VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

ZA DANES
VEST

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine police:

24.06.2016
6 – IZVOR SVETA

24.06.2016
7 – IZROJENOST

24.06.2016
NARAVNA SPROSTITEV

24.06.2016
VRSTA VPRAŠANJ

24.06.2016
ŽENSKA 2

24.06.2016
SPOLNA MOČ

24.06.2016
1 - SMISEL

24.06.2016
ZAVEST - ŠIROKA

24.06.2016
ZAVEST - ZMEDENA

24.06.2016
ZAVEST - VISOKA

24.06.2016
1 - SVETILNIK

24.06.2016
POPLAVE

24.06.2016
2 - FORMA

24.06.2016
SI UPAŠ UPATI ?

24.06.2016
DUHOVNA PREBUJENOST

24.06.2016
3 - PRISEBNOST

24.06.2016
1 – UVOD

24.06.2016
ZELENA MUŠNICA

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>

24.06.2016

Tema:

sPOLNOST

KDO VE KAKO?

Vsebina

OBČUTEK

5.2.2015

Rudi Klarič

OBČUTEK

VPRAŠANJE

Nedvomno imam telo ženskega spola. Kljub temu pa spolne potrebe svoje ženske ne morem ozavestiti. Se je ne zavedam. V spominu pa imam, da sem jo že čutila, ampak samo to. Ne morem priklicati občutka. Ali gre samo za težave z miselnimi predstavami ali je pomembno tudi stanje mojih čutil (po)sluh in vid? Po drugi strani pa imam občutek, da je vse povezano, in ne moram najprej rešiti motenj, ki mi jih povzročajo oči in ušesa, in se šele potem lotiti svojega spolnega nagona? V praktičnih vajah sicer napredujem, še vedno pa imam seveda problem »spraviti se zraven«. Je stvar podobna kot »red pri hranjenju«? Skratka če dovolj dolgo vztrajam, se mi bo razvil »občutek za red pri hranjenju« (praktični rezultati mi kažejo, da ga občasno že imam). Lahko na ta način razvijem občutek tudi za spolni nagon?

ODGOVOR

Občutek za zaznavanje spolne potrebe ni pri vsaki osebi enak. Pri ženskah je kritično obdobje zlasti v puberteti in v obdobju mene.

Ob nepravilni vzgoji ali tovrstni dedni prizadetosti ima lahko posamezna oseba zavrt, zatrt ali zavesti prikrit spolni nagon v celotnem življenju.

V mnogih primerih se spolna zavrtost oziroma nezmožnost čutenja spolne potrebe pojavi mimo očitnega vzroka povsem nenadno in ni mogoče ugotoviti, kdaj (in če sploh kdaj) se bo potreba spet pojavila.

Oseba, ki sprašuje, dokaj logično domneva, da ima spolna potreba nekaj skupnega z lakoto na področju prehrane. Dejanjsko je mehanizem obeh soroden. Obe telesni potrebi je mogoče z okrepljeno stopnjo duhovne prebujenosti urediti tako, da je dosežek zavestno doseženo zdravje in visoka življenjska forma. 

Vprašanje je le, kako hitreje in lažje doseči dovolj visoko raven duhovne prebujenosti, z urjenjem zbrane duhovne moči in posledične prisebnosti. 

Kako odpreti ali pripreti zavrte ali nebrzdane energijske kanale in vestno uravnavati spolno in prehrambeno podhranjenost ali prenasičenost?

S krepitvijo duhovne moči v energijskem polju čiste vesti in čiste narave – v moji Prebujevalnici na Podgozdu – seveda.

fotografije so iz osebnega filmskega in foto arhiva rudija klariča 

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2020 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.