VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

NEODVISNI
KOMENTARJI
politični zapor

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine police:

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>

24.06.2016

Tema:

POLITIČNI ZAPOR

Iz filma PRAVO IN VEST

Vsebina

125. DAN - O VIRU ZLA 20 - PO VEDAH

23.10.2014

Rudi Klarič

O VIRU ZLA PO VEDAH

V zvezi z mojimi komentarji, ki se nanašajo na pojem vest, dobivam številne dodatne podatke, pobude in vprašanja. Astrologinja, ki dobro pozna vedska izhodišča, mi je napisala: 

PISMO ŠTEVILKA 20

samo zato, ker je nekdo homo sapiens, to še ne pomeni, da je človek (manjuša). lahko je tudi graditelj (deva) ali pa rušitelj (rakaša). vsak od teh ima svojo (splošno) nad-vest in (konkretno) vest, skladno s svojo naravo in iz tega izhajajočo naravnanostjo (deva-konstruktivna naravnanost, rakaša-destruktivna naravnanost, manjuša-neopredeljena naravnanost; in specifično katera deva, rakaša, manjuša). slovenija spada pod rakaše, konkretno ji vlada džešta; dogajanje in ravnanje v sloveniji od l.1991 naprej, ki ga ti obsojaš kot brezvestno, JE POVSEM VESTNO t.j. SKLADNO Z NARAVO RAKAŠ NA SPLOŠNO IN DŽEŠTE SPECIFIČNO. 

ODGOVOR
 
VEST IN NARAVA = SMISEL IN NAČIN
Osnova mojega razumevanja življenja na Zemlji je razlikovanje med vestjo in naravo. Z duhovnim svetom me povezujeta obe: vest in narava. Vest mi iz duhovnega sveta vsak trenutek prinaša sporočilo o izvirnem smislu mojega življenja. Narava mi iz duhovnega sveta vsak trenutek prinaša sporočilo o izvornem načinu mojega življenja.
Narava mi vsak trenutek pomaga pri izbiri načinov. Če optimalno upoštevam njena priporočila, bo moje telo sproščeno, močno in zdravo. Če priporočila narave preziram ali celo zaničujem, bo telo postajalo vse bolj zakrčeno, šibko in bolno. 
Moja vest mi vsak trenutek pomaga pri izbiri smislov. Če optimalno upoštevam njena priporočila, bo moja duševnost uravnovešena, pogumna in ustvarjalna. Če priporočila vesti preziram ali celo zaničujem, bo duševnost postajala vse bolj zaskrbljena, neuravnovešena, neustvarjalna.
Gledano z mojega zornega kota je torej vest nekaj, kar mi trtajnostno sporoča, kaj je zame in človeštvo v nekem trenutku v duhovnem pogledu najbolj trajnostno smiselno. Moja vest je torej živo, ustvarjalno in vsak trenutek sveže sporočilo iz duhovnega sveta, ki je trajnostno pomembno za moj duhovni življenjski smisel in sočasno tudi za duhovni življenjski smisel človeštva. 
Vendar je dostop do tuje vesti bistveno lažji in enostavnejši kot do lastne. Da lahko hitreje in lažje dosežeš kakovostno nemoteno povezavo z lastno vestjo potrebuješ uglasitev na energijsko polje tuje čiste vesti in za ta namen ustrezno urjenje.
Seveda pa je mogoče pojmovati tudi priporočila narave kot neke vrste vest, ki Ti kot duhovnemu bitju pomaga pri izbiri načinov. Tudi ta vest prihaja iz duhovnega sveta, vendar je narava ne udejanja na ravni smisla, pač pa na ravni načina. 
Vedski pojmi: deva (ustvarjalec), manjuša (človek), rakaša (uničevalec) so del narave in urejajo naraven način delovanja rastline, živali in tudi naraven način delovanja človeškega telesa.  
Če Te zanima shematski prikaz mojega pojmovanja odnosa med svetom narave in duhovnim svetom in odnos med podzavestjo, zavestjo in nadzavestjo, lahko naročiš moj POGLED Sem&vem®. Gre za shematski prikaz odnosa med vestjo in naravo. POGLED Sem&vem® je dostopen v namizni ali stenski obliki. Priložena so mu navodila za uporabo. Več podatkov o POGLEDU Sem&vem® dobiš, če vključiš POVEZAVO
 
ali pišeš na naslov:

cultura.europaea@siol.net

MOJA PAMET ME ŠE VEDNO SPRAŠUJE:

Ali ni bolje brezvestno služiti brezvestnim in živeti na svobodi, kot biti zvest svoji vesti in biti v zaporu?

MOJA VEST JI ZVESTO ODGOVARJA:

Kadar je slepo spoštovanje kontinuitete brezvestno vodene tožilske in sodne prakse pogoj za mesto ministra ali položaj predsednice oziroma predsednika vlade ali države, je biti v zaporu zgledno, vestno in častno. 

fotografije so iz osebnega filmskega in foto arhiva rudija klariča 

 

 

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2020 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.