VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

SEM&VEM
OSNOVNI POJMI
ENERGIJSKO POLJE

PISAVA:  A-  A•  A+

06.11.2016

Tema:

POMEN POJMA

PRISTOP ZA KREPITEV TVOJE NOTRANJE MOČI

Vsebina

MISELNA FREKVENCA

Sem&vem®

RAZLAGA OSNOVNIH POJMOV ZA RAZUMEVANJE PRISTOPA


6.11.2016

Rudi Klarič

MISELNA FREKVENCA

V Vesolju in seveda tudi na Zemlji vse poteka na osnovi energijskega nihanja in valovanja. Za število energijskih nihajev v sekundi (na primer nihala pri stenski uri) je uveljavljen pojem - frekvenca. Zvoki imajo svoje frekvence in svoj frekvenčni pas, iz katerega izhajajo vse zvočne frekvence.  Enako velja za svetlobo oziroma barve. Tudi vsaka snov ima svoj frekvenčni pas. Prav tako imajo vsak svoj frekvenčni pas okusi, vonjave in otipi. Poseben frekvenčni pas služi prenosu misli oziroma miselnemu valovanju.

Vsak frevenčni pas ustvarja svoje energijsko polje, po katerem se v obliki valovanja širijo informacije.

Tudi za porajanje in prenos misli in miselne energije obstaja poseben frekvenčni pas, po katerem poteka prenos misli. Misli so lahko porojene iz narave in njenih zakonitosti, prepričanj, čustveno ali ideološko pogojenih zapovedi oziroma prepovedi, dogem ... Vsaka miselnost ima svoj frekvenčni pas, na primer:

  • miselnost naravnih zakonitosti - energijska osnova za zdravje
  • miselnost spolne potrebe​ - ebergijska osnova za oohranitev vrste in naravno globinsko sprostitev organizma
  • miselnost čustvovanja - energijska osnova za časovno omejen življenjski smisel
  • miselnosti čiste vesti - energijska osnova za trajnostni (načasovni in brezmejni) življenjski smisel

Kadar je čustveno valujoča miselnost močnejša od valovanja miselnosti, ki izhaja iz čiste vesti ali iz čiste narave, se začnejo porajati samomorilske težnje oziroma lažje ali težje ozdravljive in tako imanovane kronične oziroma neozdravljive bolezni. 

PRIPOROČILO:

Pristop Sem&vem® in njegovo orodje Prebujevalnica® za:

  • visoko raven duhovne prebujenosti 
  • več notranje moči 
  • rast samozavesti
  • višjo stopnjo prisebnosti
  • okrepljen nadzor miselnih stanj za bolj zdravo, varno, prijetnejše, daljše in trajnostno smiselno življenje

Več:

 

v predalu > PBCA

 

delo ciste vesti

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2022 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.