VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

ZA DANES
VEST

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine police:

24.06.2016
6 – IZVOR SVETA

24.06.2016
7 – IZROJENOST

24.06.2016
NARAVNA SPROSTITEV

24.06.2016
VRSTA VPRAŠANJ

24.06.2016
ŽENSKA 2

24.06.2016
SPOLNA MOČ

24.06.2016
1 - SMISEL

24.06.2016
ZAVEST - ŠIROKA

24.06.2016
ZAVEST - ZMEDENA

24.06.2016
ZAVEST - VISOKA

24.06.2016
1 - SVETILNIK

24.06.2016
POPLAVE

24.06.2016
2 - FORMA

24.06.2016
SI UPAŠ UPATI ?

24.06.2016
DUHOVNA PREBUJENOST

24.06.2016
3 - PRISEBNOST

24.06.2016
1 – UVOD

24.06.2016
ZELENA MUŠNICA

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>

24.06.2016

Tema:

ZAVEST

VEST AVSTRALSKIH DOMORODCEV prizor iz filma SVETILNIK

Vsebina

ZAVEST - plitva - GLOBOKA

16.1.2015
Rudi Klarič

ZAVEST - PLITVA - GLOBOKA
 
Bralec mi piše, da bi še nekako požrl, da je zavest lahko široka. Da bi lahko bila globoka, pa presega njegovo domišljijo.
VPRAŠANJE:
“Zame je presenečenje podatek, da je zavest lahko tudi globoka. Mogoče tega ne razumem zato, ker imam napačno predstavo o tem, kaj sploh je zavest?”
ODGOVOR:
Zavest je predvsem nadzorni oziroma čutni del človeške duševnosti, ki povezuje nadzavestni (duhovni) in podzavestni (naravni) del pameti, gre za tisti del duševnosti, ki posamezni osebi omogoča vestno ravnanje 
Pamet vsakega človeka obsega:
  • temeljni del – podzavest – (samodejni, nagonski, značajski, izkustveni, genski, naravni, čustveni ... del)
  • povezovalni del – zavest – (nadzorni, čutni, opazovalni ... del)
  • (s)miselni del – nadzavest (vestni, izven čutni, nečustveni del)
Dokler si slabo prebujeno duhovno bitje, o Tvojem življenju in zdravju odloča podzavestni del Tvoje pameti. Kot slabo prebujeno duhovno bitje se sicer zavedaš, kaj se Ti dogaja, ne moreš pa bistveno vplivati na dogajanje. Morda sicer nehaš kaditi in popivati, ne moreš pa še doseči samozdravljenja Tvojega telesa ali, na primer, opustiti birokratske, brezvestne sodne prakse in začeti ravnati vestno.
Ko Tvoja stopnja duhovne prebujenosti z uporabo urjenja za višjo raven duhovne prebujenosti raste, polagoma vse bolj vestno urejaš in čistiš svojo zavest (zavestni del duševnosti). Z okrepljeno prisotnostjo v zavestnem delu svoje pameti nadzoruješ vse več dogajanj tudi v podzavestnem delu pameti. Zavestni del pameti polagoma izuriš za globinsko sproščanje organizma in odpiranje energijskih kanalov v zakrčenih in posledično bolečih ali celo bolnih delih podzavesti (telesa). S tako usposobljeno zavestjo v duhovno prebujenem stanju zmoreš zavestno odpirati slabo prekrvljene kapilare in celice v možganih in ogroženih delih telesa. Ko so odprte, se prekrvijo, očistijo, nahranijo, sprejemajo življenjsko sporočilo čiste vesti, se opomorejo in na samodejen naraven način pozdravijo prizadete dela organizma.
Seveda moraš to vaditi v energijskem polju tuje čiste vesti, na primer, v moji Prebujevalnici. Z rednimi vajami za višjo raven duhovne prebujenosti usposobiš Tvojo zavest za globinsko sproščanje možganov in organizma. Tako Tvoja zavest ni več plitva. Zmore biti ne samo visoka in široka. Postane tudi – globoka. 
Vendar pozor: 
če še naprej ravnaš brezvestno in kot pristojna sodnica ali sodnik iz zapora ne izpustiš zapornika, četudi je bil le-ta brezvestno obsojen na osnovi kršenja njegove ustavne pravice do poštenega in pravičnega sojenja, ostane Tvoja zavest prej ko slej – plitva.
Globoka zavest posamezni osebi, kot prebujenemu duhovnemu bitju, omogoča udejanjati njena vestna hotenja skozi podzavestni del lastne duševnosti v čisti, čustveno nemoteni, nepopačeni obliki.
 
fotografije so iz osebnega filmskega in foto arhiva rudija klariča 
 
Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2020 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.