VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

NEODVISNI
KOMENTARJI
politični zapor

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine police:

24.06.2016
PISMO PREDSEDNIKU

24.06.2016
1. DAN - STRICI •

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>

24.06.2016

Tema:

ODPRTA PISMA

VLADAVINA BREZVESTNOSTI

Vsebina

PISMO PREDSEDNIKU

23.12.2014

Rudi Klarič

PISMO PREDSEDNIKU

Pred nekaj dnevi sem prejel pismo, v katerem me pisec seznanja s svojimi pobudami in predlogi za izboljšavo gospodarskega oziroma denarnega stanja v Sloveniji, ki jih je naslovil tudi na predsednika RS. Po mojem mnenju pobudnik obstoječe stanje ocenjuje dobronamerno, na razumen in razumljiv način, a ne dobiva nikakršnega odziva, kaj šele hvaležnosti. Popolna ignoranca. 

Tudi jaz pošiljam pobude na iste naslove, četudi se zavedam, da je brezupno pričakovati vesten odgovor od vladarjev brezvestnosti. Pobude pošiljam z raziskovalnimi nameni, četudi bi bilo lahkoverno pričakoval vsebinski učinek.

Na ta način kot samostojen in neodvisen raziskovalni novinar raziskujem in dokumetiram stanje vesti v Sloveniji, kar je del mojega življenjskega poslanstva.

Pisanje pisem osebam, ki bi morale po svoji prisegi ravnati vestno, se v razmerah, kot je vladavina brezvestnosti, ne obnese. Dobronamerni, razumni in vestni ljudje imajo možnost s pobudami vladajočim uspeti samo v primeru vladavine pravičnosti.

Vladajoči v Sloveniji si po letu 1991 s pravom oziroma z brezvestno vladavino prava brezupno prizadevajo nadomestiti vladavino pravičnosti. Mislijo, da bodo s pravom lahko nadomestili vest in brez vesti dosegli pravičnost.

Pravičnost zmnožek prava in vesti. Če je vest nična je tak tudi zmnožek. Ker brezvestni politiki svoje vesti ne zaznavajo, tudi ne morejo ravnati vestno. Lahkoverno je pričakovati kakršenkoli ali celo vesten odgovor od brezvestnih.

Kdor bi hotel v Sloveniji spremeniti karkoli na bolje, tega vsekakor ne bo dosegel s pismi nelustriranim žrtvam brezvestne socialistične miselnosti.

Bistveno hitrejša in lažja, hkrati pa tudi vestna rešitev je v tem, da pobudniki razvoja in napredka samoiniciativno oblikujejo majhne enote podjetnih, delovnih in ustvarjalnih ljudi. 

Te skupine ne bi izgubljale energije in časa s spopadi z birokratskimi mlini na veter brezvestnosti. Namesto pobud duhovno neprebujenim bi skupine pobudnikov prizadevale podjetniško uspeti (duhovno in materialno obogateti) ne glede na trenutno politiko. Ko bodo take skupinice dobile denarno in moralno moč, bodo lahko dosegle vse, kar bodo hotele. In izkazalo se bo, ali so sploh hotele kaj drugega kot denarno oziroma premoženjsko obogateti.

Poglavitna težava je v stopnji duhovne prebujenosti. Ob denarnem uspehu duhovno revne osebe namreč rade postanejo žrtev svoje pameti. Njihova pamet, ki jih je pripeljala do denarnega uspeha, pa o vesti praviloma noče nič več slišati. Da se izogneš tovrstni življenjski nesreči, Te vabim na Podgozd, v Prebujevalnico.

fotografije so iz osebnega filmskega in foto arhiva rudija klariča 

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2020 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.