VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

SEM&VEM
OSNOVNI POJMI
ENERGIJSKO POLJE

PISAVA:  A-  A•  A+

06.12.2021

Tema:

PROJEKTNE OZNAKE

TVOJE VSAKODNEVNO ORODJE

Vsebina

DELA ČISTE VESTI

06.12.2021

Rudi Klarič

Sem&vem®

SLIKOVNO ZVOČNA ORODJA

SEZNAM PROJEKTNIH OZNAK

ZA DELA ČISTE VESTI

••

IMP Prebujevalnica®

IMP = IZOLIRAN MULTIMEDIJSKI PROSTOR - PATENTIRANA IZVEDBA PROSTORA ZA UPORABO PRISTOPA Sem&vem® KABINA ALI SOBA.

IMP-PBCA = IMP Prebujevalnica® - UPORABNIŠKO IME ZA PATENTIRANO IZVEDBO PROSTORA - SOBE ALI KABINE - ZA UPORABO PRISTOPA Sem&vem®.

IMP-SZE = SLIKOVNO ZVOČNA ENOTA - SAMO ZA UPORABO VSEBIN PRISTOPA Sem&vem® V IMP PREBUJEVALNICAH.

IMP-MMP = ENOURNA MULTIMEDIJSKA PREDSTAVA - SETAVLJENA IZ DEVETIH SZE - SAMO ZA UPORABO PRISTOPA Sem&vem® V IMP PREBUJEVALNICAH.

PBCA = Prebujevalnica® - IME VSAKEGA PROSTORA, V KATEREM POTEKAJO URJENJA ZA UPORABO PRISTOPA Sem&vem®

delo čiste vesti® = OZNAKA ZA PISANO, GOVORNO, SLIKOVNO ZVOČNO ALI MULTIMEDIJSKO VSEBINO PRISTOPA Sem&vem®. GRE ZA OZNAKO VSEBINE, KI OB (S)MISELNI  UPORABI, V SPROŠČENEM TELESU IN V PROSTORU PORAJA KOHERENTNO INFORMACIJSKO ENERGIJSKO POLJE ČISTE VESTI IN ČISTE NARAVE.

USB Prebujevalnica®

USB = KLJUČEK - NOSILEC DIGITALIZIRANE FILMSKE, SLIKOVNE ALI PISANE VSEBINE ZA UPORABO PREKO RAČUNALNIŠKEGA USB PRIKLJUČKA

USB-SZV = SLIKOVNO ZVOČNA VSEBINA NA USB KLJUČKU. UPORABNA JE PREKO USB PRIKLJUČKA NA RAČUNALNIŠKEM ALI NA TV ZASLONU DOMA ALI NA POTOVANJU. VSAKA SZV, ČE IMA OZNAKO delo čiste vesti®, JE UPORABNA ZA VSEBINSKI UVOD - ZA SOUSTVARJANJE (S)MISELNEGA ENERGIJSKEGA POLJA PRED SAMOSTOJNIM ALI GOVORNO VODENIM GLOBINSKIM SPROŠČANJEM ORGANIZMA.

USB-SZP = SLIKOVNO ZVOČNA PREDSTAVA NA USB KLJUČKU. UPORABNA JE PREKO USB PRIKLJUČKA NA RAČUNALNIŠKEM ALI NA TV ZASLONU DOMA ALI NA POTOVANJU. IZDELANA JE BODISI ZA SAMOSTOJNO UPORABO ALI KOT VSEBINSKI UVOD PRED SAMOSTOJNO VODENIM ALI GOVORNO VODENIM GLOBINSKIM SPROŠČANJEM ORGANIZMA.

USB-SZP-S = SLIKOVNO ZVOČNA PREDSTAVA, KI VSEBUJE GOVORNO VODENO GLOBINSKO SPROŠČANJE ORGANIZMA. DOSTOPNA JE NA USB KLJUČKU ZA UPORABO PREKO USB PRIKLJUČKA NA RAČUNALNIŠKEM ALI NA TV ZASLONU DOMA ALI NA POTOVANJU. 

Z&N Prebujevalnica®

Z&N = SPLETNI PORTAL ZAVODA VEST - zdravje&nasmeh®.

Z&N-PBCA = SPLETNA PBCA, KI OMOGOČA SPLETNI DOSTOP DO SPL-SZV, SPL-SZP IN SPL-SZP-S PREKO SPLETNEGA PORTALA ZAVODA VEST Z IMENOM zdravje&nasmeh®.

Z&N-SZV = SLIKOVNO ZVOČNE VSEBINE - DELA ČISTE VESTI - NA SPLETNEM PORTALU ZAVODA VEST zdravje&nasmeh®.  VSEBINE SO NAMENJENE ZA UPORABO PREKO SPLETA DOMA ALI NA POTOVANJU. UPORABNE SO KOT SPLETNA ENERGIJSKA PRIPRAVA PRED SAMOSTOJNIM ALI GOVORNO VODENIM GLOBINSKIM SPROŠČANJEM ORGANIZMA.

Z&N-SZP = SPLETNE SLIKOVNO ZVOČNE PREDSTAVE ZA SOUSTVARJANJE (S)MISELNEGA ENERGIJSKEGA POLJA PRED SAMOSTOJNIM ALI SPLETNIM GOVORNO VODENIM GLOBINSKIM SPROŠČANJEM ORGANIZMA.

Z&N-SZP-S = OZNAKA ZA SPLETNE SLIKOVNO ZVOČNE PREDSTAVE ZA SPLETNO GOVORNO VODENO GLOBINSKO SPROŠČANJE ORGANIZMA.

Z&N-ASTRO = PROJEKTNA OZNAKA ZA Naravnik® SPLETNI ASTROLOŠKO DUHOVNI PRIROČNIK ZA VSAK DAN V LETU.

Z&N-DMS = PROJEKTNA OZNAKA ZA SPLETNE DUHOVNE (S)MISELNE SPODBUDE ZA VSAK DAN V LETU.


delo ciste vesti

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2022 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.