VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

SEM&VEM
OSNOVNI POJMI
ENERGIJSKO POLJE

PISAVA:  A-  A•  A+

11.11.2016

Tema:

POMEN POJMA

PRISTOP ZA KREPITEV TVOJE NOTRANJE MOČI

Vsebina

IZHODIŠČNI POJMI

Sem&vem®

RAZLAGA OSNOVNIH POJMOV ZA RAZUMEVANJE PRISTOPA


 

11.11.2016

Rudi Klarič

IZHODIŠČNI  POJMI

  • duhovna prebujenost - zmožnost zavedanja sebe kot duhovnega bitja; zmožnost zavestnega spoznanja, da Ti nisi telo niti pamet, pač pa oboje imaš; višja je raven Tvoje duhovne prebujenosti, višja je raven Tvoje zavesti, več izvirnih hotenj, ustvarjalnosti in iznajdljivosti imaš na voljo;

  • notranja moč - količina čiste energije, ki jo v duhovno prebujenem stanju v svoji pameti in telesu zavestno porajaš iz Tvojih izvirnih hotenj; notranjo moč začutiš v obliki vzhičenosti - vitalnosti - poguma - sreče - občutka, da je vse mogoče;

  • prisebnost - zmožnost zavestno utreti pot zbrani notranji moči skozi Tvojo pamet v zavestne načine mišljenja, skozi telo pa v zavestno izrečene besede in zavestno izbrana dejanja; višjo stopnjo prisebnosti dosežeš, manjša je miselna omračenost Tvoje pameti in telesa;

Pristop Sem&vem® služi za doseganje višje ravni duhovne prebujenosti, zbiranju notranje moči in doseganje višje stopnje prisebnosti z namenom spodbujanja naravnega samozdravilnega in varovalnega delovanja organizma in pospeševanje trajnostnega osebnostnega razvoja.

PRIPOROČILO:

Pristop Sem&vem® in njegovo orodje Prebujevalnica® za:

  • visoko raven duhovne prebujenosti 
  • več notranje moči 
  • rast samozavesti
  • višjo stopnjo prisebnosti
  • okrepljen nadzor miselnih stanj za bolj zdravo, varno, prijetnejše, daljše in trajnostno smiselno življenje

Več:

 

v predalu > PBCA

 

delo ciste vesti

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2023 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.