VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

ZA DANES
VEST

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine police:

24.06.2016
1 - MAŠČOBE

24.06.2016
O DUHOVNI RAVNI

24.06.2016
6 – IZVOR SVETA

24.06.2016
7 – IZROJENOST

24.06.2016
NARAVNA SPROSTITEV

24.06.2016
VRSTA VPRAŠANJ

24.06.2016
ŽENSKA 2

24.06.2016
SPOLNA MOČ

24.06.2016
1 - SMISEL

24.06.2016
ZAVEST - ŠIROKA

24.06.2016
ZAVEST - ZMEDENA

24.06.2016
ZAVEST - VISOKA

24.06.2016
1 - SVETILNIK

24.06.2016
POPLAVE

24.06.2016
2 - FORMA

24.06.2016
SI UPAŠ UPATI ?

24.06.2016
DUHOVNA PREBUJENOST

24.06.2016
3 - PRISEBNOST

24.06.2016
1 – UVOD

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>

24.06.2016

Tema:

SODNA PRAKSA

Prizor iz nanizanke ZGODOVINA SLOVENK IN SLOVENCEV V FILMSKIH FRESKAH

Vsebina

ŠARLATANSTVO IN ŠUŠMARSTVO

16.1.2015

Rudi Klarič

ŠARLATANSTVO IN ŠUŠMARSTVO

 

Se zgodi, da dobim vprašanje, ki vsebuje že tudi odgovor. To je eno od takih:

“Neki avstrijski pravni strokovnjak je izjavil, da ga v sodnem postopku zoper Janeza Janšo preseneča ogromna količina dokaznega gradiva. Tudi odločitev, s katero je slovensko Vrhovno sodišče zavrnilo zahtevo po varstvu zakonitosti, so tipkali kar mesec dni, najbrž obsega za celo knjigo poštenemu človeku nedoumljivega utemeljevanja. Meni to deluje šušmarsko in šarlatansko. Kakšna bi morala biti sodna praksa, če bi šlo za vestno delovanje sodišča?”

Poskusil bom odgovoriti s primerjavo brezvestne in vestne sodne prakse. Moja vest mi pravi, da so nazorni pokazatelji brezvestne sodne prakse:

 • če sodišče na katerikoli stopnji sodnega postopka ni izkazalo in v postopku nedvoumno tudi dokazalo svoj prednostni interes za učinkovito varovanje z ustavo zagotovljenih temeljnih človekovih pravic; 
 • brezvestno ravna sodišče, če aktivno ne upošteva domneve nedolžnosti, pač pa jo obide, ali opusti;
 • brezvestno je, če se sodišče odloči za sojenje v zadevi, za katero obstajajo izključno samo indici (podtikanja), ni pa trdnih dokazov;
 • brezvestno delo sodišča dokazuje tudi prepičlo, preobsežno, pristransko zavrženo ali pristransko izbrano dokazno gradivo;
 • brezvestna je tudi utemeljitev sodnega sklepa oziroma sodbe, če je vsebina utemeljitve pomanjkljiva, preobsežna, zavajajoča, nelogična, pristranska, ali povprečnemu človeku delno ali v celoti nerazumljiva;
 • premalo ali preveč časa trajajoči sodni postopki tudi opozarjajo na sum brezvestnega dela sodišča;
 • brazvestna je obsodba, ki ne vsebuje niti enega samega trdnega dokaza za očitano kaznivo dejanje in je utemeljena izključno samo na indicih (slutnjah) oziroma sklepanju sodišča;

Produkt zgoraj opisanega nevestnega sojenja je sodba, ki pomeni kršitev temeljnih človekovih pravic. Prav vsak od navedenih pokazateljev brezvestnosti zadošča za utemeljen sum, da je nek sodni postopek potekal nestrokovno, nepravično, ali nepošteno, z eno besedo - brezvestno in ga je potrebno razveljaviti. Če je v nekem sodnem postopku prisotnih ve荠naštetih pokazateljev, je to lahko tudi dokaz za naklepni zločinski način sojenja, ki je kaznivo dejanje.

Kako bi potekalo sojenje po vestni sodni praksi?

 • na vseh ravneh sojenja mora biti izkazan in dokazan prednostni interes sodišča za učinkovito varovanje z ustavo zajamčenih temeljnih človekovih pravic in svoboščin;
 • sojenja sploh ne sme biti, če za očitano kaznivo dejanje ni trdnih dokazov, oziroma če obstaja samo naklepanje tožilstva oziroma tožeče stranke in bi bila možna sodba samo na osnovi sklepanja sodišča;
 • prednostno upoštevana mora biti domneva nedolžnosti, še posebej v primeru, ko obstajajo samo posredni, dvoumni oziroma indični (namišljeni) “dokazi” za očitano kaznivo dejanje;
 • v primeru vestnega razsojanja o varstvu zakonitosti, je OPROSTILNA utemeljitev enostavna, kratka, jasna in vsakomur razumljiva - na primer: ker v zadevi obstajajo samo indični dokazi, je obsodba neutemeljena in je bila v postopku obsojencu kršena temeljna človekova pravica do zakonitega, poštenega, pravičnega in smiselnega (vestnega) sojenja; sklep: temeljno sodišče je dolžno postopek ustaviti zaradi pomanjkanja dokazov, saj bi sodni postopek brez trdnih dokazov pomenil nespoštovanje ustave.
 • v primeru vestnega razsojanja o varstvu zakonitosti, bi bila ZAVRNILNA utemeljitev enostavna, jasna in vsakomur razumljiva - na primer: sodišče je v postopku na vseh stopnjah izkazalo in dokazalo prednostni interes za varovanje temeljnih ustavnih pravic obsojenca; obsodba je utemeljena na neposrednih in neizpodbitnih dokazih, ki nedvoumno dokazujejo, da je obsojenec na dokazanem kraju, v dokazanem času, na dokazan način, dokazani osebi obljubil, da bo za dokazan znesek v dokazani valuti storil dokazano dogovorjeno kaznivo dejanje; ker nobena stopnja sodišča ni kršila nobenega zakona niti ustave, se obsojenčeva zahteva po varstu zakonitosti zavrže.

Če je utemeljitev preobsežna, prezapletena in obrazložena tako, da pravno neizobraženemu a logično razmišljajočemu človeku ni razumljiva, obstaja velika verjetnost bodisi za uporabo ustavno nedopustne sodne prakse, za nestrokovnost ali nesposobnost piscev utemeljitve, ali utemeljen sum za koruptivno ravnanje sodišča.

MOJA VEST MI PRAVI:

V primeru Janeza Janše so vse stopnje sodišča nesporno izkazale in dokazale prioritetni interes za obsodbo obdolženca. V ta namen so prezrle z ustavo zajamčene pravice obdolženca in uporabile protiustavno sodno prakso iz časa vladavine brezvestnosti. Po tej sodni praksi je bilo sodišče dolžno prednostno iskati načine, kako obsoditi nekoga, ki vladajoči stranki ni po godu. 

Sodnice in sodniki Vrhovnega sodišča RS so se po moji oceni v zadevi Janez Janša osmešili in osramotili s tem, da so na 74 straneh na brezvesten način zavrgli zahtevo obsojenca po varstvu zakonitosti. Z nepotrebnim odlašanjem odločitve in količino popisanega papirja v nobenem primeru ni mogoče prikriti brezvestnega načina vodenja sodnega postopka, katerega posledice so sodno šušmarstvo in šarlatanstvo. 

MOJA VEST TI PRAVI:

Če hočeš z DVD vsebino MELODIJA VESTI nekoliko pospešiti Tvoje duhovno prebujanje in na ta način tudi podpreti moje delo, Ti predlagam da pošlješ na e-naslov: 

cultura.europaea@siol.net

naslednje sporočilo: 

Prosim, da mi pošljete vsebino MELODIJA VESTI - UVOD na DVD nosilcu v slovenskem in angleškem jeziku. Znesek 15 Evrov in poštnino bom plačala - plačal, ob povzetju.

fotografije so iz osebnega filmskega in foto arhiva rudija klariča 

 

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2022 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.