VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

PRIPOVED
RUDIJA KLARIČA

PISAVA:  A-  A•  A+

18.03.2021

Tema:

ŽIVLJENJSKA IZKUŠNJA

MOJA ŽIVLJENJSKA IZKUŠNJA

Vsebina

1 – UVODNA BESEDA

PRELOMNICE NA MOJI ŽIVLJENJSKI POTI

Rudi Klarič

18.3.2021

1

UVODNA BESEDA​

To in nadaljne vsebine tega niza sem se odločil napisati kot odgovor na mnoga dobronamerna vprašanja v zvezi z mojim zdravjem. Na tovrstna vprašanja sem doslej in bom tudi poslej odgovarjal: “z mojim zdravjem je vse v redu, le moja duša včasih bolj ali manj prikrito trpi in moje telo ima zato za medicinsko stroko neozdravljive zdravstvene težave”.

V prihodnjih dneh bom nekaj svojega časa namenil opisu moje poti v tako imenovano “neozdravljivo” bolezen.

Namen teh vsebin je, da Ti prihranim enake ali podobne življenjske težave, ki jih je lahko (izključno samo zavoljo moje duhovne lenobe) moja duša oziroma domišljavi del njene duševnosti povzročil mojemu dragocenemu telesu oziroma njegovemu organizmu. 

Tej uvodni besedi bodo v tem nizu sledile nadaljne vsebine, v katerih bom opisal nekatere najbolj zanimive prelomnice na moji življenjski poti, ki so me pripeljale do najnovejše prelomnice, ki se dogaja prav sedaj.

SE NADALJUJE >>>

delo ciste vesti

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2022 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.