VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

ZA DANES
VEST

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine police:

24.06.2016
ZELENA MUŠNICA

24.06.2016
OBČUTEK

24.06.2016
ELEKTRONIKA IN VEST

24.06.2016
ZDRAV TEMELJ

18.02.2017
TERAPEVTIKA

04.07.2017
PREDRZNICA

09.07.2016
prILOŽNOST

10.07.2016
SAMOZAVEST

11.07.2016
ZDRAVJE

12.07.2016
ODNOSI

13.07.2016
NEOZDRAVLJIVOST

14.07.2016
POMOČ DRUGIM

15.07.2016
RODNOST - NERODNOST

16.07.2016
NOSEČNOST

17.07.2016
MOLITEV OTROKA

18.07.2016
STRAH IN TREMA

20.07.2016
TEMELJ ZDRAVJA

21.07.2016
SAMOZDRAVLJENJE

22.07.2016
MOŽGANI IN PAMET

28.07.2016
DENAR

29.07.2016
OBČUTEK

30.07.2016
SREČA

31.07.2016
SREČA IN ZDRAVJE

05.08.2016
BOLEČINE

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>

24.06.2016

Tema:

RTVS-1

Slavko Figar – obtožen in na slovenskem sodišču obsojen samo zato, ker je preživel Buchenwald – pripoveduje v filmu ZAKAJ NAZAJ.

Vsebina

RTV SLO – DEPONIRANA VLADAVINA BREZVESTNOSTI

19.12.2015

Rudi Klarič

POVEZAVA > predstavitev avtorja

 

RTV SLO – DEPONIRANA VLADAVINA BREZVESTNOSTI

Danes odgovarjam na vprašanje, ki mi ga občasno zastavljajo ljudje, ki so nekdaj z zanimanjem spremljali moje vsebine na TV Sloveniji. Sprašujejo me, zakaj nobene moje – ne stare ne nove – TV oddaje v vsebinah TVS ni mogoče zaslediti niti s povečevalnim steklom. Na to vprašanje odgovarjam vselej enako: izključno samo zavoljo deponirane vladavine brezvestnosti.

Cenitev sodno postavljenega cenilca dokazuje, da je cena, ki sem jo postavil v sodnem postopku za odkup mojih zakonitih materialnih avtorskih pravic, skromna. Javni zavod RTV SLO pa se je v dotičnem sodnem postopku odločil, da materialnih pravic za moje filme, ki jih ima v posesti, ne bo odkupil. Pa ne zato, ker javna RTV morebiti ne bi imela denarja. Zgodovina odnosa RTV SLO do mene in mojih del neizpodbitno dokazuje, da pravic za prikazovanje mojih filmov RTV SLO ne odkupi izključno samo zato, ker je to edini možen izgovor, da mojih del ne prikazuje. Smešno, vendar resnično. 

Motiv za tako odločitev RTV SLO je sovražni odnos do mojih avtorskih del. Sovraštvo je tako močno, da vodilnim na RTV SLO v ta namen ni težko zavestno kršiti Zakon o RTV SLO, Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah in Ustavo RS. Kršilce namreč učinkovito varuje deponirana kontinuiteta sodne prakse.

Organizirano šikaniranje mene osebno in hudodelski odnos do mojih filmov traja že več kot tri desetletja. Motiv za tak odnos dokazuje Zapisnik sestanka Osnovne organizacije Zveze komunistov politično informativnega programa nacionalne TV iz leta 1983. Dokument z oznako OO ZK PIP TV Ljubljana, ki je ohranjen v celoti, neizpodbitno dokazuje izvor kontinuiranega zločinskega odnosa do mojih del. Citat iz 5. strani tega dokumenta (točka 2):

“Programskemu vodstvu televizije, člani osnovne organizacije ZK PIP predlagajo, naj prekine vsakršno sodelovanje z Rudijem Klaričem ter mu prepove vstop v hišo. Zavzemamo se, da TV v prihodnje ne objavi nobenega izdelka, katerega avtor je Rudi Klarič.” 

Ni se Ti treba pretirano obremenjevati z vprašanjem, ali je programsko vodstvo televizije ta predlog sprejelo. Mimo vsakršnega odlašanja ga je nemudoma izvedlo.

Od citiranega sklepa naprej se je miselnost članic in članov ZK zažrla v stene palače RTVS. Partijski ukaz ostaja kontinuirano v veljavi vse do datuma tega mojega zapisa.

Tudi moji sodni postopki iz časa nove ustave dokazujejo, da so vsa vodstva RTVS doslej dosledno sledila citiranemu “predlogu”, ki je bil v resnici zapoved Partije. Miselnost osnovne partijske celice v tedanji RTV Ljubljana je preživela novo ustavo in ostala neokrnjeno vplivna tudi v sedanji RTV SLO.

Televizijski partijci svojega predloga niso zapisali kar tako, sami od sebe (po svoji vesti). V ZK ni bilo nikakršnega samoupravljanja. Partijske celice so bile v svojem bistvu in pomenu teroristične celice. Delovale so dosledno in samo na ukaz z vrha. Kar so morale, to so storile. Tako delujejo še danes. Vrh je ostal. Ni bil lustriran. Je deponiran in še vedno dejavno sovražen do drugače mislečih.

Kogar poklicno, strokovno in etično morebiti zanima celotna vsebina dotičnega “predloga” OO ZK PIP TV Ljubljana, si vseh 8 strani Zapisnika lahko kadarkoli ogleda. Dokument kar prekipeva od poraznega odnosa govorcev do človekovih pravic in nesporno dokazuje organiziran zločin proti človečnosti, ki ne zastara.

Sklep, na osnovi katerega so bila za objavo na RTV SLO za vse večne čase prepovedana vsa moja dela (tudi bodoča), je bil sprejet v okviru prve točke dnevnega reda: “Razprava o disciplini in odgovornosti komunistov PIP”Iz Zapisnika je razvidno, kakšno miselnost je nalagala disciplina in odgovornost slovenskim komunistom.

Kdor hoče podrobneje strokovno preučiti dotični zapisnik o disciplini komunistov, ga bo brezplačno prejel po elektronski pošti, če to sporoči na Zavod Vest:

zavodvest@siol.net

V zapisniku opisana kontinuirana hudodelska miselnost v odnosu do mojih filmov na RTV SLO obstaja še danes. Zato naročnice in naročniki, ki omogočajo obstoj dotičnega javnega zavoda - kot vse kaže - še niti v letu 2016 v okviru programskih vsebin RTV SLO ne bodo imeli zakonitega dostopa do mojih del.

Sto mojih filmov v TV zaporu ni sramota samo za vse v javnemu zavodu redno in občasno zaposlene, pač pa tudi za predsednika države, predsednika slovenske vlade in vse, ki so javno prisegli, da bodo ravnali za blaginjo Slovenije: 

“Prisegam, da bom spoštoval(a) ustavni red, da bom ravnal(a) po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval(a) za blaginjo Slovenije.”

Samo povsem brezvestna oseba lahko misli in verjame, da je kontinuirano 32 let (od leta 1983 do vključno celega leta 2015) imeti v zaporu 100 avtorskih del čiste vesti lahko kakorkoli dobro za blaginjo Slovenije.

Omenjeni zapisnik OO ZK PIP tedanje TV Ljubljana (skupaj s kasnejšimi sodnimi postopki) dokazuje, da so bili vsi moji filmi v času vladavine slovenske Zveze komunistov leta 1983 za objavo najstrožje prepovedani. Moje ravnanje po vesti in prizadevanje za temeljne človekove pravice je bilo tedaj nekaj donkihotskega, posmeha in zaničevanja vrednega. 

Zločinsko je pozabiti, da so temeljne pridobitve revolucije v času vladavine ZK izhajale iz terorja popolne brezvestnosti in ideološko organiziranega prezira čiste vesti.

Gospodarsko in moralno stanje v državi dokazujeta, da je tovrstna miselnost še vedno globoko zažrta v podzavestni del pameti vodilnih pravnih, sodniških, kulturnih, zdravniških, novinarskih, bančnih ... krogov in elips.

Miselnost, ki poraja zločinsko energijsko polje, se je zagrizla v zidove slovenskega parlamenta, v temelje palače RTV SLO, vseh zgradb tožilstva, sodišča, v vladno in predsedniško palačo, v slovensko zdravstvo, kulturo, v magistrat slovenske prestolnice in v graščino nad njo. Lustracije ni bilo. Kontinuiteta zločinske miselnosti se brezvestno ohranja. Javna prisega je zgolj navidezna zaveza. Nima nikakršne pravne veljave in kršitev prisege ne povzroči nikakršnih sankcij. 

Dokler bo RTV SLO imela v njenem zaporu eno samo od del čiste vesti (ima pa jih najmanj sto) in dokler bodo moja dela po načinu organiziranega kriminala izločena iz programskih vsebin RTV SLO, ne bo zame dotični javni zavod nič drugega kot deponirana vladavina brezvestnosti.

fotografije so iz osebnega filmskega in foto arhiva rudija klariča
Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2020 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.