VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

SEM&VEM
OSNOVNI POJMI
ENERGIJSKO POLJE

PISAVA:  A-  A•  A+

27.08.2016

Tema:

POMEN POJMA

VEST IN NARAVA

Vsebina

SEM IN VEM

Sem&vem®

RAZLAGA OSNOVNIH POJMOV ZA RAZUMEVANJE PRISTOPA


27.8.2016

Rudi Klarič

SEM IN VEM

Sem&vem® 

varovana blagovna znamka, v lasti podjetja Cultura Europaea® d.o.o., označuje izvirni avtorski pristop Rudija Klariča, ki omogoča ustvarjanje miselnega energijskega polja čiste vesti in čiste narave.

  • SEM = Smiselna Energijska Metoda - pomeni: zavedam se, da obstajam; sem prebujeno duhovno bitje; imam vest, ki mi omogoča trajnostni življenjski smisel; oznaka SEM v bistvu pomeni, da gre za metodo, ki prednostno izhaja iz vesti - trajnostnega življenjskega smisla; SEM pomeni, da gre za pristop, v katerem je vest nadrejena vsemu - znanju, čustvovanju, željam, vsakemu hotenju ...

VEM = Varovalna Energijska Metoda - pomeni: bistveno za moj življenjski uspeh je zdravje - vitalnost in varnost mojega telesa; da bi lahko bilo moje telo trajnostno zdravo, vitalno in varno moram poznati, spoštovati in upoštevati okoljsko in vesoljno naravo in njene zakone; oznaka VEM v bistvu pomeni, da je del metode tudi znanje, ki pa je v podrejenem odnosu do SEM - gre torej za pristop v katerem je vedenje, znanje, kultura, premoženje, partnerstvo, narava ... v službi trajnostnega življenjskega smisla, torej v službi vesti, ki Ti sporoča, kakšno je Tvoje življenjsko poslanstvo; VEM Ti je torej v pomoč pri udejanjanju Tvojega življenjskega poslanstva tako, da so načini udejanjanja Tvoje vesti v skladu z naravnimi zakoni; tudi vsak človeški zakon bi moral upoštevati in spoštovati oboje:

  • življenjsko sporočilo zdravja, ki izhaja iz čiste narave
  • življenjsko sporočilo smisla, ki izhaja iz čiste vesti

Poenostavljeno razloženo je Sem&vem® pristop, ki temelji na trajnostnem medsebojnem dopolnjevanju (koherenci) čiste vesti in čiste narave, pri čemer vest določa trajnostni smisel, narava pa trajnostno zdrav način.

PRIPOROČILO:

Pristop Sem&vem® in njegovo orodje Prebujevalnica® za:

  • visoko raven duhovne prebujenosti 
  • več notranje moči 
  • rast samozavesti
  • višjo stopnjo prisebnosti
  • okrepljen nadzor miselnih stanj za bolj zdravo, varno, prijetnejše, daljše in trajnostno smiselno življenje

Več:

 

v predalu > PBCA

 

delo ciste vesti

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2022 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.