VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

SEM&VEM
OSNOVNI POJMI
ENERGIJSKO POLJE

PISAVA:  A-  A•  A+

17.03.2017

Tema:

POMEN POJMA

VEST IN NARAVA

Vsebina

ENERGIJSKO POLJE - IZVOR

Sem&vem®

RAZLAGA OSNOVNIH POJMOV ZA RAZUMEVANJE PRISTOPA


17.3.2017

Rudi Klarič

ENERGIJSKO POLJE - IZVOR

Energijsko polje izhaja iz naravnega in nadnaravnega okolja. Sestavljajo ga valovanja različnih energijskih pasov: 

FIZIČNO ENERGIJSKO POLJE (snovna raven)

valovanje neživih snovi, sonc, planetov, lun, oblik, svetlobe, barv, zvokov - zagotavlja nastanek, delovanje, obstoj in razkroj snovi

BIOLOŠKO ENERGIJSKO POLJE (raven živega telesa)

valovanje rastlin, živalskih in človeških organizmov - omogoča porajanje, delovanje, umiranje organizmov

MISELNO ENERGIJSKO POLJE (raven misli in miselnih stanj)

valovanje nagonov, čustvovanj, hotenj, načrtovanj - omogoča ohranjanje vrste in nenehen razvoj telesa in pameti

DUHOVNO ENERGIJSKO POLJE (raven človeka kot duhovno prebujenega bitja)

valovanje na ravni vesti in trajnostnega življenjskega smisla - zagotavlja priseben, plemenit, osebnostno neodvisen, svoboden, samostojen, nadnaravni, nesmrten način življenja

PRIPOROČILO:

Pristop Sem&vem® in njegovo orodje Prebujevalnica® za:

  • visoko raven duhovne prebujenosti 
  • več notranje moči 
  • rast samozavesti
  • višjo stopnjo prisebnosti
  • okrepljen nadzor miselnih stanj za bolj zdravo, varno, prijetnejše, daljše in trajnostno smiselno življenje

Več:

 

v predalu > PBCA

 

delo ciste vesti

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2022 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.