VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

NEODVISNI
KOMENTARJI
politični zapor

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine police:

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>

24.06.2016

Tema:

POLITIČNI ZAPOR

Vest avstralskih domorodcev – prizor iz filma SVETILNIK

Vsebina

147. DAN - VPR - ZAVEST - GLOBOKA

14.11.2014

Rudi Klarič

PLITVA ZAVEST

Bralec mi piše, da bi še nekako požrl, da je zavest lahko široka. Da bi lahko bila globoka, pa presega njegovo domišljijo.

VPRAŠANJE O GLOBINI ZAVESTI

“Zame je presenečenje podatek, da je zavest lahko tudi globoka. Mogoče tega ne razumem zato, ker imam napačno predstavo o tem, kaj sploh je zavest?”

ODGOVOR PO MOJI VESTI

Zavest je predvsem nadzorni oziroma čutni del človeške pameti, ki povezuje nadzavestni (duhovni) in podzavestni (naravni) del pameti.

Pamet vsakega človeka obsega:

  • temeljni del – podzavest  (samodejni, nagonski, značajski, izkustveni, genski, naravni, čustveni ... del)
  • povezovalni del  zavest  (nadzorni, čutni, opazovalni ... del)
  • smiselni del  nadzavest (vestni, izven čutni, nečustveni del)

Dokler si slabo prebujeno duhovno bitje, o Tvojem življenju in zdravju odloča podzavestni del Tvoje pameti. Kot slabo prebujeno duhovno bitje se sicer zavedaš, kaj se Ti dogaja, ne moreš pa bistveno vplivati na dogajanje. Morda sicer nehaš kaditi in popivati, ne moreš pa še doseči samozdravljenja Tvojega telesa ali, na primer, opustiti brezvestne sodne prakse in začeti ravnati vestno.

Ko Tvoja stopnja duhovne prebujenosti z uporabo ustreznega urjenja raste, polagoma vse bolj vestno urejaš in čistiš zavestni del lastne pameti. Z okrepljeno prisotnostjo v zavestnem delu svoje pameti nadzoruješ vse več dogajanj tudi v podzavestnem delu pameti. Zavestni del pameti polagoma izuriš za globinsko sproščanje organizma in odpiranje energijskih kanalov v zakrčenih in posledično bolečih ali celo bolnih delih telesa. S tako usposobljeno zavestjo v duhovno prebujenem stanju zmoreš odpirati slabo prekrvavljene kapilare in celice v možganih in ogroženih delih telesa. Ko so odprte, se prekrvavijo, očistijo, nahranijo, sprejemajo življenjsko sporočilo čiste vesti, se opomorejo in pozdravijo.

Seveda moraš to vaditi v energijskem polju tuje čiste vesti, na primer, v moji Prebujevalnici. Z rednimi (izjemno prijetnimi) vajami usposobiš Tvojo zavest za globinsko sproščanje možganov in organizma. Tako Tvoja zavest ni več plitva. Zmore biti ne samo visoka in široka. Postane tudi – globoka. 

Vendar pozor: 

če še naprej ravnaš brezvestno in kot pristojna sodnica ali sodnik iz zapora ne izpustiš zapornika, četudi je bil le-ta brezvestno obsojen na osnovi kršenja njegove ustavne pravice do poštenega in pravičnega sojenja, ostane Tvoja zavest prej ko slej – plitva.

fotografije so iz osebnega filmskega in foto arhiva rudija klariča 

 

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2020 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.