VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

NEODVISNI
KOMENTARJI
politični zapor

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine police:

24.06.2016
174. DAN - SVARILO

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>

24.06.2016

Tema:

POLITIČNI ZAPOR

To duhovno bitje sem srečal v Bratislavi leta 1964

Vsebina

169. DAN - VPR - SPOLNOST - ŽENSKA 2

6.12.2014

Rudi Klarič

 SPOLNOST - ŽENSKA 2

VPRAŠANJE

Zakaj naj bi bile ženske v vseh pogledih močnejši spol?

ODGOVOR MOJE VESTI

Če bi na vprašanja odgovarjala moja pamet, bi se odgovor nedvomno glasil, da so ženske šibkejši spol. Za vsako pamet je pač odločilnega pomena telesna in psihična moč. Pamet duhovne moči (četudi ve zanjo) sploh ne priznava. Če sliši zanjo, nemudoma vtakne glavo v pesek. Spoznanje, da je ženski spol močnejši od moškega, je mogoče samo v primeru, da o tem ne odloča pamet, pač pa čista vest. Za vsako vest (ne samo mojo) ni odločilnega pomena telesna in psihična moč, pač pa raven duhovne prebujenosti. Po mojih izkušnjah iz raziskovalnih potovanj po več kot 70 državah imajo ženske bistveno večji posluh za duhovni smisel življenja od moških. Enako velja tudi za Slovenijo. V moji Prebujevalnici je povprečno praviloma prisotnih 70% žensk in 30% moških. Ker je stopnja duhovne prebujenosti odločilna za vsa področja življenja in dela, so seveda ženske v vseh pogledih močnejši spol. To se odraža tudi v praksi. V naslednjih dneh bom navedel nekaj praktičnih dokazov za spoznanje, da so ženske v vseh pogledih močnejši spol. 

Ocena, da so ženske močnejši spol, torej izhaja iz duhovne ravni ocenjevanja. Ocenjevanje na brezvestni ravni poteka po enakem načelu kot trenutna slovenska sodna praksa, ki grobo podcenjuje pomen vesti in človekovih pravic. Izključno samo vprašanje časa je, kdaj bo sedanja slovenska sodna praksa pomenila kaznivo dejanje in bo z zakonom prepovedana in sankcionirana. Takrat bodo duhovno najbolj prebujene študentke in študentje prava opravili revizijo ne samo sodnega procesa proti Janezu Janši, pač pa tudi vseh tistih slovenskih sodnih postopkov po letu 1991, ki so utemeljeni na načrtnem kršenju človekovih pravic. Neka duhovno prebujena vlada bo v ne več tako daljni prihodnosti namenila pravično odškodnino vsem v Sloveniji, ki so bili s protiustavno sodno prakso moralno in materialno oškodovani. Seveda pa se bo predhodno moralo duhovno prebuditi 70% volilk in 30% volilcev. Sodeč po odzivih na moje Neodvisne komentarje ta razvojni proces že poteka.

fotografije so iz osebnega filmskega in foto arhiva rudija klariča 

MOJA VEST TI PRAVI:

Če hočeš z DVD vsebino MELODIJA VESTI dvigniti raven Tvoje duhovne prebujenosti in podpreti moje delo, Ti predlagam, da pošlješ na e-naslov: 

cultura.europaea@siol.net

naslednje sporočilo: 

Prosim, da mi na naslov _____________ pošljete vsebino MELODIJA VESTI – UVOD na enem DVD nosilcu z izvedbo v slovenskem in angleškem jeziku. Znesek 15 evrov in poštnino – oboje se zavezujem plačati ob povzetju.

Seveda pa lahko naročilo prevzameš tudi na sedežu podjetja Cultura Europaea, d. o. o., na Podgozdu 5.

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2022 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.