VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

SEM&VEM
OSNOVNI POJMI
ENERGIJSKO POLJE

PISAVA:  A-  A•  A+

13.11.2016

Tema:

POMEN POJMA

PRISTOP ZA KREPITEV TVOJE NOTRANJE MOČI

Vsebina

NARAVA – NARAVNIK

Sem&vem®

RAZLAGA OSNOVNIH POJMOV ZA RAZUMEVANJE PRISTOPA


13.11.2016

Rudi Klarič

NARAVA – NARAVNIK®

Narava je – po moji vesti in osebni izkušnji – vesoljni računalnik, ki upravlja gibanje, delovanje in življenje vsega v vesolju.

Posebni deli vesoljne narave:

  • zemeljska narava
  • človeška narava
  • osebna narava.

Nekoč sem doživel izvenzemeljsko izkušnjo: strahotna bolečina me je izstrelila v tisti del vesolja, od koder poteka tudi podpora vsem mojim vestnim hotenjem (POVEZAVA > KAKO BITI ZDRAV IN ZMAGOVATI – POVZETEK VII). To svojo izventelesno izkušnjo sem opisal v povzetku VII moje TV nanizanke KAKO BITI ZDRAV IN ZMAGOVATI – vsebina: O OPERACIJI – KRATKO IZPOPOLNJEVANJE NA ONEM SVETU. Ob tisti priložnosti sem dobil tudi spoznanja, ki jih sedaj uporabljam pri zasnovi in izdelavi orodij mojega pristopa Sem&vem®. S temi orodji uporabnicam in uporabnikom omogočam spodbujanje naravnih samozdravilnih in varovalnih dogajanj v organizmu. Eno od teh orodij je tudi Naravnik® – moj priročnik za duhovno (vestno) uporabo naravnih zakonitosti. 

Naravnik® nastaja v sodelovanju z Zavodom Vest. Skupaj s sodelavkami in sodelavci pri pripravi in izvedbi vseh orodij mojega pristopa delujem na prostovoljski način.

Kdor Naravnik® ne samo kupi, pač pa ga tudi dosledno uporablja, z njim pospešuje lastno duhovno prebujanje, zbira notranjo moč, viša stopnjo svoje prisebnosti, spodbuja naravno samozdravilno in varovalno moč lastnega telesa in pospešuje svoj osebnostni razvoj.

Ves iztržek od prodaje Naravnika je prednostno namenjen nadaljnjemu razvoju Naravnika in pristopa Sem&vem®.

Naravnik® – skupaj z vsemi drugimi orodji pristopa Sem&vem® – služi uporabnicam in uporabnikom tudi za doseganje višje ravni duhovne prebujenosti, zbiranje notranje moči in višjo stopnjo prisebnosti.

PRIPOROČILO:

Pristop Sem&vem® in njegovo orodje Prebujevalnica® za:

  • visoko raven duhovne prebujenosti 
  • več notranje moči 
  • krepitev samozavesti
  • višjo stopnjo prisebnosti
  • okrepljen nadzor miselnih stanj za bolj zdravo, varnejše, prijetnejše, daljše in bolj kakovostno življenje.

Več:

 

v predalu > PBCA

 

delo ciste vesti

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2023 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.