VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

PRIPOVED
RUDIJA KLARIČA

PISAVA:  A-  A•  A+

14.06.2021

Tema:

ŽIVLJENJSKA IZKUŠNJA

BOJAN NOVOSEL 1987

Vsebina

11 – RESNIČNI GOSPODJE

PRELOMNICE NA MOJI ŽIVLJENJSKI POTI

••• preberi počasi ••• prebiraj večkrat •••

Rudi Klarič

14.06.2021

11

NEKOLIKO BRIDKOSTI

••• RESNIČNI GOSPODJE •••

V doslej opisanih dogajanjih in dogodkih sem Te seznanil z omračenostjo, domišljavostjo in namišljeno brezpogojno ljubeznijo nekaterih osebic in odraslih oseb mojega podzavestnega dela pameti. Posledična lahkovernost, zaletavost, nestrpnost, zlasti pa neprevidnost me je pogosto prevarala in duševno, telesno in denarno izčrpavala.

V današnji pripovedi pa Te imam namen seznaniti s sijajem nadzavestnega dela moje pameti, ki me je ob pomoči Gospodarja beline – na moje hotenje in prošnjo – vedno znova varoval pred črno luknjo, v katero so me vztrajno vlekla podzavestna omračena čustvovanja: jeza, nestrpnost, zamera, obup, črna žalost in dednina nakopičene zagrenjenosti.

Če hočeš z mojo pomočjo doseči in osvojiti Tvojo osebnostno povezavo z Gospodarjem beline, Ti predlagam in priporočam, da si ponovno prebereš moji pripovedi z naslovoma IZPOPOLNJEVANJE in GOSPODAR BELINE.

V prejšnji pripovedi sem opisal, kako me je neka oseba, prijatelj mojega prijatelja – tovariš, katerega pamet si je domišljala, da je gospod – v imenu brezpogojne ljubezni – skorajda uspela povleči s sabo v črno luknjo njene usode. Sicer sem s pomočjo Gospodarja beline uspel rešiti svojo lahkoverno dušo, sem pa ostal brez – za opremo mojega slikovno zvočnega studia prihranjenega – denarja. 

Iz posledic varljive brezpogojne ljubezni so me potegnili moji dotedanji ustvarjalni delovni dosežki in srečanja z osebnostmi, ki so se sicer zaradi socialističnega energijskega polja bile prisiljene izdajati za tovarišice in tovariše, a so v resnici, četudi v socialističnem miselnem polju, mislile in živele kot resnične gospe in resnični gospodje. Brez njih bi se moj denarni in duhovni razvoj ustavil.

Naj pojasnim razliko med bistvom osebnega tovarištva in bistvom osebnostnega gospodstva.

Gospa ali gospod je oseba ali celo osebnost, ki ima lastnino, si jo prizadeva čim bolj povečati in z njo sama svobodno gospodariti. Taka osebnost drugi osebi ne zavida ničesar. Značilnost take osebnosti je, da živi od svojih nadarjenosti, modrosti, hotenj, dejavnosti in delavnosti. Spoštuje in ceni svojo in tujo nadarjenost in duhovno nadnaravnost. Taka osebnost je pripravljena pomagati drugim, a se ne pusti lahkoverno prevarati čarom in čarovnijam namišljene brezpogojne ljubezni.

Tovarišica ali tovariš je oseba, ki naj ne bi imela ničesar. Zlasti pa ne velike lastnine, velikega podjetja, velikega premoženja … Tega tudi ne potrebuje, saj si njena pamet domišlja, da je vse, kar jo obdaja, njeno. Verjame, da je najboljše tisto, kar dobi zastonj ali vsaj s čim večjim popustom oziroma poceni. Ljubi torej vse, kar je ceneno. Prizadeva si, da bi dobro živela na račun tuje nadarjenosti in tuje delavnosti. Rada bi gospodarila, a nima niti svojega izdelka niti pridelka. Osnovna značajska značilnost take osebe je zelena ali rdeča zavist. 

Na osnovi učinkovitosti in uspešnosti mojih slikovno zvočnih vsebin, s katerimi so direktorji uspešnih slovenskih podjetij predstavljali svoje dosežke, se je glas o (s)miselnem energijskem polju, ki ga porajam z mojimi slikovno zvočnimi vsebinami, hitro razširil tudi preko meja Ljubljane. Tako sem – med drugimi – dobil tudi povabilo za izdelavo niza predstavitvenih filmov za Riko iz Ribnice. Predstavljanje tega izjemno uspešnega podjetja je takrat vodil sicer tovariš, v resnici pa dejanski gospod Bojan Novosel. Največje možno zaupanje mi je izkazal s tem, da je direktorja Stanislava Škrabca, tudi gospoda, prepričal za predplačilo, ki mi je omogočilo, da sem brez vsakršnih težav in skrbi lahko kupil vso nameravano tehnologijo. Bojan Novosel me je celo osebno z vozilom podjetja odpeljal po opremo v Anglijo in mi tudi pomagal pri zahtevnem urejanju formalnosti ob uvozu v Slovenijo, ki so potekale tako gladko, da sem samo zijal. 

Tako mi je postalo jasno, da občasno ostati brez denarja ni tako zelo hudo, če uporabiš lastno nadarjenost, delavoljnost, hotenje in povrhu vsega še posledično podporo katere od izjemnih osebnosti in seveda tudi pomoč Gospodarja beline. 

Na osnovi zaupanja in posredovanja gospoda Bojana Novosela in omenjenega gospoda (tedaj tovariša) direktorja Rika iz Ribnice Stanislava Škrabca sem kmalu za tem dobil tudi povsem nepričakovano, za mojo delovno pamet neizmerno osrečujoče naročilo preko 30 (z besedo trideset) nujnih slikovno zvočnih predstavitev združenih državnih podjetij tedanje jugoslovanske strojegradnje. Zaradi kratkega roka za izvedbo tega projekta sem moral celo angažirati dodatne snemalce, saj v tako kratkem času in na ozemlju celotne Jugoslavije nisem mogel posneti vsega sam. Še dodatno veliko zaupnico in obremenitev je zame pomenila zahteva, da je bilo potrebno slikovno zvočno predstavitev izdelkov Konzorcija RIKOkon prikazati na posebni prireditvi v tedanji Sovjetski zvezi.

Zanimivo je bilo, da za tovariša, tudi dejanskega gospoda Dragoljuba Džordževića iz Beograda, ki je glede predstavitve v Moskvi o vsem odločal, ni bilo niti najmanj pomembno ali sem član partije ali nisem.

Presenetilo me je, kako hitro in zlahka je gospod Džordžević razumel, da je šlo pri moji težavi s slovensko RTV predvsem za strah in zavist novinarskih kolegov in za mevžavost oziroma nesposobnost tedanjega slovenskega vodstva. Beograjska tajna služba državne varnosti (UDBA) je zagotovo zbirala podatke o slovenski RTV in tako je gotovo vedela tudi zame, zlasti še, ker so moji filmi na beograjski televiziji in pri članicah JRT (Jugoslovanska radiotelevizija) v času, ko sem bil še zaposlen na slovenski narodni televiziji, dobili nekaj visokih strokovnih priznanj.

Samoumevno je, da moj poslovni uspeh v jugoslovanskem merilu v domači Sloveniji ni mogel ostati neopažen. Namesto, da bi jih to osrečevalo, so se voditelji slovenske edine in avtoritarno vladajoče politične mafije (partije) potrudili, da niza bridkosti in zagrenjenosti, ki se je vztrajno nalagal v podzavestnem delu moje pameti, še zdaleč ni bilo konec.

••• SE NADALJUJE •••

POJASNILO IN OPRAVIČILO: >POVEZAVA

ODGOVORI NA VPRAŠANJA: >POVEZAVA

 

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2022 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.