VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

SEM&VEM
OSNOVNI POJMI
ENERGIJSKO POLJE

PISAVA:  A-  A•  A+

04.10.2020

Tema:

POMEN POJMA - TIKANJE

POZDRAVLJAM TE Z RAZUMEVANJEM IN SPOŠTOVANJEM

Vsebina

TIKANJE ali vikanje

Sem&vem®

RAZLAGA OSNOVNIH POJMOV ZA RAZUMEVANJE PRISTOPA

20.04.2021

Rudi Klarič

TIKANJE ALI VIKANJE 

Osebe, ki se pogovarjajo z drugimi osebami na osebni ravni in se osebnostno še ne poznajo, praviloma uporabljajo vikanje. Vikanje ponazarja odnos med osebama sočasno na telesni, duševni in duhovni ravni. Vikanje je v takih primerih utemeljeno, saj gre sočasno za pogovor treh ravni – telesa, duše in duha.

Kadar pa poteka pogovor na višji oziroma nadčasovno smiselni – osebnostni – ravni, sta duša in telo v izrazito podrejenem položaju. Osebnosti se takrat pogovarjata nadrejeno duševni in telesni ravni, zato je bolj ustrezno tikanje. Gre namreč za bližnji zaupni odnos med dvema duhovnima bitjema.

Kot duhovno bitje, ki porajam avtorstvo pristopa Sem&vem®, si dosledno vselej prizadevam pogovarjati se na duhovni ravni in zatorej prednostno, iz spoštovanja do duhovne ravni osebe sogovornice, uporabljam tikanje. Da poudarim svoje hotenje vzpostaviti duhovno raven komunikacije, v pisani besedi dosledno uporabljam Ti, Tvoj, Tvoje, pisano z veliko začetnico. Kadar pri prevajanju tovrstno pisanje z veliko začetnico morebiti ni dopustno, poudarim svoje hotenje po komunikaciji na duhovni ravni tako, da uporabljam v besedah Ti, Tvoj, Tvoje, velike črke – na primer – YOU, YOUR, YOURS. 

delo ciste vesti

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2024 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.