VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

SEM&VEM
OSNOVNI POJMI
ENERGIJSKO POLJE

PISAVA:  A-  A•  A+

05.11.2016

Tema:

POMEN POJMA

PRISTOP ZA KREPITEV TVOJE NOTRANJE MOČI

Vsebina

ŽELJE - HOTENJA

Sem&vem®

RAZLAGA OSNOVNIH POJMOV ZA RAZUMEVANJE PRISTOPA


 

5.11.2016

Rudi Klarič

ŽELJE - HOTENJA

Za uporabnice in uporabnike mojega pristopa, je pomembno razumevanje osnovnih pojmov, od katerih je odvisna njihova celostna in trajnostna življenjska uspešnost. Med osnovne pojme sodita tudi želja in hotenje. 

ŽELJE

V času Tvojega duhovnega spanja ŽELJE poraja čustvovanje Tvoje ali tuje pameti. Mehanizem je enak, naj gre za ljubezenska ali sovražna čustva.

Kadar prevladujejo ljubezenska čustva, pamet ponuja načine, kako razveseliti, razvedriti, objeti, pobožati, sprostiti, obdarovati ... objekt ljubezenskega po-želenja.

Če gre za sovražna čustva Ti pamet ponuja zamisli, kako nekomu zagreniti ali celo odvzeti življenje.

Praviloma ŽELJE porajajo samo začasne, kratkotrajne, časovno in krajevno omejene in zato le navidezne izboljšave.

HOTENJA

Poraja jih Tvoja ali tuja vest. Na osnovi življenjskih sporočil vesti se odločaš o svojih celostnih in trajnostnih hotenjih. Svoja HOTENJA sporočaš Tvoji pameti, ki pa jih upošteva samo v primerih, da imaš za določeno HOTENJE že zbrane dovolj notranje moči. Zbrati moraš torej toliko notranje moči, da je Tvoje HOTENJE močnejše od želja Tvoje pameti. Iz vesti porojena hotenja Ti - za razliko od želja - vselej omogočajo celostno in trajnostno izboljšanje Tvojega življenja in delovanja.

PRIMER

Če v Tvojem življenju nimaš namena ničesar izboljšati, ni nič narobe, če ostaneš pri željah. Ko pa hočeš karkoli spremeniti na bolje, to bistveno lažje in hitreje dosežeš, če kot orodje uporabiš Prebujevalnico, za kar pa seveda potrebuješ hotenje. V miselnem energijskem polju čiste vesti in čiste narave zbereš notranjo moč, s katero udejanjanjaš svoja dobronamerna hotenja. Ne glede na to ali gre za spodbujanje naravnega samozdravljenja in varovanja Tvojega telesa ali za pospeševanje osebnostnega razvoja, za uspeh samo hotenje ne zadošča. Potrebuješ orodje. Priporočam Ti bodisi dvorano ali kabino Prebujevalnico.

PRIPOROČILO:

Pristop Sem&vem® in njegovo orodje Prebujevalnica® za:

  • visoko raven duhovne prebujenosti 
  • več notranje moči 
  • rast samozavesti
  • višjo stopnjo prisebnosti
  • okrepljen nadzor miselnih stanj za bolj zdravo, varno, prijetnejše, daljše in trajnostno smiselno življenje

Več:

 

v predalu > PBCA

 

delo ciste vesti

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2022 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.