VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine police:

Ni povezav za to polico.

24.10.2019

Tema:

NARAVNIK 2020

RUDI KLARIČ

Vsebina

NAGOVOR VSEBINSKEGA UREDNIKA

DNEVNI POSLOVNIK

PRIROČNIK NARAVNIH PRILOŽNOSTI

Naravnik® 2020
 

BESEDA RUDIJA KLARIČA

Prednostni namen mojega nagovora je, da Ti pojasnim način uporabe vsebine Naravnikove Duhovne Prebujevalnice, ki jo najdeš na vsaki Naravnikovi koledarski strani. 

Ni nujno, da Tvoja pamet prav vsako mojo miselno spodbudo poglobljeno razume. Že samo s tem, da Naravnikovi Duhovni Prebujevalnici vsak dan nameniš nekaj zanimanja, za spoznanje dvigneš raven osebne duhovne prebujenosti. Vse bolj se namreč zavedaš, kako pomembno je razlikovati med tem, kdo si Ti in kaj sta Tvoja pamet in telo. 

Nesporno je, da ima vsakdo lastno pamet in telo v svoji osebni uporabi. Ti torej nisi telo niti pamet, marveč si duhovno bitje, ki oboje uporablja. Izjemno je, ko se zaveš, da zmoreta Tvoja pamet in telo delovati povsem neodvisno od Tebe. Pravzaprav Te sploh ne potrebujeta. Četudi zapadeš v globoko duhovno spanje, Tvoja pamet skupaj s telesom svojeglavo in samoljubno deluje naprej. Priložnost, da se predramiš, dobiš le v primeru, da Tvoja pamet zaide v (s)miselno energijsko polje duhovno prebujene osebe. To pa se ne zgodi prav pogosto, saj se želi samoljubna pamet Tvojemu prebujanju izogniti, če je le mogoče. 

Dejstvo je, da je vsaka človeška pamet izjemno domišljava. Zato mora slej ko prej zaiti v izjemno hude zdravstvene in druge življenjske težave. Samo v takih primerih je domišljavka pripravljena vstopiti v (s)miselno energijsko polje prebujenega duhovnega bitja. V takem izjemnem primeru se za krajši ali daljši čas prebudiš in spoznavaš pomen, način in namen samozdravilne sprostitve telesa.

Predpogoj za koristen učinek samozdravilne sprostitve telesa je, da poteka v (s)miselnem energijskem polju osebe, ki misli, govori in deluje na visoki ravni duhovne prebujenosti. V tem polju mora biti Tvoje telo sproščeno; Tvoja pamet mora spati; Ti, kot duhovno bitje, pa moraš biti prebujeno. Urjenju za doseganje optimalnega stanja služi kabina ali soba Prebujevalnica®, ki osebi sočasno zagotavlja (s)miselno energijsko polje; omogoča višanje ravni duhovne prebujenosti; spodbuja nadzor nad lastno pametjo; zagotavlja pogoje za kakovostno globinsko sprostitev organizma. Dosežki so: dvig ravni duhovne prebujenosti; spodbujeno samodejno naravno samozdravljenje celotnega organizma; pospešen osebnostni razvoj; bistveno višja osebna kakovost življenja.

Ne pozabi: duhovno se prebujaš vsakokrat, ko pozornost Tvoje pameti zavestno usmeriš v katero od vsebin Naravnikove Duhovne Prebujevalnice. 

Še več pa narediš z uporabo moje skupinske Prebujevalnice v Podgozdu, oziroma z uporabo posamične Prebujevalnice v zgradbi Diamant v ljubljanskem BTC-ju. 

Vsekakor pa najlažje in najhitreje poteka duhovno prebujanje tistih oseb, ki se odločijo, da bodo imele posamično Prebujevalnico doma. Pod pogojem, seveda, da jo uporabljajo.

POVEZAVA>KAKO DO NARAVNIKA

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2021 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.