

Spoštovani!

Moj poklon in hvala za Vaš trud pri prebujanju naše VESTI. To prebujenje je za nas Slovence zelo zelo potrebno. Želim, da vztrajate!

Krščanska vera uči, da je vest prisotnost Boga v nas. Ne znam si razložiti, na kakšno svojo vest (kosmato?) prisegajo naši veljaki ob prevzemu visokih (zahtevnih) služb, ko pa obstoj boga zanikajo (dokaz med drugimi so deponirani deli naše himne zaradi Njega). 

Upam, da dobim z Vašo pomočjo razumljiv odgovor.

 

VLADAVINA 300 KOSMATIH

Povsem soglašam, da je vest prisotnost božanskega v človeku. Prav tako je več kot očitno, da je človeško telo opičjega izvora. Iskanje manjkajočega evolucijskega člena je nesmiselno početje. Zame je glede na doslej dostopne podatke povsem očitno, da je prišlo pri “predelavi” opičjega v človeško telo za nadnaravni poseg. Nadnaravni poseg pa je lahko samo duhovnega oziroma božanskega izvora. Telo primatov - z nadnaravnim posegom - preoblikovano v človeško telo omogoča človeku kot duhovnemu bitju časovno omejeno življenje na Zemlji.

Poglavitna težava vsakega duhovnega bitja je, kako dobiti pod nadzor pamet primata, ki jo ob prihodu na ta svet dobi v uporabo skupaj s telesom. Živalski del pameti je namreč nadgrajen z zavestnim delom pameti, ki duhovnemu bitju omogoča, če si živalski del pameti podredi, omogoča vestno delovanje. Da zmoreš zavestno delovati kot božansko, duhovno prebujeno bitje, se moraš predhodno duhovno prebuditi in osvojiti zavestni del svoje pameti. 

Po drugi strani pa si tudi kosmati in repati (živalski) del pameti prizadeva osvojiti zavest, saj na ta način kosmatinka in kosmatinec postaneta bistveno močnejša. Na ta način lahko prevzameta vodenje, vladanje in odločanje, kar je po naravi in črednemu nagonu njuna največja želja. 

Duhovna bitja, ki se duhovno ne prebudijo, postanejo torej žrtev kosmatega dela lastne pameti. V primeru, da si živalski del pameti uspe podrediti Tvojo zavest, v njej namesto Tvoje vesti zavladajo nagoni, značaj, lastnosti, intelekt, znanje, zvijačnost, strah, napadalnost ... nagonskega oziroma živalskega dela Tvoje pameti. Izraz “kosmata vest” je torej v takih primerih povsem ustrezen.

Če pa se ob pomoči duhovno prebujenega sočloveka duhovno prebudiš, lahko osvojiš Tvojo zavest in jo ob pomoči tuje čiste vesti preurediš in očistiš vladavine pravice močnejšega, ki vlada po Petrovemu oziroma primatovega načelu: cilj posvečuje sredstvo. Potem, ko se osvobodiš Petra in primatskega načela,  začutiš glas lastne vesti. Glas lastne čiste vesti je nekaj tako božanskega, osvobajajočega, osrečujočega, da si, dokler to ne doživiš, tega ne moreš niti v sanjah predstavljati.

Po letu 1945 je v Sloveniji zavladala politika in sodna praksa “kosmate vesti”. Ne pravim, da so vsi v politiki žrtev svojih kosmatink in kosmatincev. Vsaj tretjina v politiki in sodstvu delujočih duhovnih bitij ima čisto vest in vestno urejeno in očiščeno visoko zavest. Vendar pa o vsem še vedno odločajo nelustriranke in nelustriranci, torej kosmatinke in kosmatinci in njihova vladavina brezvestnosti, ki je vladavina živalske pravice močnejšega, v kateri cilj posvečuje sredstvo. Vabim jih v mojo Prebujevalnico, da bi spoznali v čem je bistvena razlika med moralo, etiko in vestjo.

MOJA PAMET ME ŠE VEDNO SPRAŠUJE:

Ali ni bolje brezvestno služiti kosmatim in biti na svobodi, kot biti svoji vesti zvest, a v zaporu?

MOJA VEST JI ZVESTO ODGOVARJA:

Kadar je slepo spoštovanje zavestno brezvestno vodene vladavine tožilske in sodne prakse pogoj za mesto ministra ali položaj predsednice oziroma predsednika vlade ali države, je biti v zaporu zgledno, vestno in častno. 

fotografije so iz osebnega filmskega in foto arhiva rudija klariča 

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2020 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.