VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

PREBUJEVALNICA
≈ VSESTRANSKA ≈
UPORABNOST

PISAVA:  A-  A•  A+

07.04.2022

Tema:

POMEN POJMA

VEST IN NARAVA

Vsebina

GLOBINSKO SPROŠČANJE SEMVEM

Sem&vem®

RAZLAGA OSNOVNIH POJMOV ZA RAZUMEVANJE METODE​


20.04.2022

Rudi Klarič

 

GLOBINSKO SPROŠČANJE Sem&vem®

V okviru pristopa Sem&vem® v dvoranah in sobah ali kabinah Prebujevalnicah in na prireditvah, ki imajo namen predstaviti uporabo metode, praviloma potekajo tudi govorno vodene vaje za globinsko sprostitev organizma. Globinsko sproščanje po metodi Sem&vem® praviloma poteka v trajanju približno 20 - 30 minut, v energijskem polju čiste vesti in čiste narave - v posebej za ta namen pripravljenem prostoru, v skladu z navodili za uporabo vsebin metode in primernost prostora lahko vadba poteka tudi doma.

Globinska (osebnostna) sprostitev organizma po pristopu Sem&vem® se bistveno razlikuje od običajnih (osebnih) načinov sprostitve telesa in duševnosti – posledic napetosti, ki prihajajo iz okolja. Splošno uveljavljeni pristopi potekajo s površinskim sproščanjem telesa - dotiki, masaža, trepljanje, tapkanje, božanje, gnetenje ..., kar je pri metodi Sem&vem® sicer koristno, a šele po govorno vodnemu globinskemu sproščanju organizma.

​Za razliko od zunanjih sproščanj telesa, se poraja globinsko sproščanje organizma od znotraj iz notranje osebnostne (duhovne) moči. Ta pristop v ustreznam prostoru vsaki osebi omogoča poustvarjanje energijskega polja čiste vesti in čiste narave. To polje v telesu poraja prijetne, za zdravje koristno informiranje in posledično spodbujanje samodejne naravne samozdravilne in varovalne moči organizma. Učinek ospešne vadbe je mogoče v telesu začutiti kot  iglice, mrgolenje, ščemenje, mravljince, toploto, hlad ...

POMEMBNO: 

  • za vaje in redno uporabo globinskega sproščanja po metodi Sem&vem® mora biti prostor predhodno razbremenjen posledic miselnega energijskega polja povzročenega od prejšnjih čustvenih vsebin oziroma čustvenih dogajanj v prostoru; orodje za tovrstno razbremenitev je v dvorani Prebujevalnici oseben avtorski nastop z govorom čiste vesti, v sobah in kabinah Prebujevalnicah pa priprava na govorno vodeno globinsko sproščanje poteka z uporabo posamezne avtorjeve slikovno zvočne  predstave z oznako delo čiste vesti®.

  • pred začetkom globinskega sproščanja z uporabo katerega od orodij pristopa Sem&vem® z oznako delo čiste vesti® v prostoru ustvariš medsebojno usklajeno (s)miselno energijsko polje čiste vesti in čiste narave

  • avtor pristopa osebno vodim vaje za globinsko sproščanje organizma po metodi Sem&vem® v dvorani Prebujevalnici na Podgozdu redno po urniku - priporočljivo je pred samostojno uporabo kateregakoli od orodij Sem&vem® najprej spoznavati vadbo v dvorani Prebujevalnici v Podgozdu 

  • redna vadba in namenska uporaba metode Sem&vem® poteka tudi z uporabo 61 minutnih predstav v kabinah Prebujevalnicah, ki so ponekod že v zasebni lasti

  • v času, ko vaj – zaradi višje sile – v dvorani Prebujevalnici v Podgozdu ali v sobah – kabinah Prebujevalnicah, ki so sicer (po morebitni odločitvi osebe lastnice) javno dostopne in tudi večdnevnih predstavitev metode na prireditvah v hotelih ni mogoče izvajati, so za uporabo doma dostopne slikovno-zvočne predstave (SZP1 in SZP2), dobavljive po spletu ali na USB nosilcu. S SZP1 in SZP2) je mogoče doma poustvarjati (s)miselno energijsko polje čiste vesti in čiste narave in v njem s pomočjo avtorjevega govornega vodenja globinsko sproščati organizem.

PRIPOROČILO:

Metoda Sem&vem® in njegovo orodje Prebujevalnica® služi predvsem za:

  • visoko raven duhovne prebujenosti, zbranosti, prisebnosti 
  • spodbujanje notranje varovalne in samozdravilne moči 
  • krepitev samozavesti
  • manj podzavestnih protislovij, miselne zmedenosti in domišljavosti
  • bolj zdravo, varnejše, prijetnejše, daljše in trajnostno smiselno življenje

Več: predal > PBCA

delo ciste vesti

 

 

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2023 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.