VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

NEODVISNI
KOMENTARJI
politični zapor

PISAVA:  A-  A•  A+

24.06.2016

Tema:

POLITIČNI ZAPOR

IZ FILMA SVETILNIK

Vsebina

SLOVENSKI SODNI PONOS-2 - KONTINUITETA

Delovanje 

28.4.2015

Rudi Klarič

SLOVENSKI SODNI PONOS-2 - KONTINUITETA

 

Številni politični in strokovni pravni varuhi čednosti in ponosa slovenskega sodstva mi preko množičnih medijev sporočajo naslednjo miselnost:

Neobhodno je, da slovensko sodišče uporablja enako sodno prakso politično neprekinjeno že tričetrt stoletja. 

Slovensko sodišče je hvalevredno, saj brez milosti preganja svojega političnega sovražnika že od leta 1945 naprej.

Samo pravoverni komunisti z deponirano partijsko knjižico in njihove politične pripadnice in pripadniki smejo mimo vsakega sojenja kontinuirano nekaznovano podkupovati ali biti podkupljeni. 

Socialistično sodišče je vredno spoštovanja in bi moralo biti odlikovano, ker že 75 let kontinuirano učinkovito preganja, obsoja, kaznuje, se maščuje vsem, ki kritično ocenjujejo delovanje sodstva ali države.

Slovensko sodstvo kontinuirano deluje tako, da se v brezmejno dolgotrajnih sodnih postopkih mukotrpno trudi izumljati pravne, moralne in etične utemeljitve, ki omogočajo dosegati zaželjene politične razsodbe brez dokazov.

Vestnost, poštenost, pravičnost, verodostojnost dokazov, človekove pravice, brez sodbe umorjeni ... so za slovensko sodišče drugorazredne teme.

Če vse sodne stopnje nekoga obsodijo, da je kriv, je kriv za vse večne čase, četudi obstajajo za krivdo samo indični, iluzionistični oziroma namišljeni dokazi. 

Za sojenje po načelu SS je vselej prioriteten interes države ali njene ustanove, človek, osebnost, posameznik je dosledno v subsidiarnem položaju.

Osnovno načelo SS: če obstajajo dokazi, ki bi bili v pomo荠od države oškodovanemu človeku in v škodo države ali njene ustanove, jih je potrebno osmešiti, prezreti, izločiti, zavreči, uničiti ...

Predsednik Vrhovnega sodišča Slovenije in njegovi - še v pomladi leta 2015 ne morejo razumeti, zakaj njihova kontinuirana miselnost nenadoma ne bi mogla biti pravilna.

V slovenski pravni stroki prevladuje enotno mnenje: pridobitve tako dragocene sodne prakse, kot je socialistična, bi bilo več kot katastrofalno izgubiti. Brezvestno slovensko sodno prakso bi bilo nadvse tvegano spremeniti. 

Potem pa (ali bi človek to sploh verjel?) kar naenkrat, nenadoma, nekega lepega dne, kot strela z jasnega – šokantno preprosta, enoglasna odločitev osmih (duhovno povsem nepričakovano prebujenih) članic in članov ustavnega sodišča:

“Če ni trdnih dokazov, nihče ne sme biti obsojen.” 

Popolni šok za slovensko sodstvo, medije in ljudstvo. Bolj stresna bi bila samo še ustavna odločitev: 

“Ne upoštevati, ali celo zavreči dokazni predlog, ki bi omogočil razsoditi po načelu prednostnega upoštevanja človekovih pravic, pomeni zločin proti človečnosti.”

Do popolne slovenske sodne katastrofe manjka samo še naslednja ugotovitev slovenskega Ustavnega sodišča:

“Vsakomur, ki mu je bila z ravnanjem sodišča povzročena škoda, je dolžna država brez nepotrebnega odlašanja povrniti pravično denarno odškodnino in zagotoviti tudi moralno zadoščenje.” 

Fran Levstik slovenskemu sodišču sporoča iz duhovnega sveta:

“Kaj bo, kaj bo ... če se Brdavs ne ukroti?”

Moja vest mu odgovarja:

“Še sreča, da je vsaj Martin Krpan že izpuščen iz zapora.”

 

 

fotografije so iz osebnega filmskega in foto arhiva rudija klarič

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2020 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.