VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

NEODVISNI
KOMENTARJI
politični zapor

PISAVA:  A-  A•  A+

24.06.2016

Tema:

POLITIČNI ZAPOR

IZ FILMA SVETILNIK

Vsebina

SISTEMSKI ZAKON

29.5.2015

Rudi Klarič

SISTEMSKI ZAKON

VPRAŠANJE 

Spoštovani Rudi. Zanima me, ali lahko s pomočjo Tvoje povezave z Vesoljnim računalnikom ugotoviš, koliko časa še bo vladavina slovenskega prava utemeljena na tovrstnem razmišljanju:

Miselnost pravovernega slovenskega sodstva: 

“Politično smo razsojali 75 let, ne vidimo razloga, zakaj to nenadoma ne bi bilo več prav?”

Miselnost pravoverne sodne ideologije: 

“Sodišče bo še naprej odločno preganjalo korupcijo tako, kot to izhaja iz pravoverne komunistične sodne prakse od leta 1945 naprej.”

Miselnost pravovernih deponirancev:

“Samo komunisti z deponirano partijsko knjižico smejo še naprej nekaznovano lagati, krasti, zavajati, podkupovati ali biti podkupljeni. Nihče drug, razen pravovernih, ne sme nekaznovano početi svinjarij, za nobeno ceno, za noben denar.”

Miselnost organov pravovernega socialističnega pregona: 

“Socialistično sodišče je že 75 let dolžno kontinuirano preganjati, obsojati in kaznovati vse, ki veljajo za sovražnike države. Socialistično sodišče ne razsoja, pač pa odločno obsoja svoje sovražnike. Socialistično sodišče je najvišji organ pregona drugače mislečih.”

Miselnost podedovane medijske in izobraževalne prakse:

”Vestnost, poštenost, pravičnost, dokazi, človekove pravice, po krivem obsojeni, brez sodbe umorjeni ... brez groba pokopani, v kraške jame in rudniške jaške odvrženi ... karkoli od tega je za slovensko pravoverno novinarstvo in šolstvo drugo-razredna tema.”

Miselnost uradne pravoverne slovenske pravne stroke in njene “vladavine prava”: 

“Pridobitve tako dragocene sodne prakse kot je komunistična bi bilo več kot katastrofalno izgubiti. Obstoječo sodno prakso bi bilo nadvse tvegano spremeniti.”

Miselnost pravovernih, najvišjih, najbolj nezmotljivih, nedotakljivih slovenskih sodnic in sodnikov:

“V slovenskem sodnem svetu nihče ne vidi razloga, zakaj naj bi kdorkoli, kadarkoli, kdajkoli ... odstopil in čemu. Saj ne delamo nič narobe. Le organizirano lažemo, krademo in kontinuirano kršimo zakon ... To je vendar naš ponos. Naša kontinuiteta - častivredna, deponirana, najvišje odlikovana sodna praksa, ki brez premora, neutrudno, neuničljivo, nadčasovno, skrajno brezvestno, dovršeno korumpirano ... preganja drugače misleče že 75 let.”

ODGOVOR IZ VESOLJNEGA RAČUNALNIKA

Leta 1991 je bila v RS sprejeta nova ustava, ki naj bi pomenila v slovenski sodni praksi prelomnico. Od tega leta naprej naj bi namreč tudi v Sloveniji začele dejansko veljati temeljne človekove pravice in svoboščine. 

Od leta 1991 do danes se vodilni v slovenski pravni stroki niso potrudili niti predlagati sistemskega zakona, kaj šele, da bi z njim dosegli spremembo sodne prakse, ki bi omogočila, da bi ustava in z njo zajamčene človekove pravice tudi v Sloveniji dejansko varovale človeka. 

Noben predsednik države niti predsednica ali predsednik slovenske vlade tudi po letu 1991 ni pripravil niti predlagal sistemskega zakona, s pomočjo katerega bi bil pravni in politični sistem iz socialističnega spremenjen v demokratičnega tudi v naši deželi pod svobodnim soncem.

Ker ni sistemskega zakona, je pri nas nedemokratični sistem skupaj s sodno, medijsko in izobraževalno prakso ostal v bistvu in po smislu nespremenjen, torej nečlovečen oziroma brezvesten.

Državni in sodni uslužbenci so še naprej inertno ohranili miselnost, da je njihova dolžnost prednostno podpirati in varovati državne in javne ustanove in ne – človeka in njegove ustvarjalne svobode.

Zanemarili so in še vedno brezvestno zanemarjajo iz (sicer priznane in podpisane) Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in svoboščin izhajajoče nesporno dejstvo, da ima človekove pravice lahko edinole človek, oseba, osebnost in ne več ustanova, organizacija, ideologija ... kot je to bilo v Sloveniji uzakonjeno od leta 1945 naprej in se ohranja v kontinuiteti sodne prakse.

Vladajočih ni sram ničesar. Zasvojeni so z deponirano komunistično miselnostjo, ki ne pozna niti sramu niti kesanja niti katarze. Ker nimajo vesti, seveda ne vedo, česa naj bi se sploh sramovali. 

Ker vse do današnjega dne Slovenija še vedno nima sistemskega zakona, ostaja v veljavi brezsramna in nesramna vladavina nečlovečnosti, ki jo vodijo – krivoprisežniki. Obsojeni so, da bodo za vse večne čase trpeli v svojem peklu, zavedeni od svoje pameti, ki verjame, da je v nebesih.

Svojo vest in duhovni mir bi lahko našli, na primer, v Prebujevalnici na Podgozdu. Vendar tega ne vedo. Ne slutijo, da obstaja Neodvisni komentar. Zato (za razliko od Tebe, ki ga pravkar bereš), ne vidijo izhoda. Niti moj komentar niti moja Prebujevalnica pa荠ne pripadata tistim, ki ga niso zmožni sprejeti, uporabiti in osvojiti. 

Duhovno lenim sicer pripada informacija, ne pa tudi rešitev. Vedo za orodje, lahko si ga celo kupijo, so pa duhovno prešibki ali preveč leni, da bi ga lahko uporabili.

 

 

fotografije so iz osebnega filmskega in foto arhiva rudija klariča

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2020 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.